Parenteel van Schijff

1 Schijff is geboren omstreeks 1540.
Kinderen van Schijff uit onbekende relatie:
1 [misschien] Cornelis Schijff, geboren omstreeks 1570 in Utrecht. Volgt 1.1.
2 [misschien] Adriaen Elias Schijff, geboren omstreeks 1570 in Utrecht. Volgt 1.2.
1.1 Cornelis Schijff is geboren omstreeks 1570 in Utrecht, zoon van [misschien] Schijff (zie 1). Cornelis is overleden in 1600 in Utrecht, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Was dit de broer of neef van Adrian Elias, later gehuwd met Barbara?????
Cornelis trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1590 in Utrecht met Barbara Bartholomeusdr, ongeveer 20 jaar oud. Barbara is geboren omstreeks 1570 in Utrecht. Barbara is overleden na 1627 in Utrecht, minstens 57 jaar oud. Barbara trouwde later omstreeks 1601 in Utrecht met Adriaen Elias Schijff (±1570-vr 1633), zie 1.2.
Getuige bij:
26-10-1627     huwelijk Claes Schijff (±1603-1651) en Pertien Jans van Arkshoek (geb. ±1600) [zie 1.2.4]    [moeder bruidegom]
Kinderen van Cornelis en Barbara:
1 Elizabeth Cornelis Schijff, geboren omstreeks 1590 in Utrecht. Volgt 1.1.1.
2 Adriaen Cornelissz Schijff, geboren omstreeks 1591 in Utrecht?. Volgt 1.1.2.
3 Joost Cornelissoon Schijff, geboren omstreeks 1599 in Utrecht. Volgt 1.1.3.
1.1.1 Elizabeth Cornelis Schijff is geboren omstreeks 1590 in Utrecht, dochter van Cornelis Schijff (zie 1.1) en Barbara Bartholomeusdr. Elizabeth is overleden op 21-04-1628 in Utrecht, ongeveer 38 jaar oud. Elizabeth trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op 25-04-1607 in Utrecht met Gerrit Henrickssz Schouwen, ongeveer 22 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1585.
1.1.2 Adriaen Cornelissz Schijff is geboren omstreeks 1591 in Utrecht?, zoon van Cornelis Schijff (zie 1.1) en Barbara Bartholomeusdr. Adriaen is overleden op 17-10-1642 in Utrecht, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Adriaen: Dochter Aeltgen Adriaens? - Notariele akte U31a1 - 122 ; Procuratie

Naam eerste partij: Engeltgen Alpherts
Naam echtgenote eerste partij: wed. Adriaen Schyff
Beroep eerste partij: in leven eeckbrouwer
Naam eerste partij: Aeltgen Adriaens Schyff, dochter
Woonplaats eerste partij: Utrecht, t’’eynde Rollestraet by de Stadtswalle
Beroepen:
schout van Buiten Tolsteeg
eeckbrouwer
Adriaen trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op 16-02-1608 in Utrecht met Elisabeth Albertsdr (Aelberts), ongeveer 33 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1575 in Utrecht?. Elisabeth is overleden op 24-02-1634 in Utrecht, ongeveer 59 jaar oud.
Kinderen van Adriaen en Elisabeth:
1 Dirck Adriaensz Schijff, geboren omstreeks 1610 in Utrecht. Volgt 1.1.2.1.
2 Geertruydt Adriaens Schijff, geboren omstreeks 1610 in Utrecht. Volgt 1.1.2.2.
3 Cornelis Adriaensz Schijff [1.1.2.3], geboren omstreeks 1610 in Utrecht.
Adres:
buyten Tollesteech, Utrecht
Beroep:
schout buyten Tollesteech
4 Hermken Adriaensz Schijff [1.1.2.4], geboren omstreeks 1611 in Utrecht. Hermken is overleden op 24-02-1624 in Utrecht, ongeveer 13 jaar oud.
5 Cornelia Adriaensz Schijff, geboren omstreeks 1612 in Utrecht. Volgt 1.1.2.5.
6 Elias Adriaensz Schijff [1.1.2.6], geboren omstreeks 1613 in Utrecht. Elias is overleden op 23-02-1628 in Utrecht, ongeveer 15 jaar oud.
7 Aeltgen Adriaens Schijff [1.1.2.7], geboren omstreeks 1614 in Utrecht.
Adres:
’t eynde Rollestraat bij e Stadswalle, Utrecht
1.1.2.1 Dirck Adriaensz Schijff is geboren omstreeks 1610 in Utrecht, zoon van Adriaen Cornelissz Schijff (zie 1.1.2) en Elisabeth Albertsdr (Aelberts). Dirck is overleden op 16-09-1644 in Utrecht, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij Dirck: Datering: 19-08-1692

Aktenummer: 167

Soort akte: Schuldbekentenis

Notaris: M. VAN LOBBRECHT

Samenvatting: f 650,- wegens uitkoop en f 560,- wegens lening met als onderpand huis c.a. Den Oversten Schenck, Lange Nieuwstraat hoek Groot Eliesteeg en inboedel

Personen: Schuldenaar: Jan Wouterssen Spycker
Rol in akte: Schuldenaar
Voornaam: Jan Wouterssen
Achternaam: Spycker
Echtgenoot: x Merrigje Cornelis Hooglandt, eerder wed. Dirck Adriaensen Schyff
Woonplaats: Utrecht

Schuldeiser: Cornelis Dircksz Schyff, (stief)zoon
Rol in akte: Schuldeiser
Achternaam: Cornelis Dircksz Schyff, (stief)zoon


Bijzonderheden: ook wegens uitkoop overleden broer van
Cornelis Dircksz Schyff
Dirck:
(1) begon een relatie met Niet publiek.
(2) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 18-02-1636 in Utrecht met Merrichje Cornelis Hooglandt, ongeveer 16 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirck en Merrichje: Notarile akte U123a1 - 167 : Schuldbekentenis
downloaden pdfAkte Inventarisnummer U123a1, aktenummer 167
Aktedatum 19-08-1692
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris M. VAN LOBBRECHT ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Wouterssen Spycker
Naam echtgenote eerste partij: x Merrigje Cornelis Hooglandt, eerder wed.
: Dirck Adriaensen Schyff
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Cornelis Dircksz Schyff, (stief)zoon
Samenvatting inhoud akte: f 650,- wegens uitkoop en f 560,- wegens lening met als
: onderpand huis c.a. Den Oversten Schenck,
: Lange Nieuwstraat hoek Groot Eliesteeg en inboedel
Bijzonderheden: ook wegens uitkoop overleden broer van
: Cornelis Dircksz Schyff
Merrichje is geboren omstreeks 1620 in Utrecht?. Merrichje trouwde later na 1645 in Utrecht met Jan Wouterssen Spycker.
Kind van Dirck en Niet publiek:
1 Cornelis Dirksz Schijff [1.1.2.1.1], geboren omstreeks 1638 in Utrecht.
Kinderen van Dirck en Merrichje:
2 Antonij Schijff, geboren in 1640 in Utrecht. Volgt 1.1.2.1.2.
3 Jannichgen Schijff [1.1.2.1.3], geboren in 1642 in Utrecht. Zij is gedoopt op 20-11-1642 in Utrecht. Jannichgen is overleden op 02-01-1643 in Utrecht, 0 of 1 jaar oud.
4 N. N. Schijff [1.1.2.1.4], geboren op 13-11-1643 in Utrecht. N. is overleden op 13-11-1643 in Utrecht, geen dag oud.
5 Arjen Thomassen Schijff, geboren in 01-1644 in Utrecht. Volgt 1.1.2.1.5.
1.1.2.1.2 Antonij Schijff is geboren in 1640 in Utrecht, zoon van Dirck Adriaensz Schijff (zie 1.1.2.1) en Merrichje Cornelis Hooglandt. Hij is gedoopt op 08-11-1640 in Utrecht. Antonij trouwde, 55 of 56 jaar oud, op 03-10-1696 in Utrecht met Albertina van der Poel, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonij en Albertina: Bruidegom Anthony van der Schijff , jongeman , Uytreght
Bruid Albertina van der Poel , jongedochter , Uytreght , wonend: Warmond

Plaats Warmond
Datum trouwen 15-10-1696
=================
Datering: 15-09-1696

Aktenummer: 288

Soort akte: Huwelijkse voorwaarden

Notaris: J. WANTENAAR

Personen: Bruidegom: Antony Schyff
Rol in akte: Bruidegom
Voornaam: Antony
Achternaam: Schyff

Assistent: Gysbert van Bylevelt, oom
Rol in akte: Assistent
Achternaam: Gysbert van Bylevelt, oom
Beroep: notaris
Woonplaats: Utrecht

Assistent: Laurens Schyff, oom
Rol in akte: Assistent
Achternaam: Laurens Schyff, oom
Beroep: brouwer
Woonplaats: Utrecht

Bruid: Aelbertina van der Poel
Rol in akte: Bruid
Voornaam: Aelbertina
Achternaam: van der Poel
Beroep: ass.: Lucas van Delft, zwager
Albertina is geboren omstreeks 1650 in Utrecht. Albertina is overleden op 16-02-1713 in Rotterdam, ongeveer 63 jaar oud [bron: inv. 4 Begraven gaarder]. Zij is begraven op 17-02-1713 in Hillegersberg.
Notitie bij overlijden van Albertina: in ’t Swaenshals
Notitie bij Albertina: Akte Inventarisnummer U114a3, aktenummer 288
Aktedatum 15-09-1696
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J. WANTENAAR ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Antony Schyff
Naam assistent eerste partij: ass.: Gysbert van Bylevelt, oom
Beroep assistent: notaris
Naam assistent eerste partij: ass.: Laurens Schyff, oom
Beroep assistent: brouwer
Woonplaats assistent: Utrecht
Naam tweede partij: Aelbertina van der Poel
Beroep voogd: ass.: Lucas van Delft, zwager
==================================
Bruidegom Petrus Schrijf ,
Bruid Albertina van der Poel ,

Plaats Leiden
Datum trouwen 14-10-1696

Opmerkingen Statie: Oud Kath. Kerk De Liefde.
DTB Leiden Huwelijken Oud-Katholieke Kerk
================================
Bruidegom Anthony van der Schijff , jongeman , Uytreght
Bruid Albertina van der Poel , jongedochter , Uytreght , wonend: Warmond

