Parenteel van Jacob Willemsz Schijff

1 Jacob Willemsz Schijff is geboren omstreeks 1608 in Zuilen. Jacob is overleden op 10-01-1691 in Zuilen, ongeveer 83 jaar oud [bron: www.delfgou.nl]. Jacob:
(1) trouwde met Grietje Hendrixe. Grietje is geboren omstreeks 1610. Grietje begon later een relatie met Niet publiek.
(2) ging in ondertrouw, ongeveer 51 jaar oud, op 15-03-1659 in Amsterdam met Annichje Hermans Soetemans, ongeveer 25 jaar oud. Annichje is geboren omstreeks 1634 in Zuilen?.
Kinderen van Jacob en Annichje:
1 Willem Jacobsz Schijff, geboren in 1634 in Zuilen. Volgt 1.1.
2 Cornelis Jacobs Schijff, geboren in 1635 in Zuilen. Volgt 1.2.
1.1 Willem Jacobsz Schijff is geboren in 1634 in Zuilen, zoon van Jacob Willemsz Schijff (zie 1) en Annichje Hermans Soetemans. Willem is overleden op 15-03-1717 in Zuilen, 82 of 83 jaar oud [bron: www.delfgou.nl].
Notitie bij Willem: Datering: 11-12-1710

Naam eerste partij: Willem Jacobsz Schyff, 76 jaar
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Annigye Dirckx
Beroep eerste partij: schipper van Zuylen op Utrecht
Woonplaats eerste partij: Zuylen
Naam tweede partij: Jan Willemsz Schyff, zoon
Naam assistent tweede partij: ass.: Jacob Willemsz Schyff, broer
Naam assistent tweede partij: ass.: Aryen Jansz van Oostveen
Naam echtgenote assistent: x Maria Willems Schyff, zuster
Naam assistent tweede partij: ass.: Aryen Cornelisz van Schayck, zuster
Naam echtgenote assistent: x Jacomyntie Willems Schyff, zuster
Naam assistent tweede partij: ass.: Jelis Marion
Naam echtgenote assistent: x Styntie Willems Schyff, zuster
Samenvatting inhoud akte: huis en helft van schuit; Jan Willemsz Schyff neemt
: zyn vader in de kost en zal het schippersambt waarnemen
Soort onroerend goed: huysinge
Ligging onroerend goed: oz Rywegh
Gerecht onroerend goed: Zuylen
Bijzonderheden: erfpacht van Reynoud Gerard van Thuyl van Seroskerke
Zakelijk trefwoord: scheepvaart

Willem Jacob Schijff, geb. ca. 1634, rk, schipper, begr. Zuilen 15 maart 1717, tr. Annichje de Haas (Annetje Dircks van Woerden), dr. van Dirk Jans van Woerden, begr. Zuilen 4-11-1710. (76, 153) 1684: Willem Jacobs Schipper (Schijff) tot Suijlen in plaets van Dirck Jans (van Woerden, de schoonvader): huur huijsinge en erve tot Suijlen. Dit erf lag aan de oostzijde van de Dorpstraat en daaraan grenste noordw. een erf met twee panwerkjes (boedel nabestaanden Jan Fock, 1711). De erfpacht van hetzelfde erf gaat later over op zijn huisvrouw: (76, 222): 1698: Annetje Dircks van Woerden hv. van Willem Jacobs Schijff: daer den capelle goedt zuijdwaerts en den voorn. Dirck Jans (van Woerden) noortwaerts en den heer van Zuijlen oostwaerts naast gelegen sijn.
Beroep:
schipper van Zuylen op Utrecht
Willem trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 27-03-1659 in Zuilen [bron: www.delfgou.nl] met Annichje Dirckx de Haas, ongeveer 19 jaar oud. Annichje is geboren omstreeks 1640 in Zuilen. Annichje is overleden op 04-11-1710 in Zuilen, ongeveer 70 jaar oud.
Kinderen van Willem en Annichje:
1 Jacob Willemsz Schijff [1.1.1], geboren omstreeks 1659 in Zuilen.
2 Jan Willemsz Schijff, geboren omstreeks 1660 in Zuilen. Volgt 1.1.2.
3 Maria Willemsz Schijff, geboren omstreeks 1660 in Zuilen. Volgt 1.1.3.
4 Stijntje Willemsz Schijff, geboren omstreeks 1660 in Zuilen. Volgt 1.1.4.
5 Jacomijntje Willemsz Schijff, geboren omstreeks 1660 in Zuilen. Volgt 1.1.5.
1.1.2 Jan Willemsz Schijff is geboren omstreeks 1660 in Zuilen, zoon van Willem Jacobsz Schijff (zie 1.1) en Annichje Dirckx de Haas.
Beroep:
schipper
Jan trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 19-04-1693 in Alkmaar met Anna Maria Buys, ongeveer 28 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1665.
1.1.3 Maria Willemsz Schijff is geboren omstreeks 1660 in Zuilen, dochter van Willem Jacobsz Schijff (zie 1.1) en Annichje Dirckx de Haas. Maria trouwde met Aris Jans van Oostveen. Aris is geboren omstreeks 1655.
1.1.4 Stijntje Willemsz Schijff is geboren omstreeks 1660 in Zuilen, dochter van Willem Jacobsz Schijff (zie 1.1) en Annichje Dirckx de Haas. Stijntje is overleden vr 1711 in Utrecht, ten hoogste 51 jaar oud. Stijntje trouwde met Jelis Marion. Jelis is geboren omstreeks 1650.
Beroep:
bakker
1.1.5 Jacomijntje Willemsz Schijff is geboren omstreeks 1660 in Zuilen, dochter van Willem Jacobsz Schijff (zie 1.1) en Annichje Dirckx de Haas. Jacomijntje trouwde met Ary Cornelis van Schayck. Ary is geboren omstreeks 1650.
1.2 Cornelis Jacobs Schijff is geboren in 1635 in Zuilen, zoon van Jacob Willemsz Schijff (zie 1) en Annichje Hermans Soetemans. Cornelis trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1670 in Zuilen met Onbekend, ongeveer 25 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1645 in Zuilen?.
Kind van Cornelis en Onbekend:
1 Cornelis Cornelissen Schijf, geboren in 1670 in Utrecht. Volgt 1.2.1.
1.2.1 Cornelis Cornelissen Schijf is geboren in 1670 in Utrecht, zoon van Cornelis Jacobs Schijff (zie 1.2) en Onbekend. Cornelis is overleden op 10-08-1718 in Zuilen, 47 of 48 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Cornelis Cornelis Schijff, geb. ca. 1670, schipper op Zuilen, verm. 30-11-1692, begr. Zuilen 10 aug. 1718, huwde Utrecht gerecht 26-4/25-5-1695 Cornelia Centen van Groeningen, van buiten Tolsteeg. [de namen van zijn ouders worden niet bij zijn huw. verm.]
Cornelis trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 25-05-1695 in Utrecht met Cornelia Centen van Groeningen, 20 of 21 jaar oud. Cornelia is geboren in 1674 in Groningen.
Kinderen van Cornelis en Cornelia:
1 Abraham Schijf [1.2.1.1], geboren in 1696 in Utrecht.
2 Abraham Schijf, geboren op 15-10-1701 in Utrecht. Volgt 1.2.1.2.
1.2.1.2 Abraham Schijf is geboren op 15-10-1701 in Utrecht, zoon van Cornelis Cornelissen Schijf (zie 1.2.1) en Cornelia Centen van Groeningen. Abraham trouwde, 24 jaar oud, op 22-08-1726 in Utrecht met Neeltje Bosch, 20 of 21 jaar oud. Neeltje is geboren in 1705 in Utrecht. Neeltje is overleden op 05-04-1753 in Utrecht, 47 of 48 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Neeltje:
1 Cornelis Schijf [1.2.1.2.1], geboren op 22-02-1725 in Utrecht. Cornelis is overleden op 21-01-1726 in Utrecht, 10 maanden oud.
2 Aaltje Schijf, geboren op 02-07-1726 in Utrecht. Volgt 1.2.1.2.2.
3 Cornelis Schijf, geboren op 21-12-1727 in Utrecht. Volgt 1.2.1.2.3.
4 Roeloff Schijff, geboren op 13-03-1729 in Utrecht. Volgt 1.2.1.2.4.
5 Ijgje Schijf [1.2.1.2.5], geboren op 25-03-1731 in Utrecht.
6 Jannigje Schijf [1.2.1.2.6], geboren op 12-12-1732 in Utrecht.
7 Wijntje Schijf [1.2.1.2.7], geboren in 1733 in Utrecht. Wijntje is overleden op 20-03-1813 in Amsterdam, 79 of 80 jaar oud.
8 Geertruid Schijf [1.2.1.2.8], geboren op 08-04-1734 in Utrecht. Zij is gedoopt op 11-04-1734 in Utrecht. Geertruid is overleden op 27-10-1756 in Utrecht, 22 jaar oud.
9 Weijntje Schijf [1.2.1.2.9], geboren op 19-02-1736 in Utrecht.
10 Lijntje Schijf [1.2.1.2.10], geboren op 27-03-1740 in Utrecht. Lijntje is overleden op 29-04-1740 in Utrecht, 1 maand oud.
1.2.1.2.2 Aaltje Schijf is geboren op 02-07-1726 in Utrecht, dochter van Abraham Schijf (zie 1.2.1.2) en Neeltje Bosch. Aaltje is overleden op 03-09-1760 in Utrecht, 34 jaar oud. Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op 30-03-1753 in Utrecht met Pieter Meijnderts, 30 of 31 jaar oud. Pieter is geboren in 1722 in Utrecht.
1.2.1.2.3 Cornelis Schijf is geboren op 21-12-1727 in Utrecht, zoon van Abraham Schijf (zie 1.2.1.2) en Neeltje Bosch. Cornelis is overleden op 13-09-1800 in Weesp, 72 jaar oud. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 07-10-1753 in Weesp met Grietje Bismayer, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 13-12-1729 in Weesp. Grietje is overleden op 14-02-1800 in Weesp, 70 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Grietje:
1 Klaas Schijf [1.2.1.2.3.1], geboren op 03-08-1755 in Weesp. Klaas is overleden op 08-10-1757 in Weesp, 2 jaar oud.
2 Abraham Schijf [1.2.1.2.3.2], geboren op 17-11-1755 in Weesp. Abraham is overleden vr 1766 in Weesp, ten hoogste 11 jaar oud.
3 Jannetje Schijf, geboren op 09-10-1757 in Weesp. Volgt 1.2.1.2.3.3.
4 Neeltje Schijf, geboren op 02-11-1760 in Weesp. Volgt 1.2.1.2.3.4.
5 Cornelis Schijf, geboren op 05-07-1764 in Weesp. Volgt 1.2.1.2.3.5.
6 Abraham Schijf, geboren op 17-11-1766 in Weesp. Volgt 1.2.1.2.3.6.
7 Klaas Schijf [1.2.1.2.3.7], geboren op 16-04-1769 in Weesp.
8 Jan Schijf, geboren in 1771 in Weesp. Volgt 1.2.1.2.3.8.
9 Alida Schijf [1.2.1.2.3.9], geboren op 04-04-1776 in Weesp. Alida is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op 07-05-1776 in Weesp.
1.2.1.2.3.3 Jannetje Schijf is geboren op 09-10-1757 in Weesp, dochter van Cornelis Schijf (zie 1.2.1.2.3) en Grietje Bismayer. Jannetje is overleden op 31-01-1823 in Weesp, 65 jaar oud. Jannetje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 15-10-1780 in Weesp met Dirk den Hartog, 23 jaar oud. Dirk is geboren op 23-03-1757 in Weesp. Dirk is overleden op 21-10-1790 in Weesp, 33 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 12-04-1792 in Weesp met Theodorus van der Ven, 35 of 36 jaar oud. Theodorus is geboren in 1756 in Weesp?. Theodorus is overleden op 07-08-1801, 44 of 45 jaar oud.
1.2.1.2.3.4 Neeltje Schijf is geboren op 02-11-1760 in Weesp, dochter van Cornelis Schijf (zie 1.2.1.2.3) en Grietje Bismayer. Neeltje is overleden op 02-04-1840 in Weesp, 79 jaar oud. Neeltje trouwde, 32 jaar oud, op 02-05-1793 in Weesp met Johannes Christiaan Haas, 25 of 26 jaar oud. Johannes is geboren in 1767 in Waigandshein Hessen, Duitsland. Hij is gedoopt op 27-01-1767 in Waigandshein Hessen, Duitsland. Johannes is overleden op 15-12-1828 in Weesp, 60 of 61 jaar oud.
1.2.1.2.3.5 Cornelis Schijf is geboren op 05-07-1764 in Weesp, zoon van Cornelis Schijf (zie 1.2.1.2.3) en Grietje Bismayer. Cornelis is overleden op 16-04-1832 in Weesp, 67 jaar oud. Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 30-04-1786 in Muiden met Jannetje de Ronde, 25 jaar oud. Jannetje is geboren op 04-11-1760 in Muiden.
1.2.1.2.3.6 Abraham Schijf is geboren op 17-11-1766 in Weesp, zoon van Cornelis Schijf (zie 1.2.1.2.3) en Grietje Bismayer. Abraham is overleden op 03-04-1823 in Weesp, 56 jaar oud.
Beroep:
Werkman
Abraham trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1790 in Weesp met Bartha Bergh, 22 jaar oud. Bartha is geboren op 04-12-1767 in Amsterdam. Bartha is overleden op 29-12-1831 in Weesp, 64 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Bartha:
1 Grietje Schijf [1.2.1.2.3.6.1], geboren in 1790 in Weesp. Zij is gedoopt op 09-12-1790 in Weesp.
2 Angenies Schijf, geboren op 16-09-1792 in Weesp. Volgt 1.2.1.2.3.6.2.
3 Cornelia Schijf, geboren op 24-03-1794 in Weesp. Volgt 1.2.1.2.3.6.3.
4 Cornelis Schijf [1.2.1.2.3.6.4], geboren op 02-04-1796 in Weesp. Hij is gedoopt op 03-04-1796 in Weesp. Cornelis is overleden vr 1802 in Weesp, ten hoogste 6 jaar oud.
5 Nicolaas Schijf [1.2.1.2.3.6.5], geboren op 22-06-1799 in Weesp. Hij is gedoopt op 27-06-1799 in Weesp.
6 Cornelus Schijf, geboren op 19-01-1802 in Weesp. Volgt 1.2.1.2.3.6.6.
7 Jan Schijf, geboren op 09-11-1804 in Weesp. Volgt 1.2.1.2.3.6.7.
8 Neeltje Schijff, geboren op 27-11-1807 in Weesp. Volgt 1.2.1.2.3.6.8.
1.2.1.2.3.6.2 Angenies Schijf is geboren op 16-09-1792 in Weesp, dochter van Abraham Schijf (zie 1.2.1.2.3.6) en Bartha Bergh. Zij is gedoopt op 20-09-1792 in Weesp. Angenies trouwde, 27 jaar oud, op 30-07-1820 in Weesp met Kasper van der Wouden, 38 of 39 jaar oud. Kasper is geboren in 1781 in Weesp, zoon van Niet publiek en Niet publiek.
1.2.1.2.3.6.3 Cornelia Schijf is geboren op 24-03-1794 in Weesp, dochter van Abraham Schijf (zie 1.2.1.2.3.6) en Bartha Bergh. Zij is gedoopt op 26-03-1794 in Weesp. Cornelia is overleden op 14-03-1868 in Weesp, 73 jaar oud. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 15-04-1820 in Weesp met Hendrik Rison, 21 jaar oud. Hendrik is geboren op 13-09-1798 in Weesp, zoon van Niet publiek, adoptiezoon van Niet publiek. Hendrik is overleden op 30-10-1859 in Weesp, 61 jaar oud.
1.2.1.2.3.6.6 Cornelus Schijf is geboren op 19-01-1802 in Weesp, zoon van Abraham Schijf (zie 1.2.1.2.3.6) en Bartha Bergh. Hij is gedoopt op 23-01-1802 in Weesp. Cornelus is overleden op 11-08-1869 in Amsterdam, 67 jaar oud.
Beroep:
scheepstimmermansknecht
Cornelus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 10-04-1825 in Weesp met Mietje (Maria) Beurs, 21 of 22 jaar oud. Maria is geboren in 1803 in Weesperkarspel.
(2) trouwde, minstens 23 jaar oud, na 1825 met Jannetje Wiebosch.
Kinderen van Cornelus en Maria:
1 Bartha Schijf [1.2.1.2.3.6.6.1], geboren op 05-10-1824 in Weesp.
2 Geertrui Schijf, geboren op 01-05-1826 in Weesp. Volgt 1.2.1.2.3.6.6.2.
3 Abraham Schijf, geboren in 1832 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.2.3.6.6.3.
4 Jannetje Schijf [1.2.1.2.3.6.6.4], geboren op 01-06-1833 in Amsterdam. Jannetje is overleden op 18-02-1841 in Amsterdam, 7 jaar oud.
5 Jan Schijf [1.2.1.2.3.6.6.5], geboren op 11-05-1839 in Amsterdam. Jan is overleden op 30-07-1839 in Amsterdam, 2 maanden oud.
6 Jan Schijf [1.2.1.2.3.6.6.6], geboren op 05-02-1842 in Amsterdam. Jan is overleden op 21-02-1842 in Amsterdam, 16 dagen oud.