Plaats Warmond
Datum trouwen 15-10-1696

DTB Warmond Trouwen Gerecht , folio 99
1.1.2.1.5 Arjen Thomassen Schijff is geboren in 01-1644 in Utrecht, zoon van Dirck Adriaensz Schijff (zie 1.1.2.1) en Merrichje Cornelis Hooglandt. Hij is gedoopt op 07-01-1644 in Utrecht. Arjen trouwde, 15 jaar oud, op 14-04-1659 in Woerden met Baertjen Pieters den Heeten, ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arjen en Baertjen: Arien wonende op ’t Honthorst
Baertjen is geboren omstreeks 1640 in Woerden, dochter van Pieter den Heeten en Dievertje Claesse. Baertjen is overleden op 09-10-1711 in Woerden, ongeveer 71 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Annighjen Schijff (geb. 1690) [zie 1.1.2.1.5.2.4]    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Annigje Schijff (1697-1754) [zie 1.1.2.1.5.2.7]    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Geertje Schijff (geb. 1689) [zie 1.1.2.1.5.2.3]    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Grietje Schijff (1692-1754) [zie 1.1.2.1.5.2.5]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Arjen en Baertjen:
1 Dirck Schijff [1.1.2.1.5.1], geboren in 08-1660 in Woerden. Hij is gedoopt op 17-08-1660 in Woerden.
Notitie bij de geboorte van Dirck: Getuige bij doop: Diever Claes
2 Cornelis Aerjen Schijff, geboren in 08-1662 in Utrecht?. Volgt 1.1.2.1.5.2.
3 Claasjen Aerjens Schijff [1.1.2.1.5.3], geboren in 09-1663 in Woerden. Zij is gedoopt op 30-09-1663 in Woerden. Claasjen is overleden vr 1665 in Woerden, ten hoogste 2 jaar oud.
4 Claasjen Aerjens Schijff, geboren in 12-1665 in Woerden. Volgt 1.1.2.1.5.4.
5 Dievertje Aerjens Schijff, geboren in 11-1667 in Woerden. Volgt 1.1.2.1.5.5.
6 Weijntjen Schijff, geboren in 10-1669 in Woerden. Volgt 1.1.2.1.5.6.
7 Thomas Schijff [1.1.2.1.5.7], geboren in 09-1671 in Woerden. Hij is gedoopt op 20-09-1671 in Woerden. Thomas is overleden vr 1681 in Woerden, ten hoogste 10 jaar oud.
8 Piter Schijff [1.1.2.1.5.8], geboren in 10-1675 in Utrecht. Hij is gedoopt op 25-10-1675 in Utrecht.
9 Jacomijntje Schijff [1.1.2.1.5.9], geboren in 09-1677 in Woerden. Zij is gedoopt op 03-09-1677 in Woerden.
10 Thomas Schijff, geboren in 05-1681 in Woerden. Volgt 1.1.2.1.5.10.
1.1.2.1.5.2 Cornelis Aerjen Schijff is geboren in 08-1662 in Utrecht?, zoon van Arjen Thomassen Schijff (zie 1.1.2.1.5) en Baertjen Pieters den Heeten. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 13-01-1686 in Woerden met Ackje Abramsdr Spanjaer, 28 of 29 jaar oud. Ackje is geboren in 1657 in Woerden, dochter van Abram Spanjaer en Swaantjen Corssen van der Kreeft. Zij is gedoopt op 10-04-1657 in Woerden. Ackje is overleden op 06-05-1745 in Utrecht, 87 of 88 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Ackje:
1 Aerjen Schijff [1.1.2.1.5.2.1], geboren in 04-1686 in Woerden. Hij is gedoopt op 24-04-1686 in Woerden.
2 Cors Schijff [1.1.2.1.5.2.2], geboren in 11-1687 in Woerden. Hij is gedoopt op 23-11-1687 in Woerden.
3 Geertje Schijff [1.1.2.1.5.2.3], geboren in 01-1689 in Woerden. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Baertjen Pieters den Heeten (±1640-1711) [zie 1.1.2.1.5] [grootmoeder vaderszijde]. Zij is gedoopt op 09-01-1689 in Woerden.
4 Annighjen Schijff [1.1.2.1.5.2.4], geboren in 11-1690 in Woerden. Bij de geboorteaangifte van Annighjen was de volgende getuige aanwezig: Baertjen Pieters den Heeten (±1640-1711) [zie 1.1.2.1.5] [grootmoeder vaderszijde]. Zij is gedoopt op 21-11-1690 in Woerden.
5 Grietje Schijff, geboren in 06-1692 in Woerden. Volgt 1.1.2.1.5.2.5.
6 Pieter Schijff [1.1.2.1.5.2.6], geboren in 11-1695 in Woerden. Hij is gedoopt op 08-11-1695 in Woerden. Pieter is overleden op 16-04-1699 in Woerden, 3 jaar oud.
7 Annigje Schijff [1.1.2.1.5.2.7], geboren in 02-1697 in Woerden. Bij de geboorteaangifte van Annigje was de volgende getuige aanwezig: Baertjen Pieters den Heeten (±1640-1711) [zie 1.1.2.1.5] [grootmoeder vaderszijde]. Zij is gedoopt op 24-02-1697 in Woerden. Annigje is overleden op 01-01-1754 in Woerden, 56 jaar oud.
8 Corstiaan Scheijf [1.1.2.1.5.2.8], geboren in 1699 in Utrecht.
9 Pieter Schijff [1.1.2.1.5.2.9], geboren in 04-1699 in Woerden. Hij is gedoopt op 26-04-1699 in Woerden.
10 Jan Cornelisz Schijf, geboren in 11-1700 in Woerden. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.
11 Abraham Schijff [1.1.2.1.5.2.11], geboren in 04-1702 in Woerden. Hij is gedoopt op 18-04-1702 in Woerden.
12 Swaantje Schijff [1.1.2.1.5.2.12], geboren in 09-1704 in Woerden. Zij is gedoopt op 24-09-1704 in Woerden.
1.1.2.1.5.2.5 Grietje Schijff is geboren in 06-1692 in Woerden, dochter van Cornelis Aerjen Schijff (zie 1.1.2.1.5.2) en Ackje Abramsdr Spanjaer. Bij de geboorteaangifte van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Baertjen Pieters den Heeten (±1640-1711) [zie 1.1.2.1.5] [grootmoeder vaderszijde]. Zij is gedoopt op 22-06-1692 in Woerden. Grietje is overleden op 01-01-1754 in Utrecht, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietje: Grietje Schijff is begraven in de Nicolaikerk, buiten de Tolsteegpoort op de Panoven van de Heer van de Haert.
Haar achternaam wordt ook als Schijv geschreven.
Grietje trouwde, 23 jaar oud, op 29-04-1716 in Utrecht met Peter Crijnen Landzaat, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Peter: Het huwelijk is voltrokken in de Domkerk Gereformeerd. - Buiten de Tollesteeg
Peter is geboren in 1693 in Utrecht, zoon van Cryn Landzaat en Anna Frederika Gellekum. Hij is gedoopt op 20-03-1693 in Utrecht. Peter is overleden op 21-07-1749 in Utrecht, 55 of 56 jaar oud.
Kinderen van Grietje en Peter:
1 Aagje Landzaat [1.1.2.1.5.2.5.1], geboren in 1717 in Utrecht. Zij is gedoopt op 10-10-1717 in Utrecht.
2 Dirk Landzaat [1.1.2.1.5.2.5.2], geboren in 1719 in Utrecht. Hij is gedoopt op 06-02-1719 in Utrecht.
3 Geertje Landzaat [1.1.2.1.5.2.5.3], geboren in 1720 in Utrecht. Zij is gedoopt op 03-11-1720 in Utrecht. Geertje is overleden vr 02-11-1721 in Utrecht, ten hoogste 1 jaar oud.
4 Geertje Landzaat [1.1.2.1.5.2.5.4], geboren in 1721 in Utrecht. Zij is gedoopt op 02-11-1721 in Utrecht.
5 Cornelis Landzaat [1.1.2.1.5.2.5.5], geboren in 1727 in Utrecht. Hij is gedoopt op 04-11-1727 in Utrecht.
6 Swaantje Landzaat [1.1.2.1.5.2.5.6], geboren in 1730 in Utrecht. Zij is gedoopt op 22-01-1730 in Utrecht.
7 Krijn Landzaat [1.1.2.1.5.2.5.7], geboren in 1730 in Utrecht. Hij is gedoopt op 22-01-1730 in Utrecht.
8 Jannigje Landzaat [1.1.2.1.5.2.5.8], geboren in 1732 in Utrecht. Zij is gedoopt op 06-05-1732 in Utrecht. Jannigje is overleden vr 1735 in Utrecht, ten hoogste 3 jaar oud.
9 Jannigje Landzaat [1.1.2.1.5.2.5.9], geboren in 1735 in Utrecht. Zij is gedoopt op 24-04-1735 in Utrecht.
1.1.2.1.5.2.10 Jan Cornelisz Schijf is geboren in 11-1700 in Woerden, zoon van Cornelis Aerjen Schijff (zie 1.1.2.1.5.2) en Ackje Abramsdr Spanjaer. Hij is gedoopt op 07-11-1700 in Woerden.
Notitie bij Jan: Ouders Cornelis Schijf en Akje Spanjaer?
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 20-02-1724 in Woerden met Grietje Gerritsdr Linschoten, 19 of 20 jaar oud. Grietje is geboren in 1704 in Alphen, dochter van Gerrit Cornelisse Linschoten en Beatrix Jansse van der Hans. Zij is gedoopt op 30-11-1704 in Alphen.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Cornelis Schijf [1.1.2.1.5.2.10.1], geboren in 05-1725 in Woerden. Hij is gedoopt op 27-05-1725 in Woerden. Cornelis is overleden vr 1730, ten hoogste 5 jaar oud.
2 Gerrit Schijff, geboren op 01-04-1727 in Utrecht. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.
3 Beatrix Schijf [1.1.2.1.5.2.10.3], geboren in 1728 in Alphen. Zij is gedoopt op 07-03-1728 in Alphen.
Getuige bij:
geboorteaangifte Anthonij Schijf (geb. 1762) [zie 1.1.2.1.5.2.10.2.7]    [tante vaderszijde]
4 Pieter Schijf, geboren omstreeks 1730 in Amsterdam?. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.4.
5 Cornelis Schijf, geboren op 29-10-1730 in Utrecht. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.5.
1.1.2.1.5.2.10.2 Gerrit Schijff is geboren op 01-04-1727 in Utrecht, zoon van Jan Cornelisz Schijf (zie 1.1.2.1.5.2.10) en Grietje Gerritsdr Linschoten.
Notitie bij Gerrit: schijff, gerrit
jm v utrecht won krimpen a/d yssel tr 14.11.1751 ouderkerk a/d yssel (pd) marrigje jans stuijt jd v ouderkerk a/d yssel
1 jan ged 17.11.1751 o/y }
2 jan ged 9.2.1752 o/y } sic!
3 jacobus ged 25.3.1753 o/y
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 14-11-1751 in Ouderkerk aan den IJssel met Marrigje Jans Stuyt, 31 of 32 jaar oud, nadat zij op 22-10-1751 in Ouderkerk aan den IJssel in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Marrigje: Gerrit Schijff, jongeman van Utrecht, woonachtig onder Krimpen op dssel, trouwet op 14 movember 1751 Marrigje Stuyt, jongedochter van Ouderkerk op dssel
Marrigje is geboren in 1719 in Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Jan Isakse Stuyt en Mannigje van de Velden. Zij is gedoopt op 15-11-1719 in Ouderkerk aan den IJssel.
Kinderen van Gerrit en Marrigje:
1 Jan Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.1], geboren in 1751 in Ouderkerk aan den IJssel. Hij is gedoopt op 17-11-1751 in Ouderkerk aan den IJssel. Jan is overleden in 1751, geen jaar oud.
2 Jan Schijff, geboren in 1752 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.
3 Jacobus Schijff, geboren in 1753 in Ouderkerk aan den IJssel. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.3.
4 Grietje Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.4], geboren in 1755 in Capelle aan den IJssel. Zij is gedoopt op 03-12-1755 in Capelle aan den IJssel. Grietje is overleden in 1756 in Capelle aan den IJssel, 0 of 1 jaar oud.
5 Grietje Schijff, geboren in 1757 in Capelle aan den IJssel. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.5.
6 Johanna Schijf, geboren in 1759 in Capelle aan den IJssel. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.6.
7 Anthonij Schijf [1.1.2.1.5.2.10.2.7], geboren in 1762 in Capelle aan den IJssel. Bij de geboorteaangifte van Anthonij was de volgende getuige aanwezig: Beatrix Schijf (geb. 1728) [zie 1.1.2.1.5.2.10.3] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 11-04-1762 in Capelle aan den IJssel.
1.1.2.1.5.2.10.2.2 Jan Schijff is geboren in 1752 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Gerrit Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2) en Marrigje Jans Stuyt. Hij is gedoopt op 09-02-1752 in Ouderkerk aan den IJssel. Jan is overleden op 09-11-1800 in Rhoon, 47 of 48 jaar oud. Jan trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1782 in Schiedam met Ariaantje Bezemer, 20 of 21 jaar oud. Ariaantje is geboren in 1761 in Schiedam, dochter van Pieter Bezemer en Catalina de Graaf. Zij is gedoopt op 26-04-1761 in Schiedam. Ariaantje is overleden op 20-05-1801 in Schiedam, 39 of 40 jaar oud.
Kinderen van Jan en Ariaantje:
1 Maartie Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.1], geboren in 1782 in Schiedam. Zij is gedoopt op 08-12-1782 in Schiedam. Maartie is overleden vr 1792 in Schiedam, ten hoogste 10 jaar oud.
2 Cathalijna Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.2], geboren in 1783 in Schiedam. Zij is gedoopt op 29-10-1783 in Schiedam. Cathalijna is overleden vr 1787 in Schiedam, ten hoogste 4 jaar oud.
3 Gerrit Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.3], geboren in 1785 in Schiedam. Hij is gedoopt op 24-04-1785 in Schiedam. Gerrit is overleden vr 1797 in Schiedam, ten hoogste 12 jaar oud.
4 Cathalina Schijff, geboren op 06-06-1787 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.4.
5 Pieter Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.5], geboren in 1788 in Schiedam. Hij is gedoopt op 19-11-1788 in Schiedam. Pieter is overleden vr 1795 in Schiedam, ten hoogste 7 jaar oud.
6 Jacobus Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.6], geboren in 1790 in Schiedam. Hij is gedoopt op 24-09-1790 in Schiedam. Jacobus is overleden vr 1793 in Schiedam, ten hoogste 3 jaar oud.
7 Maartie Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.7], geboren in 1792 in Schiedam. Zij is gedoopt op 23-03-1792 in Schiedam.
8 Jacobus Schijff, geboren op 20-12-1793 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.
9 Pieter Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.9], geboren in 1795 in Schiedam. Hij is gedoopt op 23-10-1795 in Schiedam. Pieter is overleden op 07-03-1801 in Schiedam, 5 of 6 jaar oud.
10 Gerrit Schijff, geboren op 21-02-1797 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.10.
11 Jannetje Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.11], geboren in 1798 in Schiedam. Zij is gedoopt op 21-12-1798 in Schiedam.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.4 Cathalina Schijff is geboren op 06-06-1787 in Schiedam, dochter van Jan Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2) en Ariaantje Bezemer. Cathalina is overleden op 28-08-1872 in Schiebroek, 85 jaar oud.
Adres:
tot 28-08-1872     Hoogstraat, Schiedam
Cathalina trouwde, 34 jaar oud, op 07-10-1821 in Schiedam met Gerard Johannes Kernakel, 30 jaar oud. Gerard is geboren op 28-05-1791 in Schiedam, zoon van Niet publiek en Niet publiek.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8 Jacobus Schijff is geboren op 20-12-1793 in Schiedam, zoon van Jan Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2) en Ariaantje Bezemer. Jacobus is overleden op 17-02-1839 in Schiedam, 45 jaar oud. Jacobus trouwde, 20 jaar oud, op 02-10-1814 in Schiedam met Neeltje Kernakel, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Neeltje: huwelijk _WITN: Anthonij van Ooijen,61jr.timmermansknecht(oom bdg),Hendrik Heijlink 53jr .winkelier,(neef bdg),Pieter Voogt 52jr.ligter schipper,Abraham de Lang e 27jr.timmermansknecht,goede vrieden vd bruid.