1.2.1.2.3.6.6.2 Geertrui Schijf is geboren op 01-05-1826 in Weesp, dochter van Cornelus Schijf (zie 1.2.1.2.3.6.6) en Mietje (Maria) Beurs. Geertrui is overleden op 10-03-1916, 89 jaar oud. Geertrui trouwde, 54 jaar oud, op 23-02-1881 in Nieuwer-Amstel met Jan Scherpenzeel, 49 of 50 jaar oud. Jan is geboren in 1831 in Muiden.
1.2.1.2.3.6.6.3 Abraham Schijf is geboren in 1832 in Amsterdam, zoon van Cornelus Schijf (zie 1.2.1.2.3.6.6) en Mietje (Maria) Beurs. Abraham trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 08-08-1860 in Amsterdam met Alida Wilhelmina Smit Duizenkunst, 25 of 26 jaar oud. Alida is geboren in 1834 in Amsterdam?.
1.2.1.2.3.6.7 Jan Schijf is geboren op 09-11-1804 in Weesp, zoon van Abraham Schijf (zie 1.2.1.2.3.6) en Bartha Bergh. Hij is gedoopt op 25-11-1804 in Weesp. Jan:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 06-06-1832 in Amsterdam met Helena Wubbels, ongeveer 28 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1804 in Amsterdam?.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 31-10-1855 in Amsterdam met Aaltje Reindertsz, ongeveer 35 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1820 in Amsterdam?.
Kind van Jan en Aaltje:
1 Albertus Schijf, geboren op 13-01-1857 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.2.3.6.7.1.
1.2.1.2.3.6.7.1 Albertus Schijf is geboren op 13-01-1857 in Amsterdam, zoon van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.6.7) en Aaltje Reindertsz. Albertus is overleden op 14-02-1939 in Amsterdam, 82 jaar oud.
Beroep:
behanger
Albertus trouwde, 23 jaar oud, op 23-06-1880 in Amsterdam met Sophia Maria Valentijn, 22 jaar oud. Sophia is geboren op 28-08-1857 in Amsterdam. Sophia is overleden op 12-10-1943 in Wassenaar, 86 jaar oud.
Kinderen van Albertus en Sophia:
1 Sophia Aaltje Schijf [1.2.1.2.3.6.7.1.1], geboren op 24-02-1881 in Amsterdam. Sophia is overleden op 23-02-1883 in Amsterdam, 1 jaar oud.
2 Aaltje Sophia Schijf [1.2.1.2.3.6.7.1.2], geboren op 24-04-1881 in Amsterdam. Aaltje is overleden op 23-02-1883 in Amsterdam, 1 jaar oud.
3 Niet publiek. Volgt 1.2.1.2.3.6.7.1.3.
4 Sophia Maria Schijf, geboren in 1886 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.2.3.6.7.1.4.
5 Ferdinand Schijf, geboren in 1888 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.2.3.6.7.1.5.
6 Anna Cornelia Schijf [1.2.1.2.3.6.7.1.6], geboren in 1892 in Amsterdam.
1.2.1.2.3.6.7.1.3 Niet publiek, zoon van Albertus Schijf (zie 1.2.1.2.3.6.7.1) en Sophia Maria Valentijn.
Beroep:
portier Rijkswerf
Hij trouwde op 06-04-1911 in Den Helder met Saartje Sok, 25 of 26 jaar oud. Saartje is geboren in 1885 in Den Helder.
1.2.1.2.3.6.7.1.4 Sophia Maria Schijf is geboren in 1886 in Amsterdam, dochter van Albertus Schijf (zie 1.2.1.2.3.6.7.1) en Sophia Maria Valentijn. Sophia trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 18-02-1904 in Amsterdam met Hubertus Gerardus Marie Jocker, 23 of 24 jaar oud. Hubertus is geboren in 1880 in Schiedam.
1.2.1.2.3.6.7.1.5 Ferdinand Schijf is geboren in 1888 in Amsterdam, zoon van Albertus Schijf (zie 1.2.1.2.3.6.7.1) en Sophia Maria Valentijn. Ferdinand is overleden op 30-01-1939 in Arnhem, 50 of 51 jaar oud. Ferdinand trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 19-04-1911 in Amsterdam [bron: Akte reg.4B;fol.11] met Heintje Heijloo, 26 jaar oud. Heintje is geboren op 28-09-1884 in Nieuwer-Amstel, dochter van Niet publiek en Niet publiek. Heintje is overleden op 17-02-1952 in Arnhem, 67 jaar oud.
Kind van Ferdinand en Heintje:
1 N.N. Schijf [1.2.1.2.3.6.7.1.5.1], levenloos geboren zoon, geboren op 15-03-1921 in Leeuwarden.
1.2.1.2.3.6.8 Neeltje Schijff is geboren op 27-11-1807 in Weesp, dochter van Abraham Schijf (zie 1.2.1.2.3.6) en Bartha Bergh. Zij is gedoopt op 10-12-1807 in Weesp. Neeltje trouwde, 25 jaar oud, op 16-08-1833 in Weesp met Izaac Donker, 28 of 29 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden vr 1841. Izaac is geboren in 1804 in Weesp.
Kinderen van Neeltje uit onbekende relatie:
1 Jan Schijff, geboren op 29-06-1841 in Weesp. Volgt 1.2.1.2.3.6.8.1.
2 Neeltje Schijff, geboren op 25-01-1847 in Weesp. Volgt 1.2.1.2.3.6.8.2.
1.2.1.2.3.6.8.1 Jan Schijff is geboren op 29-06-1841 in Weesp, zoon van Neeltje Schijff (zie 1.2.1.2.3.6.8).
Beroep:
bleker
Jan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 30-06-1864 in Weesp met Petronella Bakker, 44 of 45 jaar oud. Petronella is geboren in 1819 in Weesp.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 14-08-1884 in Weesp met Jentje Jongman, 28 of 29 jaar oud. Jentje is geboren in 1855 in Stad Vollenhove, dochter van Arent Jongman en Johanna Catharina Apeldoorn.
Kinderen van Jan en Jentje:
1 Johanna Catharina Schijff, geboren in 1886 in Weesp. Volgt 1.2.1.2.3.6.8.1.1.
2 Gerritje Schijff, geboren in 1888 in Weesperkarspel. Volgt 1.2.1.2.3.6.8.1.2.
3 Johannes Cornelis Schijff, geboren op 01-06-1893 in Weesp. Volgt 1.2.1.2.3.6.8.1.3.
1.2.1.2.3.6.8.1.1 Johanna Catharina Schijff is geboren in 1886 in Weesp, dochter van Jan Schijff (zie 1.2.1.2.3.6.8.1) en Jentje Jongman. Johanna trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 30-08-1911 in Weesp met Pieter de Groot, 23 of 24 jaar oud. Pieter is geboren in 1887 in Leeuwarden.
1.2.1.2.3.6.8.1.2 Gerritje Schijff is geboren in 1888 in Weesperkarspel, dochter van Jan Schijff (zie 1.2.1.2.3.6.8.1) en Jentje Jongman. Gerritje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 30-08-1911 in Weesp met Albertus Johannes Kamermans, 39 of 40 jaar oud. Albertus is geboren in 1871 in Culemborg.
1.2.1.2.3.6.8.1.3 Johannes Cornelis Schijff is geboren op 01-06-1893 in Weesp, zoon van Jan Schijff (zie 1.2.1.2.3.6.8.1) en Jentje Jongman.
Beroep:
stoker, metselaar
Johannes:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 15-08-1913 in Weesp met Maria de Graaf, 19 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 29-09-1921 in Weesp. Maria is geboren op 07-10-1893 in Weesp.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 01-02-1922 in Amsterdam [bron: reg.8;fol.35] met Maatje Bergen, 23 of 24 jaar oud. Maatje is geboren in 1898 in Nieuwendam.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Niet publiek. Volgt 1.2.1.2.3.6.8.1.3.1.
2 Jentje Maria Johanna Schijff [1.2.1.2.3.6.8.1.3.2], geboren op 26-12-1915 in Weesp. Jentje is overleden op 26-06-1918 in Weesp, 2 jaar oud.
3 Dirk Jan Schijff [1.2.1.2.3.6.8.1.3.3], geboren op 02-02-1917 in Weesp. Dirk is overleden op 22-08-1928 in Weesp, 11 jaar oud.
4 Niet publiek. Volgt 1.2.1.2.3.6.8.1.3.4.
5 Niet publiek [1.2.1.2.3.6.8.1.3.5].
1.2.1.2.3.6.8.1.3.1 Niet publiek, zoon van Johannes Cornelis Schijff (zie 1.2.1.2.3.6.8.1.3) en Maria de Graaf. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.2.1.2.3.6.8.1.3.1.1.
1.2.1.2.3.6.8.1.3.1.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.2.1.2.3.6.8.1.3.1) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.2.1.2.3.6.8.1.3.1.1.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.2.1.2.3.6.8.1.3.1.1) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.2.1.2.3.6.8.1.3.1.1.1.1].