huwelijk: Jan Schijff vader bdg.overleden,Gijsje Rijns overleden moeder bruid.
Neeltje is geboren op 15-07-1792 in Schiedam.
Kinderen van Jacobus en Neeltje:
1 Adriana Petronella Schijff, geboren op 05-03-1815 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.
2 Gijsbertina Willemina Schijff, geboren op 01-09-1817 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.2.
3 Johannes Schijff, geboren op 22-03-1822 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.
4 Neeltje Schijff, geboren op 06-02-1824 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.4.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1 Adriana Petronella Schijff is geboren op 05-03-1815 in Schiedam, dochter van Jacobus Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8) en Neeltje Kernakel. Adriana is overleden op 27-12-1848 in Schiedam, 33 jaar oud.
Adres:
vanaf 05-03-1815     broersvest, Schiedam
Adriana trouwde, 24 jaar oud, op 05-09-1839 in Schiedam met Kornelis Bakker, 28 jaar oud. Kornelis is geboren op 26-09-1810 in Sluipwijk. Hij is gedoopt in Boskoop.
Kind van Adriana uit onbekende relatie:
1 Cornelis Adrianus Schijf, geboren op 16-04-1838 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1 Cornelis Adrianus Schijf is geboren op 16-04-1838 in Schiedam, zoon van Adriana Petronella Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1). Cornelis is overleden op 05-02-1924 om 02:00 in ’s-Gravenhage, 85 jaar oud. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 05-08-1863 in Schiedam met Klazina van Katwijk, 24 jaar oud. Klazina is geboren op 24-02-1839 in Schiedam, dochter van Jan van Katwijk en Gerritje van der Bruggen. Klazina is overleden op 27-07-1924 in ’s-Gravenhage, 85 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Klazina:
1 Adrianus Cornelis Schijf [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.1], geboren op 07-11-1863 in Schiedam.
Adres:
vanaf 07-11-1863     boterstraat, Schiedam
2 Jan Schijf, geboren op 03-06-1865 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.2.
3 Cornelis Schijf, geboren op 18-09-1866 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.3.
4 Gerrit Schijf [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.4], geboren op 03-11-1868 in Schiedam.
Adres:
vanaf 03-11-1868     broersveld, Schiedam
5 Adrianus Schijf, geboren op 20-01-1870 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.5.
6 Gerritje Schijf, geboren op 27-08-1872 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.6.
7 Adriana Petronella Schijf [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.7], geboren op 28-09-1874 in Schiedam.
8 Niet publiek. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.8.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.2 Jan Schijf is geboren op 03-06-1865 in Schiedam, zoon van Cornelis Adrianus Schijf (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1) en Klazina van Katwijk. Jan is overleden op 12-01-1938 in ’s-Gravenhage, 72 jaar oud.
Beroepen:
administratief ambtenaar bij de Duinwaterleiding
vanaf 1893     Winkelier
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 20-05-1891 in ’s-Gravenhage met Maria van Duivenboden, 27 jaar oud. Maria is geboren op 02-11-1863 in ’s-Gravenhage. Maria is overleden op 25-06-1926 in ’s-Gravenhage, 62 jaar oud.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Maria Schijf [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.2.1], geboren op 19-03-1892 in ’s-Gravenhage. Maria is overleden op 22-07-1951 om 08:00 in ’s-Gravenhage, 59 jaar oud.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.2.2.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.2.2 Niet publiek is geboren om 05:00, zoon van Jan Schijf (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.2) en Maria van Duivenboden.
Beroep:
tekenaar bij de gemeentetelefoon
Hij trouwde op 25-11-1925 in ’s-Gravenhage met Eliasabeth Catharina Philipsen, 28 jaar oud. Eliasabeth is geboren op 11-11-1897 in ’s-Gravenhage.
Kind van Niet publiek en Eliasabeth:
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.2.2.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.2.2) en Eliasabeth Catharina Philipsen. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.3 Cornelis Schijf is geboren op 18-09-1866 in Schiedam, zoon van Cornelis Adrianus Schijf (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1) en Klazina van Katwijk. Cornelis is overleden op 15-12-1939 om 19:45 in ’s-Gravenhage, 73 jaar oud.
Beroep:
schoolschoonmaker
Cornelis trouwde, 37 jaar oud, op 18-09-1903 in Delft met Jacoba Henriette Paarels, 37 jaar oud. Jacoba is geboren op 19-06-1866 in Delft, dochter van Jacobus Paarels en Alida Sara Claassen. Jacoba is overleden op 16-12-1944 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Jacoba:
1 Alida Jacoba Schijf, geboren op 05-10-1904 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.3.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.3.2.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.3.1 Alida Jacoba Schijf is geboren op 05-10-1904 in Schiedam, dochter van Cornelis Schijf (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.3) en Jacoba Henriette Paarels. Alida is overleden op 07-03-1947 in ’s-Gravenhage, 42 jaar oud. Alida trouwde, 25 jaar oud, op 30-07-1930 in ’s-Gravenhage met Niet publiek. Hij is een zoon van Arie Hofland en Jacoba de Best.
Kind van Alida en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.3.1.1].
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.3.2 Niet publiek, zoon van Cornelis Schijf (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.3) en Jacoba Henriette Paarels.
Beroep:
lichtdrukker
Hij trouwde op 19-07-1933 in Leiden met Niet publiek. Het huwelijk werd ontbonden op 11-12-1941 in Leiden. Zij is een dochter van Martinus Weijers en Judith Stoute.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.3.2.1].
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.5 Adrianus Schijf is geboren op 20-01-1870 in Schiedam, zoon van Cornelis Adrianus Schijf (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1) en Klazina van Katwijk. Adrianus is overleden op 25-04-1950 in Schiedam, 80 jaar oud. Adrianus trouwde, 35 jaar oud, op 20-12-1905 in Rotterdam met Johanna Theodora van Geijtenbeek, 34 jaar oud. Johanna is geboren op 28-08-1871 in Harmelen. Johanna is overleden op 27-10-1947 in Schiedam, 76 jaar oud.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.6 Gerritje Schijf is geboren op 27-08-1872 in Schiedam, dochter van Cornelis Adrianus Schijf (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1) en Klazina van Katwijk. Gerritje is overleden op 21-07-1951 om 10:55 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud.
Adres:
vanaf 27-08-1872     boterstraat, Schiedam
Gerritje trouwde, 29 jaar oud, op 26-02-1902 in ’s-Gravenhage met Anthonie Willem Hessing, 27 jaar oud. Anthonie is geboren op 13-05-1874 in ’s-Gravenhage, zoon van Hendrik Anthonie Hessing en Wilhelmina Catharina Margaretha Franchimon. Anthonie is overleden op 23-03-1953 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud.
Kinderen van Gerritje en Anthonie:
1 Willem Hendrik Antonie Hessing [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.6.1], geboren op 17-12-1904 in ’s-Gravenhage.
2 Gerdina Klazina Hessing [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.6.2], geboren op 28-12-1908 in ’s-Gravenhage.
3 Cornelis Adrianus Hessing [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.6.3], geboren op 17-06-1910 in ’s-Gravenhage.
4 Niet publiek [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.6.4].
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.8 Niet publiek, dochter van Cornelis Adrianus Schijf (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1) en Klazina van Katwijk. Zij trouwde op 23-06-1915 in ’s-Gravenhage met Niet publiek. Hij is een zoon van Peter Westera en Alijda Hajee.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.1.1.8.1].
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.2 Gijsbertina Willemina Schijff is geboren op 01-09-1817 in Schiedam, dochter van Jacobus Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8) en Neeltje Kernakel. Gijsbertina is overleden op 05-01-1864 in Schiedam, 46 jaar oud.
Adres:
tot 05-01-1864     Heerenstraat, Schiedam
Gijsbertina trouwde, 29 jaar oud, op 15-04-1847 in Schiedam met Lambert van Wagtendonk, 27 jaar oud. Lambert is geboren op 24-02-1820 in Schiedam, zoon van Niet publiek en Niet publiek. Hij is gedoopt op 25-02-1820 in Schiedam. Lambert is overleden op 03-07-1856 in Schiedam, 36 jaar oud.
Beroep:
Onderwijzer,koorenverschieter
Kind van Gijsbertina en Lambert:
1 Jacoba Hillegonda van Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.2.1], geboren op 24-12-1838 in Schiedam.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3 Johannes Schijff is geboren op 22-03-1822 in Schiedam, zoon van Jacobus Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8) en Neeltje Kernakel. Johannes is overleden op 14-12-1859 in Rotterdam, 37 jaar oud.
Beroep:
Metselaar
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 10-09-1846 in Schiedam met Klasina Willemina Verbokkem, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Klasina: huwelijk _WITN: Dirk Verbokkem 40jr.arbeider(broer vd bruid),Jan George Werfenbach 48jr. arbeider,Jan Lodewijk Ritman 45jr.arbeider,Coenraad Perrisoo 29jr.verwer sknecht,alle wonende te Schiedam.