2 Niet publiek [1.2.1.2.3.6.8.1.3.1.1.1.2].
3 Niet publiek [1.2.1.2.3.6.8.1.3.1.1.1.3].
4 Niet publiek [1.2.1.2.3.6.8.1.3.1.1.1.4].
1.2.1.2.3.6.8.1.3.1.1.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.2.1.2.3.6.8.1.3.1.1) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.2.1.2.3.6.8.1.3.4 Niet publiek, zoon van Johannes Cornelis Schijff (zie 1.2.1.2.3.6.8.1.3) en Maria de Graaf. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Dirk Jan Schijff [1.2.1.2.3.6.8.1.3.4.1], geboren op 17-03-1942 in Amsterdam. Dirk is overleden op 13-03-1960 in Amstelveen, 17 jaar oud.
2 Niet publiek [1.2.1.2.3.6.8.1.3.4.2].
3 Niet publiek [1.2.1.2.3.6.8.1.3.4.3].
4 Niet publiek [1.2.1.2.3.6.8.1.3.4.4].
1.2.1.2.3.6.8.2 Neeltje Schijff is geboren op 25-01-1847 in Weesp, dochter van Neeltje Schijff (zie 1.2.1.2.3.6.8). Neeltje trouwde, 26 jaar oud, op 05-06-1873 in Weesp met Gerrit Ouwehand, 18 of 19 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Gerrit is geboren in 1854 in Alphen.
1.2.1.2.3.8 Jan Schijf is geboren in 1771 in Weesp, zoon van Cornelis Schijf (zie 1.2.1.2.3) en Grietje Bismayer. Hij is gedoopt op 18-04-1771 in Weesp. Jan is overleden op 04-06-1838 in Muiden, 66 of 67 jaar oud.
Beroep:
Winkelier
Jan trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 23-07-1791 in Muiden met Willemptje de Ronde, 25 jaar oud. Willemptje is geboren op 16-02-1766 in Muiden.
Kinderen van Jan en Willemptje:
1 Cornelis Schijf, geboren op 13-06-1792 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.
2 Antje Schijf, geboren op 10-06-1793 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.2.
3 Grietje Schijf, geboren op 02-11-1794 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.3.
4 Klaasje Schijf [1.2.1.2.3.8.4], geboren op 17-11-1796 in Muiden.
5 Maria Schijf [1.2.1.2.3.8.5], geboren op 14-12-1797 in Muiden. Maria is overleden op 14-12-1797 in Muiden, geen dag oud.
6 Gerritje Schijf, geboren op 26-07-1798 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.6.
7 Jan Schijf, geboren op 17-11-1799 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.7.
8 Willem Schijf [1.2.1.2.3.8.8], geboren op 13-12-1800 in Muiden.
9 Jannetje Schijf [1.2.1.2.3.8.9], geboren op 25-06-1802 in Muiden.
10 Willem Schijf [1.2.1.2.3.8.10], geboren op 07-04-1805 in Muiden.
11 Klaas Schijf, geboren op 16-07-1807 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.11.
1.2.1.2.3.8.1 Cornelis Schijf is geboren op 13-06-1792 in Muiden, zoon van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8) en Willemptje de Ronde. Cornelis is overleden op 21-12-1870 in Muiden, 78 jaar oud.
Beroep:
groenteverkoper
Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 29-01-1815 in Naarden met Henderijntje (Hendrina) Rijnders, 23 jaar oud. Hendrina is geboren op 08-06-1791 in Naarden, dochter van Hendrik Rijnders en Willemptje de Foppen. Hendrina is overleden op 05-09-1858 in Naarden, 67 jaar oud.
Beroep:
naaister
Kinderen van Cornelis en Hendrina:
1 Jan Schijf, geboren op 08-03-1817 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.1.
2 Hendrik Rijnder Schijf, geboren op 19-10-1819 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.2.
3 Wilhelmina Schijf, geboren op 19-03-1825 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.3.
4 Maria Francisca Schijf [1.2.1.2.3.8.1.4], geboren op 28-11-1827 in Muiden. Maria is overleden op 21-06-1836 in Muiden, 8 jaar oud.
5 Klaasje Schijf, geboren op 20-11-1830 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.5.
1.2.1.2.3.8.1.1 Jan Schijf is geboren op 08-03-1817 in Muiden, zoon van Cornelis Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.1) en Henderijntje (Hendrina) Rijnders. Jan is overleden op 21-12-1870, 53 jaar oud.
Beroep:
scheepstimmerman
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 04-09-1842 in Muiden met Hendrientjen Berendsen, 29 jaar oud. Hendrientjen is geboren op 04-07-1813 in Putten. Hendrientjen is overleden op 22-02-1883 in Muiden, 69 jaar oud.
Kinderen van Jan en Hendrientjen:
1 Cornelis Schijf [1.2.1.2.3.8.1.1.1], geboren op 14-08-1843 in Muiden. Cornelis is overleden op 14-02-1866 in Weesperkarspel, 22 jaar oud.
2 Maria Schijf, geboren op 01-04-1845 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.1.2.
3 Hein Schijf, geboren op 19-03-1847 in Edam. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.1.3.
4 Hermanus Schijf [1.2.1.2.3.8.1.1.4], geboren op 04-10-1848 in Edam. Hermanus is overleden op 25-12-1848 in Edam, 2 maanden oud.
5 Hermanus Schijf [1.2.1.2.3.8.1.1.5], geboren op 21-11-1849 in Edam. Hermanus is overleden op 15-08-1850 in Edam, 8 maanden oud.
6 Frans Schijf [1.2.1.2.3.8.1.1.6], geboren op 21-11-1849 in Edam. Frans is overleden op 14-08-1850 in Edam, 8 maanden oud.
7 Hendrika Schijf, geboren op 18-07-1851 in Edam. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.1.7.
1.2.1.2.3.8.1.1.2 Maria Schijf is geboren op 01-04-1845 in Muiden, dochter van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.1.1) en Hendrientjen Berendsen. Maria:
(1) trouwde, 42 jaar oud, op 21-10-1887 in Muiden met Gerardus Vree, ongeveer 45 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1842 in Muiden. Gerardus is overleden vr 1887, ten hoogste 45 jaar oud.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 02-12-1897 in Muiden met Ijsbrand Clein, 56 of 57 jaar oud. Ijsbrand is geboren in 1840 in Muiden.
1.2.1.2.3.8.1.1.3 Hein Schijf is geboren op 19-03-1847 in Edam, zoon van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.1.1) en Hendrientjen Berendsen. Hein is overleden op 19-06-1903 in Scheveningen, 56 jaar oud.
Beroep:
schilder
Hein trouwde, 26 jaar oud, op 25-02-1874 in Muiden met Femia van der Linden, 21 jaar oud. Femia is geboren op 13-11-1852 in Lonneker. Femia is overleden op 13-02-1930 in Scheveningen, 77 jaar oud.
Kinderen van Hein en Femia:
1 Jan Schijf, geboren op 04-05-1874 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.
2 Machiel Schijf [1.2.1.2.3.8.1.1.3.2], geboren op 29-06-1875 in Muiden. Machiel is overleden op 01-08-1875 in Muiden, 1 maand oud.
3 Machiel Schijf [1.2.1.2.3.8.1.1.3.3], geboren op 11-07-1876 in Muiden. Machiel is overleden op 12-08-1876 in Muiden, 1 maand oud.
4 Femia Schijf, geboren op 08-11-1877 in Mijdrecht. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.1.3.4.
5 Hendricus Schijf [1.2.1.2.3.8.1.1.3.5], geboren op 23-06-1879 in Woubrugge. Hendricus is overleden op 02-12-1879 in Woubrugge, 5 maanden oud.
6 Levenloos Schijf [1.2.1.2.3.8.1.1.3.6], levenloos geboren kind, geboren op 23-08-1880 in Woubrugge.
7 Niet publiek [1.2.1.2.3.8.1.1.3.7].
8 Hendrina Schijf [1.2.1.2.3.8.1.1.3.8], geboren op 05-07-1881 in Woubrugge. Hendrina is overleden op 13-09-1881 in Woubrugge, 2 maanden oud.
9 Machiel Schijf [1.2.1.2.3.8.1.1.3.9], geboren op 09-11-1882 in Scheveningen. Machiel is overleden op 27-10-1914 in Scheveningen, 31 jaar oud. Machiel bleef ongehuwd.
10 Hendrina Schijf, geboren op 23-11-1884 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.1.3.10.
11 Niet publiek [1.2.1.2.3.8.1.1.3.11].
12 Maria Schijf [1.2.1.2.3.8.1.1.3.12], geboren op 24-04-1887 in ’s-Gravenhage. Maria is overleden op 07-08-1887 in ’s-Gravenhage, 3 maanden oud.
13 Maria Schijf [1.2.1.2.3.8.1.1.3.13], geboren op 13-07-1888 in ’s-Gravenhage. Maria is overleden op 28-12-1888 in ’s-Gravenhage, 5 maanden oud.