huwelijk: Jacobus Schijff vader bdg.overleden,Jannetje Vogel moeder bruid overleden
Klasina is geboren op 19-08-1826 in Schiedam, dochter van Wouter Verbokkem en Jannetje de Vogelaar.
Kinderen van Johannes en Klasina:
1 Neeltje Schijff, geboren in 1847 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.1.
2 Jacobus Schijff, geboren op 07-03-1849 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.
3 Wouter Johannes Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.3], geboren op 04-05-1851 in Schiedam. Wouter is overleden op 17-09-1854 in Schiedam, 3 jaar oud.
Adressen:
vanaf 04-05-1851     Noordmolenstraat, Schiedam
tot 17-09-1854     Heerenstraat, Schiedam
4 Johannes Adriaan Schijff, geboren op 25-04-1853 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.1 Neeltje Schijff is geboren in 1847 in Schiedam, dochter van Johannes Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3) en Klasina Willemina Verbokkem. Neeltje is overleden op 26-06-1874 in Vlissingen, 26 of 27 jaar oud. Neeltje:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 23-02-1871 in Rotterdam met Evert Pieter Thijsse, 21 jaar oud. Evert is geboren in 03-1849 in Rotterdam. Evert is overleden op 28-06-1871 in Rotterdam, 22 jaar oud.
(2) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 11-09-1872 in Rotterdam met Cornelis Jacobus van Santen, 20 of 21 jaar oud. Cornelis is geboren in 1851 in Vlissingen.
Beroep:
rijkstelegraafklerk
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2 Jacobus Schijff is geboren op 07-03-1849 in Schiedam, zoon van Johannes Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3) en Klasina Willemina Verbokkem. Jacobus is overleden op 30-12-1917 in Rotterdam, 68 jaar oud. Jacobus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 29-08-1872 in Schiedam met Jacoba Anthonia van der Teems, 19 jaar oud. Jacoba is geboren op 06-01-1853 in Arnhem. Jacoba is overleden op 18-12-1873 in Schiedam, 20 jaar oud.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 17-06-1874 in Schiedam met Elisabeth van Diggele, 27 jaar oud. Elisabeth is geboren op 27-04-1847 in Schiedam, dochter van Jacobus van Diggele en Catharina Bosman. Elisabeth is overleden op 09-11-1882 in Schiedam, 35 jaar oud.
(3) trouwde, 34 jaar oud, op 20-06-1883 in Schiedam met Anna Alida Smits, 45 jaar oud. Anna is geboren op 27-11-1837 in Leeuwarderadeel, dochter van Marten Harken Smits en Nieske Jochems Wiersma. Anna is overleden op 25-11-1901 in Rotterdam, 63 jaar oud. Anna is weduwe van Willem Arjen de Vries (ovl. 1879), met wie zij trouwde op 13-09-1862 in Leeuwarderadeel.
Kind van Jacobus en Jacoba:
1 Klasina Willemina Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.1], geboren op 28-02-1873 in Schiedam.
Kinderen van Jacobus en Elisabeth:
2 Johannes Schijff, geboren op 12-01-1875 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2.
3 Catharina Schijff, geboren op 22-06-1876 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.3.
4 Machielis Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.4], geboren op 14-10-1878 in Schiedam. Machielis is overleden op 10-01-1880 in Schiedam, 1 jaar oud.
Adres:
tot 10-01-1880     broersvest, Schiedam
5 Machielis Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.5], geboren op 04-03-1880 in Schiedam. Machielis is overleden op 18-06-1880 in Schiedam, 3 maanden oud.
6 Niet publiek. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.6.
7 Machielis Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.7], geboren op 23-08-1882 in Schiedam. Machielis is overleden op 06-10-1882 in Schiedam, 1 maand oud.
Adres:
tot 06-10-1882     Doelhofje, Schiedam
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2 Johannes Schijff is geboren op 12-01-1875 in Schiedam, zoon van Jacobus Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2) en Elisabeth van Diggele. Johannes is overleden op 15-03-1942 in Schiedam, 67 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 17-02-1897 in Schiedam met Niet publiek. Zij is een dochter van Jan Hendrik Lohstroh en Catharina van Diggele.
Kinderen van Johannes en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2.1].
2 Niet publiek. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2.2.
3 Niet publiek [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2.3].
4 Niet publiek [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2.4].
5 Niet publiek. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2.5.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2.2 Niet publiek, zoon van Johannes Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2) en Niet publiek.
Beroep:
constructiewerker/licht-plaatwerker
Hij trouwde op 06-01-1927 in Schiedam met Niet publiek. Zij is een dochter van Jan Barend Rogier en Helena Maria Andersson.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2.2.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2.2.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2.2.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2.2.4 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2.5 Niet publiek, dochter van Johannes Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.3 Catharina Schijff is geboren op 22-06-1876 in Schiedam, dochter van Jacobus Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2) en Elisabeth van Diggele. Catharina is overleden op 14-09-1939 in Schiedam, 63 jaar oud. Catharina trouwde, 23 jaar oud, op 23-05-1900 in Schiedam met Hermanus Snel, 26 jaar oud. Hermanus is geboren op 02-06-1873 in Schiedam.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2.6 Niet publiek, dochter van Jacobus Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.2) en Elisabeth van Diggele. Zij trouwde op 23-12-1903 in Schiedam met Christiaan Lodewijk Lohstroh, 26 jaar oud. Christiaan is geboren op 08-12-1877 in Schiedam, zoon van Jan Hendrik Lohstroh en Catharina van Diggele. Christiaan is overleden op 26-06-1957 in Rotterdam, 79 jaar oud.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4 Johannes Adriaan Schijff is geboren op 25-04-1853 in Schiedam, zoon van Johannes Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3) en Klasina Willemina Verbokkem. Johannes is overleden op 21-11-1931 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud.
Adres:
vanaf 25-04-1853     Heerenstraat 89, Schiedam
Beroep:
Metselaar
Johannes:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 13-09-1877 in Schiedam met Martina Suttorp, 19 jaar oud. Martina is geboren op 20-06-1858 in ’s-Gravenhage, dochter van Jacobus Suttorp en Pitronella Zoetbrink. Martina is overleden op 11-11-1894 in ’s-Gravenhage, 36 jaar oud.
(2) trouwde, 41 of 42 jaar oud, in 1895 met Johanna Roelink, 29 of 30 jaar oud. Johanna is geboren op 07-01-1865 in Dedemsvaart. Johanna is overleden op 09-09-1939, 74 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Martina:
1 Klazina Wilhelmina Schijff, geboren op 26-07-1878 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.2.
3 Neeltje Schijff, geboren op 20-10-1882 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.3.
4 Martina Schijff, geboren op 09-03-1885 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.4.
5 Niet publiek. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5.
6 Niet publiek. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.6.
7 Johanna Adriana Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.7], geboren op 13-07-1892 in ’s-Gravenhage.
Kinderen van Johannes en Johanna:
8 Niet publiek. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.8.
9 Niet publiek. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.9.
10 Joanna Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.10], geboren op 07-07-1898 in ’s-Gravenhage.
11 Niet publiek. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.11.
12 Anna Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.12], geboren op 31-08-1901 in ’s-Gravenhage.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.1 Klazina Wilhelmina Schijff is geboren op 26-07-1878 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes Adriaan Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4) en Martina Suttorp. Klazina trouwde, 25 jaar oud, op 15-06-1904 in ’s-Gravenhage met Adrianus Arnoldus van Oers, 28 jaar oud. Adrianus is geboren op 15-06-1876 in Schiedam, zoon van Adrianus van Oers en Maria Schoenmakers.
Beroep:
Metselaar
Kind van Klazina uit onbekende relatie:
1 Gerard Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.1.1], geboren op 09-10-1896 in ’s-Gravenhage. Gerard is overleden op 24-12-1896 in ’s-Gravenhage, 2 maanden oud.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.2 Niet publiek, dochter van Johannes Adriaan Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4) en Martina Suttorp. Zij trouwde op 18-07-1906 in ’s-Gravenhage met Christiaan Schuitmaker, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Christiaan is geboren op 27-07-1882 in ’s-Gravenhage, zoon van Klaas Ypes Schuitmaker en Doutje Groenendal. Christiaan is overleden op 28-06-1953 in ’s-Gravenhage, 70 jaar oud.
Beroep:
Koopman in brandstof
Kinderen van Niet publiek en Christiaan:
1 Doutje Schuitmaker [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.2.1], geboren op 12-04-1907 in ’s-Gravenhage.
2 Christiaan Schuitmaker [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.2.2], geboren op 13-08-1908 in ’s-Gravenhage.
3 Niet publiek [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.2.3].
4 Martina Schuitmaker [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.2.4], geboren op 01-10-1915 in ’s-Gravenhage. Martina is overleden op 09-10-1915 in ’s-Gravenhage, 8 dagen oud.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.3 Neeltje Schijff is geboren op 20-10-1882 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes Adriaan Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4) en Martina Suttorp. Neeltje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 01-08-1906 in ’s-Gravenhage met Arend Jan Gerardus Smits, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 05-06-1920 in ’s-Gravenhage. Arend is geboren op 09-10-1882 in Utrecht.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 04-05-1921 in ’s-Gravenhage met Niet publiek. Hij is een zoon van Marinus Willem Anton Gout en Geertruda Anthonia Boxelaar.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.4 Martina Schijff is geboren op 09-03-1885 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes Adriaan Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4) en Martina Suttorp. Martina is overleden op 27-05-1919 in Rotterdam, 34 jaar oud. Martina trouwde, 21 jaar oud, op 16-05-1906 in ’s-Gravenhage met Arie van der Vlist, 27 jaar oud. Arie is geboren op 04-05-1879 in Leiderdorp, zoon van Cornelis van der Vlist en Apolonia van Egmond. Arie is overleden op 15-06-1934 in ’s-Gravenhage, 55 jaar oud.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5 Niet publiek, zoon van Johannes Adriaan Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4) en Martina Suttorp. Hij:
(1) begon een relatie met Gerritje Adriana Mol. Gerritje is geboren op 18-11-1890 in Dodewaard. Gerritje is overleden op 29-09-1954 in ’s-Gravenhage, 63 jaar oud.
(2) begon een relatie met Niet publiek. Zij begon eerder een relatie met Izaak Abraham Kaashoek (1890-1955).
Kinderen van Niet publiek en Gerritje:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5.3.
4 Gerrit Adriaan Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5.4], geboren op 01-11-1923 in Gorinchem. Gerrit is overleden omstreeks 1945 in Buchenwald, ongeveer 22 jaar oud (oorzaak: Conc. kamp Buchenwald te Weimar).
5 Jacobus (Coos) Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5.5], geboren op 26-09-1925 in Den Helder. Coos is overleden omstreeks 1945 in Neuengamme, ongeveer 20 jaar oud (oorzaak: Conc. kamp Neuengamme te Hamburg).
6 Niet publiek. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5.6.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5) en Gerritje Adriana Mol. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5) en Gerritje Adriana Mol. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5.3 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5) en Gerritje Adriana Mol. Hij:
(1) begon een relatie met Niet publiek.
(2) begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Niet publiek. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5.3.1.
2 Niet publiek [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5.3.2].
3 Niet publiek [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5.3.3].
4 Niet publiek [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5.3.4].
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5.3.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5.3) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5.6 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5) en Gerritje Adriana Mol. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.5.6.1].
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.6 Niet publiek, zoon van Johannes Adriaan Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4) en Martina Suttorp.
Beroep:
directeur ambachtsschool Hillevliet
Hij trouwde op 20-04-1916 in Hoogvliet met Niet publiek. Zij is een dochter van Felix van Luijk en Heiltje Pors.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.6.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.6) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.6.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.6) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.8 Niet publiek, zoon van Johannes Adriaan Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4) en Johanna Roelink. Hij:
(1) begon een relatie met Maria Margaretha van Egmond. Maria is geboren op 26-03-1894 in Amsterdam. Maria is overleden op 08-05-1947 in ’s-Gravenhage, 53 jaar oud.
(2) begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek. Zij begon eerder een relatie met Nicolaas Alexander Pennings (geb. 1888). Zij begon eerder een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Maria:
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.8.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.8) en Maria Margaretha van Egmond. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.8.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.8) en Maria Margaretha van Egmond. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.9 Niet publiek, dochter van Johannes Adriaan Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4) en Johanna Roelink. Zij trouwde op 14-07-1920 in ’s-Gravenhage met Willem Thierry, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 25-01-1932 in ’s-Gravenhage. Willem is geboren op 10-08-1897 in Loosduinen. Willem is overleden op 09-04-1945 in ’s-Gravenhage, 47 jaar oud. Willem trouwde later op 05-10-1932 in ’s-Gravenhage met Maria Hendrika van der Kamp (geb. 1900).
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.11 Niet publiek, dochter van Johannes Adriaan Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4) en Johanna Roelink. Zij:
(1) begon een relatie met Arij van der Caaij. Arij is geboren op 27-11-1896 in Naaldwijk. Arij is overleden op 14-03-1952 in ’s-Gravenhage, 55 jaar oud.
(2) begon een relatie met Niet publiek. Hij begon eerder een relatie met Christina Gerardina Simonis (1892-1956).
Kinderen van Niet publiek en Arij:
1 Niet publiek [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.11.1].
2 Niet publiek [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.11.2].
3 Niet publiek [1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.3.4.11.3].
1.1.2.1.5.2.10.2.2.8.4 Neeltje Schijff is geboren op 06-02-1824 in Schiedam, dochter van Jacobus Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2.8) en Neeltje Kernakel. Neeltje is overleden op 12-02-1901 in Schiedam, 77 jaar oud. Neeltje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 08-04-1847 in Schiedam met Coenraad Perrisoo, 30 jaar oud. Coenraad is geboren op 21-07-1816 in Schiedam. Coenraad is overleden op 31-03-1870 in Schiedam, 53 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 08-02-1871 in Schiedam met Johan Hendrik Jacob van der Hoek, 62 jaar oud. Johan is geboren op 21-10-1808 in Schiedam, zoon van Dirk van der Hoek en Johanna Javoba Nicolai. Johan is overleden op 12-01-1883 in Schiedam, 74 jaar oud. Johan is weduwnaar van Klazijntje Dallewegt (1808-1870), met wie hij trouwde op 22-01-1835 in Schiedam.
1.1.2.1.5.2.10.2.2.10 Gerrit Schijff is geboren op 21-02-1797 in Schiedam, zoon van Jan Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.2) en Ariaantje Bezemer. Hij is gedoopt op 26-02-1797 in Schiedam. Gerrit is overleden op 19-09-1825 in Rotterdam, 28 jaar oud. Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 23-03-1822 in Schiedam met Johanna Baron, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 05-09-1794 in Schiedam, dochter van Niet publiek en Niet publiek. Zij is gedoopt op 05-09-1794 in Schiedam. Johanna is overleden op 29-06-1851 in Rotterdam, 56 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Johanna:
1 Johannes Gerardus Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.10.1], geboren op 29-08-1823 in Schiedam. Johannes is overleden op 30-07-1825 in Schiedam, 1 jaar oud.
2 Catharinus Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.10.2], geboren op 27-02-1825 in Schiedam. Catharinus is overleden op 25-03-1825 in Schiedam, 26 dagen oud.
3 Gerritje Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.2.10.3], geboren op 19-04-1826 in Schiedam. Gerritje is overleden op 08-05-1826 in Schiedam, 19 dagen oud.
1.1.2.1.5.2.10.2.3 Jacobus Schijff is geboren in 1753 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Gerrit Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2) en Marrigje Jans Stuyt. Hij is gedoopt op 25-03-1753 in Ouderkerk aan den IJssel. Jacobus is overleden op 11-05-1812 in Schiedam, 58 of 59 jaar oud.
Beroep:
kraakschipper
Jacobus:
(1) trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 19-12-1792 in Rotterdam met Maartje Bezemer, 33 of 34 jaar oud. Maartje is geboren in 1758 in Schiedam, dochter van Pieter Bezemer en Catalina de Graaf. Zij is gedoopt op 06-09-1758 in Schiedam. Maartje is overleden op 15-07-1801 in Schiedam, 42 of 43 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 48 jaar oud, na 1801 met Geertrui van der Hoeven, minstens 41 jaar oud. Geertrui is geboren in 1760 in Schiedam, dochter van Niet publiek en Niet publiek. Geertrui is overleden op 16-04-1846 om 01:30 in Schiedam, 85 of 86 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Maartje:
1 Gerrit Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.3.1], geboren op 23-01-1793 in Schiedam. Hij is gedoopt op 27-01-1793 in Schiedam.
2 Pieter Schijff, geboren op 11-02-1796 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.
3 Maartje Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.3.3], geboren op 19-02-1798 in Schiedam. Maartje is overleden op 12-05-1842 in Schiedam, 44 jaar oud.
4 Jan Adrianus Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.3.4], geboren op 21-06-1801 in Schiedam. Hij is gedoopt op 26-06-1801 in Schiedam.
1.1.2.1.5.2.10.2.3.2 Pieter Schijff is geboren op 11-02-1796 in Schiedam, zoon van Jacobus Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.3) en Maartje Bezemer. Hij is gedoopt op 14-02-1796 in Schiedam. Pieter is overleden op 16-09-1861 in Schiedam, 65 jaar oud.
Adres:
tot 11-11-1854     Hoogstraat, Schiedam
Pieter trouwde, 20 jaar oud, op 31-03-1816 in Schiedam met Elisabeth Wilhelmina Adriana van der Meeren, 20 jaar oud. Elisabeth is geboren op 09-01-1796 in Schiedam. Zij is gedoopt op 10-01-1796 in Schiedam. Elisabeth is overleden op 10-11-1854 in Schiedam, 58 jaar oud.
Adres:
tot 11-11-1854     Hoogstraat, Schiedam
Kinderen van Pieter en Elisabeth:
1 Jacobus Schijff, geboren op 25-09-1816 in Schiedam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.
2 Adriana Maria Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.2], geboren op 30-09-1818 in Schiedam. Adriana is overleden op 16-10-1818 om 06:00 in Schiedam, 16 dagen oud.
1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1 Jacobus Schijff is geboren op 25-09-1816 in Schiedam, zoon van Pieter Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.3.2) en Elisabeth Wilhelmina Adriana van der Meeren. Jacobus is overleden op 10-08-1895 in Dordrecht, 78 jaar oud. Hij is begraven op 13-08-1895 in Dordrecht.
Adres:
Wijk A/Groenmarkt 15, Dordrecht
Beroep:
Chirurg
Jacobus trouwde, 30 jaar oud, op 04-07-1847 in Schiedam met Katharina Driess, 30 jaar oud. Katharina is geboren op 23-03-1817 in Nieuwland, dochter van Cornelis Driess en Johanna van Putten. Katharina is overleden op 14-03-1889 in Dordrecht, 71 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Katharina:
1 Elizabeth Wilhelmina Adriana Schijff, geboren op 18-03-1848 in Dordrecht. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.1.
2 Pieter Schijff, geboren op 28-07-1849 in Dordrecht. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.2.
3 Adriaantje Cornelia (Anna) Schijff, geboren op 04-02-1851 in Dordrecht. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.3.
4 Cornelis Schijff, geboren op 05-10-1853 in Dordrecht. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.4.
5 Katharina Jacoba Schijff, geboren op 18-09-1855 in Dordrecht. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.5.
6 Adriana Jacoba Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.6], geboren op 07-11-1857 in Dordrecht. Adriana is overleden op 17-05-1940 om 07:00 in ’s-Gravenhage, 82 jaar oud. Adriana bleef ongehuwd.
7 Maria Geertruida Schijff [1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.7], geboren op 25-12-1859 in Dordrecht. Maria is overleden op 30-09-1860 in Dordrecht, 9 maanden oud.
1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.1 Elizabeth Wilhelmina Adriana Schijff is geboren op 18-03-1848 in Dordrecht, dochter van Jacobus Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1) en Katharina Driess. Elizabeth is overleden op 23-12-1871 in Dordrecht, 23 jaar oud. Elizabeth trouwde, 20 jaar oud, op 08-04-1868 in Dordrecht met Adam Hendrik van den Kieboom, 28 jaar oud. Adam is geboren op 08-04-1840 in Dordrecht, zoon van Niet publiek en Niet publiek. Adam is overleden op 23-12-1897 in Dordrecht, 57 jaar oud.
1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.2 Pieter Schijff is geboren op 28-07-1849 in Dordrecht, zoon van Jacobus Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1) en Katharina Driess. Pieter is overleden op 09-07-1920 in ’s-Gravenhage, 70 jaar oud.
Beroepen:
arts
dir. Officier van Gezondheid 1e klasse (Ridder M.W.O. 4e klasse)
Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 13-08-1875 in Singhel - Noord-Oost Indie met Louise Wilhelmina Zaalberg, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Louise: Drager Militaire Willemsorde 4e klas en Ereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen 1873/1876 Atjeh.
[BRON: Vaderland 1920-07-12-2-02] Omtrent den overleden dirigeerend officier van gezondheid 1e klas Schijff verneemt Aneta nog het volgende: Pieter SCHIJFF
werd 28 Juli 1849 te DORDRECHT geboren en in 1873 benoemd tot officier van
gezondheid 2e klas. In 1883 volgde zijn bevordering tot 1e klas en in 1890
die tot dirigeerend offcier van gezondheid 2e klas. In 1893 werd hij
gepensionneerd met den rang van luitenant-kolonel. Wegens dapperheid bij
verschillende gevechten in Atjeh in 1873, werd de overledene begiftigd met
de militaire Willemsorde 4e klas. ook was hij drager van het eereteeken voor
belangrijke krijgsverrichtingen 1873/1876 voor Atjeh.
Louise is geboren op 24-10-1851 in Hendrik-Ido-Ambacht. Louise is overleden op 15-04-1934 in ’s-Gravenhage, 82 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Louise:
1 Jacobus Schijff, geboren op 17-11-1876 in Padang - Noord-Oost Indie. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.2.1.
2 Johannes Cornelis Schijff, geboren op 07-10-1878 in Buitenzorg, Oost-Indi. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.2.2.