14 Hendrik Johannes Schijf, geboren op 06-09-1889 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.1.3.14.
15 Maria Schijf [1.2.1.2.3.8.1.1.3.15], geboren op 21-12-1892 in ’s-Gravenhage. Maria is overleden op 23-08-1893 in ’s-Gravenhage, 8 maanden oud.
1.2.1.2.3.8.1.1.3.1 Jan Schijf is geboren op 04-05-1874 in Muiden, zoon van Hein Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.1.1.3) en Femia van der Linden. Jan is overleden op 24-06-1954 om 22:25 in Scheveningen, 80 jaar oud.
Beroep:
huisschilder
Jan:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1896 in ’s-Gravenhage met Elisabeth van Leeuwen, 22 of 23 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1873 in Den Helder. Elisabeth is overleden op 21-11-1902 in Leiden, 28 of 29 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 24-02-1904 in ’s-Gravenhage met Elisabeth Apolonia van der Kraan, 34 jaar oud. Elisabeth is geboren op 08-08-1869 in Loosduinen. Elisabeth is overleden op 10-10-1944 in Sliedrecht, 75 jaar oud.
Kinderen van Jan en Elisabeth (2):
1 Niet publiek. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.4.
5 Niet publiek. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.5.
1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.1 Niet publiek, zoon van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.1.1.3.1) en Elisabeth Apolonia van der Kraan. Hij:
(1) begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek.
(2) begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Niet publiek. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.1.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.1.2.
3 Niet publiek [1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.1.3].
4 Niet publiek. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.1.4.
1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.1.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.1) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.1.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.1) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.1.4 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.1) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.2 Niet publiek, zoon van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.1.1.3.1) en Elisabeth Apolonia van der Kraan. Hij trouwde op 14-08-1929 in ’s-Gravenhage met Niet publiek.
1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.3 Niet publiek, dochter van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.1.1.3.1) en Elisabeth Apolonia van der Kraan. Zij trouwde op 25-11-1936 in ’s-Gravenhage met Niet publiek.
1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.4 Niet publiek, zoon van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.1.1.3.1) en Elisabeth Apolonia van der Kraan. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.4.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.4) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.2.1.2.3.8.1.1.3.1.5 Niet publiek, zoon van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.1.1.3.1) en Elisabeth Apolonia van der Kraan. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.2.1.2.3.8.1.1.3.4 Femia Schijf is geboren op 08-11-1877 in Mijdrecht, dochter van Hein Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.1.1.3) en Femia van der Linden. Femia is overleden op 06-09-1955 in ’s-Gravenhage, 77 jaar oud. Femia trouwde, 18 jaar oud, op 26-04-1896 in Scheveningen met Leendert van der Niet, 23 jaar oud. Leendert is geboren op 01-01-1873 in Scheveningen. Leendert is overleden op 19-12-1931 in Scheveningen, 58 jaar oud.
1.2.1.2.3.8.1.1.3.10 Hendrina Schijf is geboren op 23-11-1884 om 21:00 in ’s-Gravenhage, dochter van Hein Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.1.1.3) en Femia van der Linden. Hendrina is overleden op 23-07-1944 in Voorschoten, 59 jaar oud. Hendrina trouwde, 24 jaar oud, op 05-05-1909 in Leiden met Jacob Overduin, 23 jaar oud. Jacob is geboren op 07-10-1885 in Leiden. Jacob is overleden op 23-10-1947 in Leiden, 62 jaar oud.
1.2.1.2.3.8.1.1.3.14 Hendrik Johannes Schijf is geboren op 06-09-1889 in ’s-Gravenhage, zoon van Hein Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.1.1.3) en Femia van der Linden. Hendrik is overleden op 28-08-1960 in ’s-Gravenhage, 70 jaar oud. Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 02-06-1915 in ’s-Gravenhage met Jacoba van Rijm, ongeveer 25 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1890 in ’s-Gravenhage?. Jacoba is overleden op 19-07-1938, ongeveer 48 jaar oud.
Kind van Hendrik en Jacoba:
1 Cornelia Adriana Schijf, geboren op 14-06-1919 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.2.1.2.3.8.1.1.3.14.1.
1.2.1.2.3.8.1.1.3.14.1 Cornelia Adriana Schijf is geboren op 14-06-1919 in ’s-Gravenhage, dochter van Hendrik Johannes Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.1.1.3.14) en Jacoba van Rijm. Cornelia is overleden op 21-02-1946 in ’s-Gravenhage, 26 jaar oud. Cornelia begon een relatie met Niet publiek.
1.2.1.2.3.8.1.1.7 Hendrika Schijf is geboren op 18-07-1851 in Edam, dochter van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.1.1) en Hendrientjen Berendsen. Hendrika trouwde, 24 jaar oud, op 12-11-1875 in Muiden met Klaas Abcouwer, 32 of 33 jaar oud. Klaas is geboren in 1842 in Muiden.
1.2.1.2.3.8.1.2 Hendrik Rijnder Schijf is geboren op 19-10-1819 in Muiden, zoon van Cornelis Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.1) en Henderijntje (Hendrina) Rijnders. Hendrik is overleden op 11-01-1878 in Lemsterland, 58 jaar oud.
Beroep:
scheepstimmerman
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 03-08-1845 in Muiden met Sytske Rienks Harkema, 23 of 24 jaar oud. Sytske is geboren in 1821 in Lemmer.
1.2.1.2.3.8.1.3 Wilhelmina Schijf is geboren op 19-03-1825 in Muiden, dochter van Cornelis Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.1) en Henderijntje (Hendrina) Rijnders. Wilhelmina trouwde, 26 jaar oud, op 25-05-1851 in Muiden met Jan Horsmeijer, 22 of 23 jaar oud. Jan is geboren in 1828 in Purmerend.
1.2.1.2.3.8.1.5 Klaasje Schijf is geboren op 20-11-1830 in Muiden, dochter van Cornelis Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.1) en Henderijntje (Hendrina) Rijnders. Klaasje trouwde, 27 jaar oud, op 08-08-1858 in Muiden met Jacob Luttik, 25 of 26 jaar oud. Jacob is geboren in 1832 in Weesperkarspel.
1.2.1.2.3.8.2 Antje Schijf is geboren op 10-06-1793 in Muiden, dochter van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8) en Willemptje de Ronde. Antje is overleden op 14-03-1876 in Muiden, 82 jaar oud. Antje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 08-10-1815 in Muiden met Jan van Ravenzwaaij, 21 of 22 jaar oud. Jan is geboren in 1793 in Naarden. Hij is gedoopt op 31-08-1793 in Naarden.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 28-05-1837 in Muiden met Klaas Abcouwer, ongeveer 45 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1792 in Muiden. Klaas is overleden op 12-11-1852 in Muiden, ongeveer 60 jaar oud. Klaas is weduwnaar van Kaatje Monen (±1790-1835), met wie hij trouwde omstreeks 1816 in Muiden.
1.2.1.2.3.8.3 Grietje Schijf is geboren op 02-11-1794 in Muiden, dochter van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8) en Willemptje de Ronde. Grietje is overleden op 15-04-1853 in Muiden, 58 jaar oud. Grietje trouwde, 27 jaar oud, op 08-09-1822 in Muiden met Cornelis Moolhuizen, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op 09-07-1797 in Weesp. Cornelis is overleden op 22-04-1854 in Muiden, 56 jaar oud.
1.2.1.2.3.8.6 Gerritje Schijf is geboren op 26-07-1798 in Muiden, dochter van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8) en Willemptje de Ronde. Gerritje is overleden op 11-11-1877 in Muiden, 79 jaar oud. Gerritje trouwde, 20 jaar oud, op 16-08-1818 in Muiden met Pieter van Veen, 21 of 22 jaar oud. Pieter is geboren in 1796 in Muiden.
1.2.1.2.3.8.7 Jan Schijf is geboren op 17-11-1799 in Muiden, zoon van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8) en Willemptje de Ronde. Jan is overleden op 22-08-1854 in Muiden, 54 jaar oud.
Beroep:
Werkman
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 12-10-1823 in Muiden met Annetje Klaase (Antje) Groot, 19 jaar oud. Antje is geboren op 12-10-1804 in Edam. Antje is overleden op 03-11-1874 in Muiden, 70 jaar oud.
Kinderen van Jan en Antje:
1 Jan Schijf [1.2.1.2.3.8.7.1], geboren op 04-03-1824 in Muiden. Jan is overleden op 20-04-1825 in Muiden, 1 jaar oud.
2 Willempje Kramer Schijf, geboren op 01-06-1825 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.7.2.
3 Klaasje Schijf, geboren in 1829 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.7.3.
4 Jan Schijf, geboren op 11-03-1830 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.7.4.
5 Pietertje Schijf, geboren op 31-10-1831 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.7.5.
6 Geertje Schijf, geboren op 24-02-1834 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.7.6.
7 Hendrik Schijf [1.2.1.2.3.8.7.7], geboren op 15-03-1836 in Muiden. Hendrik is overleden op 06-08-1836 in Muiden, 4 maanden oud.
8 Gesina Schijf [1.2.1.2.3.8.7.8], geboren op 18-10-1838 in Muiden. Gesina is overleden op 11-11-1841 in Muiden, 3 jaar oud.
1.2.1.2.3.8.7.2 Willempje Kramer Schijf is geboren op 01-06-1825 in Muiden, dochter van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.7) en Annetje Klaase (Antje) Groot. Willempje trouwde, 29 jaar oud, op 20-08-1854 in Muiden met Tamme Groen, 22 of 23 jaar oud. Tamme is geboren in 1831 in Nieuwendam.
1.2.1.2.3.8.7.3 Klaasje Schijf is geboren in 1829 in Muiden, dochter van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.7) en Annetje Klaase (Antje) Groot. Klaasje is overleden op 08-05-1870, 40 of 41 jaar oud. Klaasje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 12-05-1850 in Muiden met Harmanus Abcouwer, 27 jaar oud. Harmanus is geboren op 11-03-1823 in Muiden, zoon van Klaas Abcouwer en Kaatje Monen.
1.2.1.2.3.8.7.4 Jan Schijf is geboren op 11-03-1830 in Muiden, zoon van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.7) en Annetje Klaase (Antje) Groot.
Beroepen:
rietdekker
vanaf 1860     concierge aan het entreptdok
Jan trouwde, 34 jaar oud, op 13-05-1864 in Weesp met Maria Waaterman, 31 of 32 jaar oud. Maria is geboren in 1832 in Amsterdam.
Kind van Jan en Maria:
1 Maria Schijf, geboren in 1857 in Weesp. Volgt 1.2.1.2.3.8.7.4.1.
1.2.1.2.3.8.7.4.1 Maria Schijf is geboren in 1857 in Weesp, dochter van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.7.4) en Maria Waaterman. Maria trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 14-04-1878 in Weesp met Henri Willem Bertus Michgelsen, 22 of 23 jaar oud. Henri is geboren in 1855 in Amsterdam.
1.2.1.2.3.8.7.5 Pietertje Schijf is geboren op 31-10-1831 in Muiden, dochter van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.7) en Annetje Klaase (Antje) Groot. Pietertje trouwde, 22 jaar oud, op 15-10-1854 in Muiden met Cornelis van Dillewijn, 23 of 24 jaar oud. Cornelis is geboren in 1830 in Naarden.
1.2.1.2.3.8.7.6 Geertje Schijf is geboren op 24-02-1834 in Muiden, dochter van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.7) en Annetje Klaase (Antje) Groot. Geertje is overleden op 31-10-1874 in Muiden, 40 jaar oud. Geertje:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op 21-12-1851 in Utrecht met Jan Christiaan Godefrooij, 29 of 30 jaar oud. Jan is geboren in 1821 in Naarden. Jan is overleden vr 08-1856 in Muiden, ten hoogste 35 jaar oud.
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 03-08-1856 in Muiden met Gerardus Hendricus Mulder, 23 of 24 jaar oud. Gerardus is geboren in 1832 in Utrecht.
1.2.1.2.3.8.11 Klaas Schijf is geboren op 16-07-1807 in Muiden, zoon van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8) en Willemptje de Ronde. Klaas is overleden op 19-08-1885 in Muiden, 78 jaar oud.
Beroep:
tuinier
Klaas trouwde, 27 jaar oud, op 24-05-1835 in Muiden met Anna de Blaauw, 21 of 22 jaar oud. Anna is geboren in 1813 in Muiden. Anna is overleden op 13-05-1876 in Muiden, 62 of 63 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Anna:
1 Jan Schijf, geboren in 11-1835 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.11.1.
2 Johannes Schijf [1.2.1.2.3.8.11.2], geboren op 28-11-1837 in Muiden. Johannes is overleden op 17-12-1837 in Muiden, 19 dagen oud.
3 Johannes Schijf [1.2.1.2.3.8.11.3], geboren op 12-05-1839 in Muiden.
4 Willempje Schijf [1.2.1.2.3.8.11.4], geboren op 25-02-1842 in Muiden. Willempje is overleden op 15-06-1842 in Muiden, 3 maanden oud.
5 Maria Christina Schijf [1.2.1.2.3.8.11.5], geboren op 25-02-1842 in Muiden. Maria is overleden op 25-03-1842 in Muiden, 1 maand oud.
6 Grietje Schijf, geboren op 24-07-1843 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.11.6.
7 Maria Catharina Schijf [1.2.1.2.3.8.11.7], geboren op 09-01-1846 in Muiden. Maria is overleden op 27-06-1846 in Muiden, 5 maanden oud.
8 Egbertje Schijf [1.2.1.2.3.8.11.8], geboren op 09-01-1846 in Muiden. Egbertje is overleden op 01-07-1846 in Muiden, 5 maanden oud.
9 Daniel Schijf, geboren op 09-02-1849 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.11.9.
10 Willempje Schijf [1.2.1.2.3.8.11.10], geboren op 11-11-1851 in Muiden. Willempje is overleden op 26-12-1851 in Muiden, 1 maand oud.
1.2.1.2.3.8.11.1 Jan Schijf is geboren in 11-1835 in Muiden, zoon van Klaas Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.11) en Anna de Blaauw. Jan is overleden op 23-08-1875 in Amsterdam, 39 jaar oud.
Beroep:
zadelmaker
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 31-05-1857 in Muiden met Elizabet Maria Lochner, 22 jaar oud. Elizabet is geboren op 12-06-1834 in Amsterdam.
Kinderen van Jan en Elizabet:
1 Maria Elisabeth Schijf, geboren op 22-09-1857 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.2.3.8.11.1.1.
2 Jacobus Schijf [1.2.1.2.3.8.11.1.2], geboren op 28-03-1861 in Amsterdam. Jacobus is overleden op 24-07-1861 in Amsterdam, 3 maanden oud.
3 Nicolaas Johannes Schijf, geboren op 30-06-1862 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.2.3.8.11.1.3.
4 Jan Schijf [1.2.1.2.3.8.11.1.4], geboren op 29-08-1869 in Amsterdam. Jan is overleden op 06-10-1869 in Amsterdam, 1 maand oud.
1.2.1.2.3.8.11.1.1 Maria Elisabeth Schijf is geboren op 22-09-1857 in Amsterdam, dochter van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.11.1) en Elizabet Maria Lochner. Maria is overleden op 02-10-1935 in Apeldoorn, 78 jaar oud. Maria:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 12-04-1883 in Amsterdam met William Muller, 39 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 12-08-1910 in Amsterdam. William is geboren op 29-09-1843 in Amsterdam, zoon van Niet publiek en Niet publiek.
Beroep:
makelaar
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 15-06-1911 in Amsterdam [bron: Akte reg.2D;fol.8] met Dirk Wilmerink, 49 of 50 jaar oud. Dirk is geboren in 1861 in Rotterdam.
1.2.1.2.3.8.11.1.3 Nicolaas Johannes Schijf is geboren op 30-06-1862 in Amsterdam, zoon van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.11.1) en Elizabet Maria Lochner. Nicolaas is overleden op 02-02-1950 in Amsterdam, 87 jaar oud.
Beroepen:
vanaf 1920     magazijnmeester
vanaf 1924     vuurstoker ter koopvaardij
Nicolaas trouwde, 24 jaar oud, op 03-02-1887 in Amsterdam met Alida Teodora Elisabeth Josephina Hulsen, 22 jaar oud. Alida is geboren op 16-12-1864 in Amsterdam. Alida is overleden in Amsterdam.
Kinderen van Nicolaas en Alida:
1 Johanna Maria Elisabeth Schijf, geboren op 02-06-1887 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.2.3.8.11.1.3.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.2.1.2.3.8.11.1.3.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.2.1.2.3.8.11.1.3.3.
4 Marinus Gerardus Schijf, geboren in 1893 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.2.3.8.11.1.3.4.
5 Jan Schijf, geboren op 18-12-1894 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.2.3.8.11.1.3.5.
6 Hermina Johanna Schijf, geboren op 17-11-1895 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.2.3.8.11.1.3.6.
7 Willem Gerardus Schijf, geboren in 1900 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.2.3.8.11.1.3.7.
8 Niet publiek. Volgt 1.2.1.2.3.8.11.1.3.8.
9 Antonius Hendrikus Schijf, geboren in 1905 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.2.3.8.11.1.3.9.
1.2.1.2.3.8.11.1.3.1 Johanna Maria Elisabeth Schijf is geboren op 02-06-1887 in Amsterdam, dochter van Nicolaas Johannes Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.11.1.3) en Alida Teodora Elisabeth Josephina Hulsen. Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 03-09-1913 in Amsterdam [bron: Akte reg.2G;fol.20] met Willem Wouter Kitz, 24 of 25 jaar oud. Willem is geboren in 1888 in Amsterdam.