1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.2.1 Jacobus Schijff is geboren op 17-11-1876 in Padang - Noord-Oost Indie, zoon van Pieter Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.2) en Louise Wilhelmina Zaalberg. Jacobus is overleden op 20-12-1937 om 20:00 in ’s-Gravenhage, 61 jaar oud.
Beroep:
tandarts
Jacobus trouwde, 28 jaar oud, op 16-03-1905 in Rotterdam met Niet publiek.
1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.2.2 Johannes Cornelis Schijff is geboren op 07-10-1878 in Buitenzorg, Oost-Indi, zoon van Pieter Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.2) en Louise Wilhelmina Zaalberg. Johannes is overleden op 04-05-1958 in ’s-Gravenhage, 79 jaar oud.
Beroep:
assistent bij een leeszaal
Johannes trouwde, 45 jaar oud, op 27-08-1924 in ’s-Gravenhage met Karolina Georgina Willemina Verheggen, 42 of 43 jaar oud. Karolina is geboren in 1881 in Hellevoetssluis. Karolina is overleden op 16-10-1935 in ’s-Gravenhage, 53 of 54 jaar oud.
1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.3 Adriaantje Cornelia (Anna) Schijff is geboren op 04-02-1851 in Dordrecht, dochter van Jacobus Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1) en Katharina Driess. Anna is overleden op 14-02-1908 in Dordrecht, 57 jaar oud. Anna trouwde, 20 jaar oud, op 01-06-1871 in Dordrecht met Jan Schotel, 26 jaar oud. Jan is geboren op 21-01-1845 in Dordrecht. Jan is overleden op 20-10-1912 in Rotterdam, 67 jaar oud.
Beroep:
architect/ingenier oa van watermolens
1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.4 Cornelis Schijff is geboren op 05-10-1853 in Dordrecht, zoon van Jacobus Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1) en Katharina Driess. Cornelis is overleden op 27-02-1920 in Dordrecht, 66 jaar oud. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 03-04-1879 in Schiedam met Maria Petronella Wannee, 26 jaar oud. Maria is geboren op 27-12-1852 in Willemstad. Maria is overleden op 24-07-1933 in Dordrecht, 80 jaar oud.
1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.5 Katharina Jacoba Schijff is geboren op 18-09-1855 in Dordrecht, dochter van Jacobus Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1) en Katharina Driess. Katharina is overleden op 24-05-1883 in Dordrecht, 27 jaar oud. Katharina trouwde, 23 jaar oud, op 01-05-1879 in Dordrecht met Teunis Evertse van Erkel, 33 jaar oud. Teunis is geboren op 08-03-1846 in Arnhem, zoon van Niet publiek en Niet publiek. Teunis trouwde later op 21-02-1889 in ’s-Graveland met Philis Louisa Smitt (geb. 1857).
Kinderen van Katharina en Teunis:
1 Catharina van Erkel [1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.5.1], geboren omstreeks 1880 in Dordrecht.
2 Jacobus Matthijs van Erkel [1.1.2.1.5.2.10.2.3.2.1.5.2], geboren omstreeks 1883. Jacobus is overleden op 12-01-1884 in Delfshaven, ongeveer 1 jaar oud. Jacobus bleef ongehuwd.
1.1.2.1.5.2.10.2.5 Grietje Schijff is geboren in 1757 in Capelle aan den IJssel, dochter van Gerrit Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2) en Marrigje Jans Stuyt. Zij is gedoopt op 25-12-1757 in Capelle aan den IJssel. Grietje is overleden op 29-10-1830 in Kralingen, 72 of 73 jaar oud. Grietje trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 01-08-1787 in Capelle aan den IJssel met Maarten Jans Timmers, 26 of 27 jaar oud. Maarten is geboren in 1760. Maarten is overleden op 19-09-1840 in Kralingen, 79 of 80 jaar oud.
Kind van Grietje en Maarten:
1 Gerrit Timmers, geboren in 1797 in Kralingen. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.2.5.1.
1.1.2.1.5.2.10.2.5.1 Gerrit Timmers is geboren in 1797 in Kralingen, zoon van Maarten Jans Timmers en Grietje Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2.5).
Beroep:
visser
Gerrit trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 23-09-1821 in Nieuwerkerk aan den IJssel met Cornelia van Reeuwijk, 22 of 23 jaar oud. Cornelia is geboren in 1798 in Kralingen.
Beroep:
visverkoopster
1.1.2.1.5.2.10.2.6 Johanna Schijf is geboren in 1759 in Capelle aan den IJssel, dochter van Gerrit Schijff (zie 1.1.2.1.5.2.10.2) en Marrigje Jans Stuyt. Zij is gedoopt op 29-04-1759 in Capelle aan den IJssel. Johanna is overleden op 01-04-1810 in Schiedam, 50 of 51 jaar oud. Johanna trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 04-10-1789 in Schiedam met Dirk Fransz Landzaat, 25 jaar oud. Dirk is geboren in 02-1764 in Utrecht, zoon van Frans Landzaat en Cornelia van Helsdingen. Hij is gedoopt op 14-02-1764 in Utrecht. Dirk is overleden op 04-08-1833 in Schiedam, 69 jaar oud. Dirk trouwde later op 12-11-1815 in Schiedam met Neeltje Jacobsdr Hoek (geb. 1766).
1.1.2.1.5.2.10.4 Pieter Schijf is geboren omstreeks 1730 in Amsterdam?, zoon van Jan Cornelisz Schijf (zie 1.1.2.1.5.2.10) en Grietje Gerritsdr Linschoten. Pieter ging in ondertrouw, ongeveer 29 jaar oud, op 18-05-1759 in Amsterdam met Trijntje Pieters, ongeveer 24 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1735 in Amsterdam. Trijntje is overleden, ongeveer 43 jaar oud. Zij is begraven op 02-08-1778 in Amsterdam.
Kinderen van Pieter en Trijntje:
1 Leijsie Schijf [1.1.2.1.5.2.10.4.1], geboren in 1759 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 14-10-1759 in Amsterdam.
2 Hendrik Schijf [1.1.2.1.5.2.10.4.2], geboren in 1761 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 13-09-1761 in Amsterdam.
3 Willemeijntiee Schijf [1.1.2.1.5.2.10.4.3], geboren in 1764 in Amsterdam. Bij de geboorteaangifte van Willemeijntiee waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Schijf (geb. 1730) [zie 1.1.2.1.5.2.10.5] [oom vaderszijde] en Grietje van der Heijden (geb. 1739) [zie 1.1.2.1.5.2.10.5] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 18-04-1764 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Willemeijntiee: Is Pieter Schijf een broer van Cornelis en zwager van Grietje?
4 Elisabeth Schijf [1.1.2.1.5.2.10.4.4], geboren in 1766 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 02-03-1766 in Amsterdam.
5 Willem Schijf [1.1.2.1.5.2.10.4.5], geboren in 1769 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 15-02-1769 in Amsterdam.
6 Johannes Schijf [1.1.2.1.5.2.10.4.6], geboren in 1769 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 15-02-1769 in Amsterdam.
1.1.2.1.5.2.10.5 Cornelis Schijf is geboren op 29-10-1730 in Utrecht, zoon van Jan Cornelisz Schijf (zie 1.1.2.1.5.2.10) en Grietje Gerritsdr Linschoten.
Getuige bij:
geboorteaangifte Willemeijntiee Schijf (geb. 1764) [zie 1.1.2.1.5.2.10.4.3]    [oom vaderszijde]
Cornelis ging in ondertrouw, 30 jaar oud, op 10-04-1761 in Amsterdam met Grietje van der Heijden, 21 of 22 jaar oud. Grietje is geboren in 1739 in Amsterdam, dochter van Niet publiek en Niet publiek. Zij is gedoopt op 01-07-1739 in Amsterdam.
Getuige bij:
geboorteaangifte Willemeijntiee Schijf (geb. 1764) [zie 1.1.2.1.5.2.10.4.3]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
Kinderen van Cornelis en Grietje:
1 Jan Schijf [1.1.2.1.5.2.10.5.1], geboren in 1762 in Amsterdam. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Niet publiek [grootvader moederszijde] en Niet publiek [grootmoeder moederszijde]. Hij is gedoopt op 05-03-1762 in Amsterdam.
2 Dievertje Schijf, geboren in 1765 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.1.5.2.10.5.2.
1.1.2.1.5.2.10.5.2 Dievertje Schijf is geboren in 1765 in Amsterdam, dochter van Cornelis Schijf (zie 1.1.2.1.5.2.10.5) en Grietje van der Heijden. Zij is gedoopt op 08-12-1765 in Amsterdam.
Adres:
Noordermarkt, Amsterdam
Dievertje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 15-08-1790 in Amsterdam met Benjamin Koopman, nadat zij op 30-06-1790 in ondertrouw zijn gegaan [bron: reg.635;fol.283].
1.1.2.1.5.4 Claasjen Aerjens Schijff is geboren in 12-1665 in Woerden, dochter van Arjen Thomassen Schijff (zie 1.1.2.1.5) en Baertjen Pieters den Heeten. Zij is gedoopt op 06-12-1665 in Woerden. Claasjen trouwde, 19 jaar oud, op 22-07-1685 in Woerden met Heyndrik Abramse Spanjaer, 26 of 27 jaar oud, nadat zij op 01-07-1685 in Woerden in ondertrouw zijn gegaan. Heyndrik is geboren in 1658 in Woerden, zoon van Abram Spanjaer en Swaantjen Corssen van der Kreeft. Hij is gedoopt op 05-07-1658 in Woerden.
1.1.2.1.5.5 Dievertje Aerjens Schijff is geboren in 11-1667 in Woerden, dochter van Arjen Thomassen Schijff (zie 1.1.2.1.5) en Baertjen Pieters den Heeten. Zij is gedoopt op 20-11-1667 in Woerden. Dievertje trouwde, 24 jaar oud, op 16-12-1691 in Woerden met Dirck Janse Hoogervorst, 20 of 21 jaar oud. Dirck is geboren in 1670 in Woerden, zoon van Niet publiek.
1.1.2.1.5.6 Weijntjen Schijff is geboren in 10-1669 in Woerden, dochter van Arjen Thomassen Schijff (zie 1.1.2.1.5) en Baertjen Pieters den Heeten. Zij is gedoopt op 22-10-1669 in Woerden. Weijntjen is overleden op 19-06-1730 in Woerden, 60 jaar oud. Weijntjen trouwde, 42 of 43 jaar oud, op 30-10-1712 in Woerden met Steeven van der Kats, 38 jaar oud. Steeven is geboren op 08-07-1674 in Woerden, zoon van Niet publiek en Niet publiek. Steeven is overleden op 09-04-1731 in Woerden, 56 jaar oud.
1.1.2.1.5.10 Thomas Schijff is geboren in 05-1681 in Woerden, zoon van Arjen Thomassen Schijff (zie 1.1.2.1.5) en Baertjen Pieters den Heeten. Hij is gedoopt op 04-05-1681 in Woerden. Thomas trouwde, 27 jaar oud, op 01-07-1708 in Woerden met Aaltje Franse Schriek, nadat zij op 17-06-1708 in Woerden in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Thomas en Aaltje: gereformeerd getrouwd
1.1.2.2 Geertruydt Adriaens Schijff is geboren omstreeks 1610 in Utrecht, dochter van Adriaen Cornelissz Schijff (zie 1.1.2) en Elisabeth Albertsdr (Aelberts). Geertruydt is overleden op 30-04-1672 in Utrecht, ongeveer 62 jaar oud. Zij is begraven in Utrecht, Geertekerk.
Beroep:
vanaf 1656     Weerdinne inde Hulck buyten Utrecht
Geertruydt trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 26-02-1637 in Utrecht met Johan Baeck, ongeveer 27 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1610 in Utrecht, zoon van Herman Baeck en Elisabeth van Loor. Johan is overleden omstreeks 1654 in Utrecht, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij Johan: Was Johan een amateur-kunstschilder of een beroeps? Waarschijnlijk het eerste. Nergens
wordt in akten naar hem verwezen als kunstschilder, zijn oeuvre is
beperkt en hij begon pas laat. Bekend zijn "Vrolijk gezelschap", (een
soort verloren zoon in een bordeel) gesigneerd en gedateerd 1637, op
canvas, 122,5 x 184 cm., dat hangt in het Kunsthistorisches Museum in
Wenen. Ook: portret van Frederik van Zuylen van Nyevelt, gesigneerd op
paneel 70 x 60 cm. in particulier bezit ; Vrouw met haan gesign. en
gedateerd 1654, 80,6 x 65,7 cm. Centraal Museum Utrecht; Oude man met
hen, gesigneerd, canvas, 81 x 65 cm. in de Schwagerman Gallery te
Schiedam 1935.
Beroepen:
Kunstschilder, soldaat
casteleyn in ’t oude heeren legement te Amsterdam
Kinderen van Geertruydt en Johan:
1 Harman Baeck [1.1.2.2.1], geboren in Utrecht. Harman is overleden in 1707.
2 Niet publiek [1.1.2.2.2].
3 Elisabeth Baeck [1.1.2.2.3], geboren in 1639 in Utrecht. Elisabeth is overleden na 1672, minstens 33 jaar oud.
4 Ariaantje Baeck, geboren in 1641 in Utrecht. Volgt 1.1.2.2.4.
5 Johanna Maria Baeck [1.1.2.2.5], geboren in 1642 in Utrecht.
6 Adriaan Baeck [1.1.2.2.6], geboren in 1644 in Utrecht.
1.1.2.2.4 Ariaantje Baeck is geboren in 1641 in Utrecht, dochter van Johan Baeck en Geertruydt Adriaens Schijff (zie 1.1.2.2). Zij is gedoopt op 02-05-1641 in Utrecht. Ariaantje is overleden in 1696 in Leiden, 54 of 55 jaar oud. Zij is begraven op 06-10-1696 in Oegstgeest. Ariaantje begon een relatie met Niet publiek.
1.1.2.5 Cornelia Adriaensz Schijff is geboren omstreeks 1612 in Utrecht, dochter van Adriaen Cornelissz Schijff (zie 1.1.2) en Elisabeth Albertsdr (Aelberts). Cornelia is overleden vr 1644 in Utrecht, ten hoogste 32 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Henrick van Westervelt is ook zwager
Cornelis Blanckendael is ook zwager