1.2.1.2.3.8.11.1.3.2 Niet publiek, zoon van Nicolaas Johannes Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.11.1.3) en Alida Teodora Elisabeth Josephina Hulsen.
Beroep:
Metaalbewerker
Hij trouwde op 14-08-1918 in Amsterdam [bron: reg.6F;fol.45v] met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek.
1.2.1.2.3.8.11.1.3.3 Niet publiek, dochter van Nicolaas Johannes Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.11.1.3) en Alida Teodora Elisabeth Josephina Hulsen. Zij trouwde op 07-09-1922 in Amsterdam [bron: reg.4G;fol.2] met Gerrit van Sijtveld, 28 of 29 jaar oud. Gerrit is geboren in 1893 in Amsterdam, zoon van Niet publiek en Niet publiek.
1.2.1.2.3.8.11.1.3.4 Marinus Gerardus Schijf is geboren in 1893 in Amsterdam, zoon van Nicolaas Johannes Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.11.1.3) en Alida Teodora Elisabeth Josephina Hulsen.
Beroep:
bankwerker
Marinus trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 29-11-1923 in Amsterdam [bron: reg.7H;fol.39] met Neeltje Bom, 23 of 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 11-11-1941 in Amsterdam. Neeltje is geboren in 1899 in Leiden, dochter van Niet publiek en Niet publiek.
1.2.1.2.3.8.11.1.3.5 Jan Schijf is geboren op 18-12-1894 in Amsterdam, zoon van Nicolaas Johannes Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.11.1.3) en Alida Teodora Elisabeth Josephina Hulsen.
Beroep:
monteur
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 09-06-1920 in Amsterdam [bron: reg.3E;fol.3v] met Antje van Vliet, 20 of 21 jaar oud. Antje is geboren in 1899, dochter van Niet publiek en Niet publiek.
1.2.1.2.3.8.11.1.3.6 Hermina Johanna Schijf is geboren op 17-11-1895 in Amsterdam, dochter van Nicolaas Johannes Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.11.1.3) en Alida Teodora Elisabeth Josephina Hulsen. Hermina trouwde, 28 jaar oud, op 18-09-1924 in Amsterdam [bron: reg.5F;fol.23] met Cornelis (Cor) de Goijer, 26 jaar oud. Cor is geboren op 04-12-1897 in Amsterdam, zoon van Niet publiek en Niet publiek.
Beroep:
vanaf 1924     fabriekscontroleur
1.2.1.2.3.8.11.1.3.7 Willem Gerardus Schijf is geboren in 1900 in Amsterdam, zoon van Nicolaas Johannes Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.11.1.3) en Alida Teodora Elisabeth Josephina Hulsen.
Beroep:
machinebankwerker
Willem trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 18-05-1927 in Amsterdam [bron: reg.8B;fol.31v] met Hermina Loois, 25 of 26 jaar oud. Hermina is geboren in 1901 in Amsterdam, dochter van Niet publiek en Niet publiek.
1.2.1.2.3.8.11.1.3.8 Niet publiek, dochter van Nicolaas Johannes Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.11.1.3) en Alida Teodora Elisabeth Josephina Hulsen. Zij trouwde op 05-03-1924 in Amsterdam [bron: reg.7A;fol.23] met Ernst Stefels, 23 of 24 jaar oud. Ernst is geboren in 1900 in Amsterdam, zoon van Niet publiek en Niet publiek.
Beroep:
vanaf 1924     ketelmaker
1.2.1.2.3.8.11.1.3.9 Antonius Hendrikus Schijf is geboren in 1905 in Amsterdam, zoon van Nicolaas Johannes Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.11.1.3) en Alida Teodora Elisabeth Josephina Hulsen.
Beroep:
vanaf 1930     autogeen lasser
Antonius trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 09-04-1930 in Amsterdam [bron: reg.4A;fol.44] met Maria Francisca Cornelia Bettonville, 21 of 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 31-07-1957 in Amsterdam. Maria is geboren in 1908 in Amsterdam, dochter van Niet publiek en Niet publiek.
1.2.1.2.3.8.11.6 Grietje Schijf is geboren op 24-07-1843 in Muiden, dochter van Klaas Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.11) en Anna de Blaauw. Grietje trouwde, 26 jaar oud, op 01-08-1869 in Muiden met Abraham Lebrun, 24 of 25 jaar oud. Abraham is geboren in 1844 in Rotterdam.
1.2.1.2.3.8.11.9 Daniel Schijf is geboren op 09-02-1849 in Muiden, zoon van Klaas Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.11) en Anna de Blaauw.
Beroepen:
schepenmaker
vanaf 1906     nachtwacht
Daniel:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 18-05-1873 in Muiden met Ida Albertine de Roos, 29 of 30 jaar oud. Ida is geboren in 1843 in Amsterdam.
(2) trouwde, 57 jaar oud, op 30-11-1906 in Muiden met Zwaantje Jacoba Altena, 50 of 51 jaar oud. Zwaantje is geboren in 1855 in Nieuwendam.
Kinderen van Daniel en Ida:
1 Klaas Schijf [1.2.1.2.3.8.11.9.1], geboren in 1874 in Amsterdam. Klaas is overleden op 20-11-1880 in Amsterdam, 5 of 6 jaar oud.
2 Niet publiek. Volgt 1.2.1.2.3.8.11.9.2.
3 Jan Schijf [1.2.1.2.3.8.11.9.3], geboren op 08-11-1878 in Amsterdam. Jan is overleden op 25-11-1880 in Amsterdam, 2 jaar oud.
4 Anna Schijf, geboren in 1881 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.2.3.8.11.9.4.
5 Helena Hendrika Schijf, geboren in 1885 in Muiden. Volgt 1.2.1.2.3.8.11.9.5.
1.2.1.2.3.8.11.9.2 Niet publiek, dochter van Daniel Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.11.9) en Ida Albertine de Roos. Zij:
(1) trouwde op 12-06-1913 in Naarden met Bernardus Martinus Busing, 51 of 52 jaar oud. Bernardus is geboren in 1861 in Naarden. Bernardus is overleden vr 1920 in Utrecht, ten hoogste 59 jaar oud.
Beroep:
veearts
(2) trouwde op 27-07-1920 in Utrecht met Herm Balfoort, 33 of 34 jaar oud. Herm is geboren in 1886 in Utrecht. Herm is overleden op 03-04-1939 in De Bilt, 52 of 53 jaar oud.
1.2.1.2.3.8.11.9.4 Anna Schijf is geboren in 1881 in Amsterdam, dochter van Daniel Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.11.9) en Ida Albertine de Roos. Anna trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 13-09-1906 in Utrecht met Pieter Johan Rijkers, 22 of 23 jaar oud. Pieter is geboren in 1883 in Utrecht.
1.2.1.2.3.8.11.9.5 Helena Hendrika Schijf is geboren in 1885 in Muiden, dochter van Daniel Schijf (zie 1.2.1.2.3.8.11.9) en Ida Albertine de Roos. Helena trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 07-12-1911 in Muiden met Evert Ruijzendaal, ongeveer 24 jaar oud. Evert is geboren omstreeks 1887 in Muiden.
1.2.1.2.4 Roeloff Schijff is geboren op 13-03-1729 in Utrecht, zoon van Abraham Schijf (zie 1.2.1.2) en Neeltje Bosch. Roeloff:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 02-06-1759 in Utrecht? met Berber Meijndersse Kolklouw, ongeveer 34 jaar oud. Berber is geboren omstreeks 1725 in Utrecht?.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 22-04-1781 in Zuilen met Maria van der Heijden, ongeveer 40 jaar oud, nadat zij op 06-04-1781 in Zuilen in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren omstreeks 1741 in Utrecht. Maria is overleden op 25-07-1811 in Utrecht, ongeveer 70 jaar oud.
Kind van Roeloff en Berber:
1 Abraham Schijf, geboren in 1752 in Utrecht. Volgt 1.2.1.2.4.1.
1.2.1.2.4.1 Abraham Schijf is geboren in 1752 in Utrecht, zoon van Roeloff Schijff (zie 1.2.1.2.4) en Berber Meijndersse Kolklouw. Hij is gedoopt op 10-06-1752 in Utrecht. Abraham is overleden vr 1825 in Zuilen, ten hoogste 73 jaar oud.
Notitie bij Abraham: 21-05-1764: acte van indemniteit Utrecht (met zijn vader Roelof)
Abraham trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 16-05-1784 in Zuilen met Cornelia Pels, 29 of 30 jaar oud. Cornelia is geboren in 1754 in Zuilen. Zij is gedoopt op 21-04-1754 in Zuilen. Cornelia is overleden op 31-05-1825 in Zuilen, 70 of 71 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Cornelia:
1 Bartje Schijf, geboren op 28-02-1785 in Zuilen. Volgt 1.2.1.2.4.1.1.
2 Aalbert Schijf, geboren op 26-04-1786 in Zuilen. Volgt 1.2.1.2.4.1.2.
3 Roelof Schijf [1.2.1.2.4.1.3], geboren op 22-12-1787 in Zuilen. Hij is gedoopt op 23-12-1787 in Zuilen. Roelof is overleden vr 24-07-1793 in Zuilen, ten hoogste 5 jaar oud.