Naam eerste partij: Gerrit Jans van Lommel
Naam assistent eerste partij: ass: Jan Janss van Lommel
Naam assistent eerste partij: ass: Willemtgen Jans van Lommel
Naam assistent eerste partij: ass: Herman van Velthuysen
Naam tweede partij: Cornelia Schyff
Naam assistent tweede partij: ass: Cornelis Schyff, broer
Beroep assistent: schout buyten Tollesteech
Woonplaats assistent: wz buyten Tollesteechpoort
Naam assistent tweede partij: ass: Henrick van Westervelt, zwager
Naam assistent tweede partij: ass: Jan Baeck, zwager
Cornelia trouwde, ongeveer 31 jaar oud, in 1643 in Utrecht met Gerrit Jans Lommel, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Gerrit: Huwelijkse voorwaarden Notariele akte U25a1 - 200 dd 13-8-1643
Gerrit is geboren omstreeks 1600 in Utrecht.
1.1.3 Joost Cornelissoon Schijff is geboren omstreeks 1599 in Utrecht, zoon van Cornelis Schijff (zie 1.1) en Barbara Bartholomeusdr. Joost is overleden op 09-11-1679 in Utrecht, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-11-1679. Hij is begraven in Jacobikerk te Utrecht.
Notitie bij Joost: Akte Inventarisnummer U48a3, aktenummer 541
Aktedatum 04-12-1668
Aktesoort Codicil
Notaris H. VAN ZUYLEN, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Joost Corneliss Schyff
Naam echtgenote eerste partij: x Jannichgen Goyerts (Jannigen Goyers)
Woonplaats eerste partij: Louwenrecht
Samenvatting inhoud akte: dochter Maychgen Joost Schyff wordt in legitieme portie gesteld, rest van haar filiale portie gaat naar haar kinderen
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende
Bijzonderheden: vruchten van erfportie van kinderen van genoemde dochter mogen niet aangetast worden door crediteuren van hun moeder
Adres:
buiten de Weert in Lauwendrecht, Utrecht
Beroepen:
pottenbakker
vanaf 1673     collecteur van ’t gemaal van Utrecht
Getuige bij:
07-05-1667     huwelijk Cornelis Joostensz Schijff (±1633-1672) en Jannechjen Aerts Boonsaijers (±1635-1672) [zie 1.1.3.2]    [vader bruidegom]
Joost trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 19-05-1633 in Jacobikerk te Utrecht met Janneken Goijerts van de Dael, ongeveer 23 jaar oud. Janneken is geboren omstreeks 1610 in Utrecht, dochter van Goijert Corneliszn van de Dael en Tijchgen Simonsdr. Janneken is overleden op 27-09-1679 in Utrecht, ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-10-1679. Zij is begraven in Jacobikerk te Utrecht. Janneken begon eerder een relatie met Niet publiek.
Notitie bij Janneken: Akte Inventarisnummer U127a2, aktenummer 66
Aktedatum 15-02-1704
Aktesoort Akkoord
Notaris D. HOUTMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Cornelis van Soest
Beroep eerste partij: statensmit
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Marten Hendricksz van Nuus
Naam echtgenote tweede partij: x Grietgen Cornelis Schyff, zuster
Samenvatting inhoud akte: ter liquidatie van wederzydse pretenties
Bijzonderheden: Cornelis van Soest en Grietgen Cornelis Schyff zyn
: kinderen van + Adriaentie Goderts van de Dael
Kinderen van Joost en Janneken:
1 Godard Schijff, geboren in 1631 in Utrecht. Volgt 1.1.3.1.
2 Cornelis Joostensz Schijff, geboren omstreeks 1633 in Utrecht. Volgt 1.1.3.2.
3 Jan Schijff [1.1.3.3], geboren op 01-01-1634 in Utrecht. Jan is overleden op 09-02-1635 in Utrecht, 1 jaar oud.
4 Maychgen Joosten (Grietgen) Schijff, geboren in 1635 in Utrecht. Volgt 1.1.3.4.
5 Jacob Cornelis Schijff [1.1.3.5], geboren op 01-01-1635 in Utrecht. Jacob is overleden op 25-01-1636 in Utrecht, 1 jaar oud.
6 Jacobgen Schijff [1.1.3.6], geboren in 02-1636 in Utrecht. Zij is gedoopt op 21-02-1636 in Jacobikerk te Utrecht. Jacobgen is overleden op 24-09-1660 in Utrecht, 24 jaar oud. Zij is begraven in Jacobikerk te Utrecht.
Notitie bij overlijden van Jacobgen: 12 dragers, Groefbidder Tersteeg
Adres:
Laurecht, Lauwenrecht, Utrecht
7 Elijas Willems (Elias) Schijff, geboren in 1642 in Utrecht. Volgt 1.1.3.7.
8 N.N. Schijff [1.1.3.8], geboren op 02-01-1642 in Utrecht. N.N. is overleden op 24-01-1642 in Utrecht, 22 dagen oud.
9 Neeltjen Schijff, geboren in 1650 in Utrecht. Volgt 1.1.3.9.
1.1.3.1 Godard Schijff is geboren in 1631 in Utrecht, zoon van Joost Cornelissoon Schijff (zie 1.1.3) en Janneken Goijerts van de Dael. Hij is gedoopt op 12-06-1631 in Utrecht. Godard is overleden op 07-01-1713 in Utrecht, 81 of 82 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1674     schout van den capittule St Jans
Getuige bij:
huwelijk Arnoldus Schijff (1668-1728) en Agnes van Ommeren (1665-1707) [zie 1.1.3.2.1]    [oom vaderszijde bruidegom]
Godard trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 04-05-1669 in Utrecht met Jannichjen Meertens, ongeveer 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-04-1669 in Nederlands Hervormde Kerk, Arnhem.
Notitie bij het huwelijk van Godard en Jannichjen: zijn vader wordt ook vermeld als Cornelis Goijerts, getrouwd te Westbroek gehuws 28 January 1624 in Westbroek met Adriaantje Goijerts van den Daal, doopdatum is gelijk, dus wellicht is de vader niet Joost Corneliszoon
Jannichjen is geboren omstreeks 1645 in Arnhem. Jannichjen is overleden op 28-05-1690 in Utrecht, ongeveer 45 jaar oud.
Kinderen van Godard en Jannichjen:
1 Johanna Schijff [1.1.3.1.1], geboren in 1670 in Utrecht. Zij is gedoopt op 18-02-1670 in Utrecht. Johanna is overleden in 1671 in Utrecht, 0 of 1 jaar oud.
2 Johanna Schijff [1.1.3.1.2], geboren in 1672 in Utrecht. Zij is gedoopt op 24-07-1672 in Utrecht. Johanna is overleden op 15-12-1673 in Utrecht, 0 of 1 jaar oud.
3 Johannes Schijff, geboren in 1674 in Utrecht. Volgt 1.1.3.1.3.
1.1.3.1.3 Johannes Schijff is geboren in 1674 in Utrecht, zoon van Godard Schijff (zie 1.1.3.1) en Jannichjen Meertens. Hij is gedoopt op 25-01-1674 in Utrecht. Johannes is overleden in 1734 in Utrecht, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Verwijzingen: huw. voorwaarden d.d. 22-7-1729 voor notaris H. van Hees
Bijzonderheden: testatrice was eerst wed. Abraham Hartman