4 Anna Catharina Schijf [1.2.1.2.4.1.4], geboren in 1789 in Zuilen. Zij is gedoopt op 21-06-1789 in Zuilen.
5 Roelof Schijf [1.2.1.2.4.1.5], geboren op 24-07-1793 in Zuilen. Hij is gedoopt op 04-08-1793 in Zuilen.
6 Jurriaan Schijf [1.2.1.2.4.1.6], geboren op 03-04-1795 in Zuilen. Hij is gedoopt op 05-04-1795 in Zuilen.
7 Cornelis Schijf [1.2.1.2.4.1.7], geboren op 22-02-1798 in Zuilen. Hij is gedoopt op 04-03-1798 in Zuilen.
1.2.1.2.4.1.1 Bartje Schijf is geboren op 28-02-1785 in Zuilen, dochter van Abraham Schijf (zie 1.2.1.2.4.1) en Cornelia Pels. Zij is gedoopt op 06-03-1785 in Zuilen. Bartje is overleden op 19-10-1858 in Zeist, 73 jaar oud. Bartje trouwde, 42 jaar oud, op 03-05-1827 in Rijnauwen met Aart Jansen Schut, 55 of 56 jaar oud. Aart is geboren in 1771 in Amersfoort, zoon van Niet publiek en Niet publiek.
1.2.1.2.4.1.2 Aalbert Schijf is geboren op 26-04-1786 in Zuilen, zoon van Abraham Schijf (zie 1.2.1.2.4.1) en Cornelia Pels. Hij is gedoopt op 30-04-1786 in Zuilen. Aalbert is overleden op 28-07-1831 in Zuilen, 45 jaar oud. Aalbert trouwde, 40 jaar oud, op 06-01-1827 in Zuilen met Sara de Vries, 24 of 25 jaar oud. Sara is geboren in 1802 in Zuilen. Sara is overleden op 11-07-1853 in Zuilen, 50 of 51 jaar oud.
Kinderen van Aalbert en Sara:
1 Abraham Schijf, geboren op 27-10-1827 in Zuilen. Volgt 1.2.1.2.4.1.2.1.
2 Jan Schijf, geboren op 08-08-1830 in Zuilen. Volgt 1.2.1.2.4.1.2.2.
1.2.1.2.4.1.2.1 Abraham Schijf is geboren op 27-10-1827 in Zuilen, zoon van Aalbert Schijf (zie 1.2.1.2.4.1.2) en Sara de Vries. Abraham is overleden op 04-09-1893 in Utrecht, 65 jaar oud. Abraham:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 07-05-1854 in Zuilen met Margaretha Kerbert, 35 of 36 jaar oud. Margaretha is geboren in 1818 in Naarden. Margaretha is overleden op 11-02-1857 in Zuilen, 38 of 39 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 16-02-1858 in Jutphaas met Adriana Kerbert, 32 of 33 jaar oud. Adriana is geboren in 1825 in Zundert. Adriana is overleden op 22-01-1904 in Utrecht, 78 of 79 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Adriana:
1 Sara Schijf, geboren op 18-12-1858 in Jutphaas. Volgt 1.2.1.2.4.1.2.1.1.
2 Boudewijn Schijf [1.2.1.2.4.1.2.1.2], geboren op 26-12-1860 in Jutphaas.
3 Aalbert Schijf [1.2.1.2.4.1.2.1.3], geboren op 04-02-1864 in Jutphaas. Aalbert is overleden op 18-05-1864 in Jutphaas, 3 maanden oud.
4 Adriana Schijf, geboren op 09-10-1866 in Vianen. Volgt 1.2.1.2.4.1.2.1.4.
1.2.1.2.4.1.2.1.1 Sara Schijf is geboren op 18-12-1858 in Jutphaas, dochter van Abraham Schijf (zie 1.2.1.2.4.1.2.1) en Adriana Kerbert. Sara is overleden op 25-12-1941 in Utrecht, 83 jaar oud. Sara trouwde, 28 jaar oud, op 16-11-1887 in Utrecht met Johannes Gijsbertus Sweerts, 23 of 24 jaar oud. Johannes is geboren in 1863 in Utrecht.
1.2.1.2.4.1.2.1.4 Adriana Schijf is geboren op 09-10-1866 in Vianen, dochter van Abraham Schijf (zie 1.2.1.2.4.1.2.1) en Adriana Kerbert. Adriana is overleden op 10-03-1905 in Utrecht, 38 jaar oud. Adriana trouwde, 21 jaar oud, op 23-05-1888 in Utrecht met Johannes Willem Dijker, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 12-11-1864 in Tiel. Johannes is overleden op 02-03-1953 in Zeist, 88 jaar oud.
Beroepen:
loodgieter
kruidenier
1.2.1.2.4.1.2.2 Jan Schijf is geboren op 08-08-1830 in Zuilen, zoon van Aalbert Schijf (zie 1.2.1.2.4.1.2) en Sara de Vries. Jan is overleden op 03-09-1870 in Utrecht, 40 jaar oud. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 24-09-1857 in Angerlo met Carolina Elisabeth Ketelaar, 24 jaar oud. Carolina is geboren op 21-07-1833 in Breukelen. Carolina is overleden op 19-05-1898 in Utrecht, 64 jaar oud.
Kinderen van Jan en Carolina:
1 N. N. Schijf [1.2.1.2.4.1.2.2.1], levenloos geboren zoon, geboren op 02-08-1858 in Angerlo.
2 Johanna Sophia Schijf [1.2.1.2.4.1.2.2.2], geboren in 1860 in Utrecht. Johanna is overleden op 03-01-1860 in Utrecht, geen jaar oud.
3 Aalbert Schijf [1.2.1.2.4.1.2.2.3], geboren op 21-06-1861 in Jutphaas. Aalbert is overleden op 14-08-1861 in Jutphaas, 1 maand oud.
4 Johanna Sophia Schijf [1.2.1.2.4.1.2.2.4], geboren op 25-05-1862 in Jutphaas. Johanna is overleden op 10-08-1862 in Jutphaas, 2 maanden oud.
5 Sara Schijf, geboren op 22-08-1863 in Jutphaas. Volgt 1.2.1.2.4.1.2.2.5.
6 Aalbert Schijf [1.2.1.2.4.1.2.2.6], geboren op 04-02-1864 in Jutphaas.
7 Hendrik Schijf [1.2.1.2.4.1.2.2.7], geboren op 26-02-1865 in Jutphaas. Hendrik is overleden op 06-07-1865 in Jutphaas, 4 maanden oud.
8 Wilhelmina Schijf [1.2.1.2.4.1.2.2.8], geboren op 10-09-1866 in Utrecht. Wilhelmina is overleden op 05-12-1866 in Utrecht, 2 maanden oud.
9 Willem Schijf [1.2.1.2.4.1.2.2.9], geboren op 01-05-1868 in Utrecht. Willem is overleden op 29-05-1868 in Utrecht, 28 dagen oud.
1.2.1.2.4.1.2.2.5 Sara Schijf is geboren op 22-08-1863 in Jutphaas, dochter van Jan Schijf (zie 1.2.1.2.4.1.2.2) en Carolina Elisabeth Ketelaar. Sara is overleden op 17-11-1949 in Utrecht, 86 jaar oud. Sara trouwde, 22 jaar oud, op 23-09-1885 in Utrecht met Barend Hendrikus Roelofs, 20 of 21 jaar oud. Barend is geboren in 1864 in Utrecht, zoon van Niet publiek en Niet publiek. Barend is overleden op 18-03-1945 in Utrecht, 80 of 81 jaar oud.
Kinderen van Sara en Barend:
1 Jacoba Roelofs, geboren in 1902 in Maartensfijk. Volgt 1.2.1.2.4.1.2.2.5.1.
2 Karel Roelofs, geboren in 1904 in Utrecht. Volgt 1.2.1.2.4.1.2.2.5.2.
1.2.1.2.4.1.2.2.5.1 Jacoba Roelofs is geboren in 1902 in Maartensfijk, dochter van Barend Hendrikus Roelofs en Sara Schijf (zie 1.2.1.2.4.1.2.2.5). Jacoba trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 29-04-1931 in Utrecht met Cornelis Nesselaar, 27 of 28 jaar oud. Cornelis is geboren in 1903 in Utrecht.
1.2.1.2.4.1.2.2.5.2 Karel Roelofs is geboren in 1904 in Utrecht, zoon van Barend Hendrikus Roelofs en Sara Schijf (zie 1.2.1.2.4.1.2.2.5). Karel trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 14-11-1928 in Utrecht met Ada van der Horst, 23 of 24 jaar oud. Ada is geboren in 1904 in Utrecht.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 21-10-2011 18:45