Bijzonderheden: Johan Schyff was enige erfgenaam van vader Godart Schyff

cameraar, een schepen die voor een jaar aangewezen was voor het financieel beheer van de stad.

schout, een gerechtelijk ambtenaar in dienst van een vorst, een heer of abdij van in de Middeleeuwen tot circa 1795.
Hij was de voorzitter van de plaatselijke schepenbank (ambacht, stad of dorp) en maande de schepenen om recht te spreken. Na de uitspraak zorgde hij voor de tenuitvoerlegging van het vonnis. Daarenboven waren hem administratieve, politile en financile taken opgedragen, zoals toezicht op het onderhoud van wegen, waterlopen en dijken, handhaving van de orde, aanhouding van misdadigers, controle op drankhuizen, lichting van weerbare mannen, publicatie van plakkaten en ordonnanties. Schouten kwamen veel voor in Brabant, Holland, Zeeland, Utrecht en ook in Drenthe. Een aantal van deze schouten, erfschouten of ambachtsheren genoemd, had het ambt in leen gekregen van de vorsten.
In de Republiek der Verenigde Nederlanden (van ca 1600-1795) bleef de schout bestaan als ambtenaar van de gewestelijke staten en van de steden.
Beroepen:
canonick in den capittule St Jans
vanaf 1715     domheer in den capittele St Jan
tot 1729     eerste huysmeester van ’t Antonygasthuys
Johannes trouwde, 54 of 55 jaar oud, op 08-08-1729 in Bunnik met Johanna Lidia Hoola, ongeveer 60 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1669 in Schoonhoven, dochter van Dirk Hoola en Niet publiek. Johanna is overleden omstreeks 1738 in Utrecht, ongeveer 69 jaar oud. Johanna is weduwe van Abraham Hartman (ovl. vr 1710), met wie zij trouwde op 02-10-1696 in Schoonhoven. Johanna is weduwe van Pieter du Pont (ovl. vr 1729), met wie zij trouwde omstreeks 1710 in Schoonhoven.
1.1.3.2 Cornelis Joostensz Schijff is geboren omstreeks 1633 in Utrecht, zoon van Joost Cornelissoon Schijff (zie 1.1.3) en Janneken Goijerts van de Dael. Cornelis is overleden op 11-11-1672 in Utrecht, ongeveer 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-11-1672. Hij is begraven in Janskerkhof te Utrecht.
Adres:
Utrecht
Cornelis trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 07-05-1667 in Utrecht met Jannechjen Aerts Boonsaijers, ongeveer 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Jannechjen was de volgende getuige aanwezig: Joost Cornelissoon Schijff (±1599-1679) [zie 1.1.3] [vader bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-05-1667 in Kerk Antoni Gasthuis. Jannechjen is geboren omstreeks 1635 in Utrecht?. Jannechjen is overleden op 04-11-1672 in Utrecht, ongeveer 37 jaar oud. Zij is begraven in Janskerkhof te Utrecht.
Kinderen van Cornelis en Jannechjen:
1 Arnoldus Schijff, geboren in 1668 in Utrecht. Volgt 1.1.3.2.1.
2 N.N. Schijff [1.1.3.2.2], geboren op 11-04-1670 in Utrecht. N.N. is overleden op 11-04-1670 in Utrecht, geen dag oud. Hij of zij is begraven op 11-04-1670 in Jacobikerk te Utrecht.
3 Elias Schijff [1.1.3.2.3], geboren in 1671 in Utrecht. Hij is gedoopt op 05-01-1671 in Utrecht. Elias is overleden op 24-06-1671 in Utrecht, geen jaar oud. Hij is begraven op 24-06-1671 in Jacobikerk te Utrecht.
1.1.3.2.1 Arnoldus Schijff is geboren in 1668 in Utrecht, zoon van Cornelis Joostensz Schijff (zie 1.1.3.2) en Jannechjen Aerts Boonsaijers. Hij is gedoopt op 19-03-1668 in Jacobikerk te Utrecht. Arnoldus is overleden op 23-11-1728 in Utrecht, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arnoldus: akte: tot verkoop en transport van huis met land aan de oostzyde
: Vecht, 5 huizen in Lauwenrecht en Hoogelanden en
: een oudeigen
Verwijzingen: procuratie d.d. 23-11-1728 voor notaris J. Beukelaar te
: Amsterdam
Notitie bij Arnoldus: Akte Inventarisnummer U124a2, aktenummer 15
Aktedatum 23-06-1702
Aktesoort Procuratie
Notaris J. MUNSTER ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jacob Lopes
Naam echtgenote eerste partij: x Judith van Ommeren, dochter van Cornelis van Ommeren
: en Cornelia van Duyn
Naam tweede partij: Arnoldus Schyf, zwager
Samenvatting inhoud akte: om accoord te sluiten met Cornelis Willarts, zoon van
: Johan Willarts en Cornelia van Duyn inzake de
: nalatenschap van Elisabeth van Duyn
Bijzonderheden: Judith van Ommeren, mederfgenaam van
: Elisabeth van Duyn, in leven gehuwd met
: Harmannus Wolf
================================
Procuratie - om ten huize van Henrick Suyck te Monnikendam geld en goederen te inventariseren en te verzegelen van zyn overle- den ouders
Datering: 27-11-1672

Aktenummer: 142

Soort akte: Procuratie

Notaris: A. HOUTMAN

Samenvatting: om ten huize van Henrick Suyck te Monnikendam geld en goederen te inventariseren en te verzegelen van zyn overle- den ouders

Personen: Constituant: Arnoldus Schyff, onmondige zoon van Cornelis Schyff en Jannichgen Boonsayer
Rol in akte: Constituant
Achternaam: Arnoldus Schyff, onmondige zoon van Cornelis Schyff en Jannichgen Boonsayer

Voogd: Joost Schyff, grootvader
Rol in akte: Voogd
Achternaam: Joost Schyff, grootvader
Woonplaats: Utrecht

Voogd: Godert Schyff, oom
Rol in akte: Voogd
Achternaam: Godert Schyff, oom
Woonplaats: Utrecht

Voogd: Adriaen Boonsayer, oom
Rol in akte: Voogd
Achternaam: Adriaen Boonsayer, oom
Woonplaats: Utrecht

Geconstitueerde: Fransoys van Danzick
Rol in akte: Geconstitueerde
Voornaam: Fransoys
Achternaam: van Danzick
Woonplaats: Amsterdam

Geconstitueerde: Lambertus van Velsen
Rol in akte: Geconstitueerde
Voornaam: Lambertus
Achternaam: van Velsen
Woonplaats: Leyden


Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad

Inventarisnummer: U082a001 Inzien
=======================================
Adressen:
vanaf 14-03-1693     Lauwenrecht, Utrecht
vanaf 1708     Gansenmarkt, Utrecht
Beroep:
meester silversmid
Arnoldus:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 20-08-1695 in Antoni Gasthuis te Utrecht met Agnes van Ommeren, 29 of 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Arnoldus en Agnes waren de volgende getuigen aanwezig: Godard Schijff (1631-1713) [zie 1.1.3.1] [oom vaderszijde bruidegom] en Thomas van Duyn (geb. ±1650). Agnes is geboren in 1665 in Utrecht, dochter van Cornelis van Ommeren en Cornlia van Duyn. Zij is gedoopt op 10-05-1665 in Utrecht. Agnes is overleden op 26-08-1707 in Utrecht, 41 of 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-09-1707. Zij is begraven in Buerkerk.
Adres:
vanaf 14-03-1693     Lauwenrecht, Utrecht
(2) trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 03-04-1708 in Utrecht met Judith van Duyn, ongeveer 23 jaar oud. Judith is geboren omstreeks 1685 in Utrecht?, dochter van Thomas van Duyn en Cornelia Wichmans. Judith is overleden op 26-12-1735 in Utrecht, ongeveer 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1736.
Adres:
van 03-04-1708 tot 26-12-1735     Gansenmarkt, Utrecht
Kinderen van Arnoldus en Agnes:
1 Johanna Schijff [1.1.3.2.1.1], geboren in 06-1696 in Utrecht. Zij is gedoopt op 25-06-1696 in Jacobikerk te Utrecht. Johanna is overleden op 14-08-1711 in Utrecht, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-08-1711. Zij is begraven in Nicolaikerk.
Adressen:
wijsstraat, Utrecht
vanaf 1708     Gansenmarkt, Utrecht
2 Cornelia Schijff, geboren in 11-1698 in Utrecht. Volgt 1.1.3.2.1.2.
3 Josina Schijff, geboren in 04-1701 in Utrecht. Volgt 1.1.3.2.1.3.
4 Geertruij Schijff, geboren in 04-1703 in Utrecht. Volgt 1.1.3.2.1.4.
5 Cornelis Schijff, geboren in 08-1705 in Utrecht. Volgt 1.1.3.2.1.5.
Kinderen van Arnoldus en Judith:
6 Cornelia Berendina Schijff [1.1.3.2.1.6], geboren in 03-1709 in Utrecht. Zij is gedoopt op 13-03-1709 in Utrecht. Cornelia is overleden vr 1711 in Utrecht, ten hoogste 2 jaar oud.
Adres:
vanaf 1708     Gansenmarkt, Utrecht
7 Johannes Schijff [1.1.3.2.1.7], geboren in 06-1710 in Utrecht. Hij is gedoopt op 27-06-1710 in Buerkerk te Utrecht. Johannes is overleden op 04-09-1712 in Utrecht, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-09-1712. Hij is begraven in Buerkerk te Utrecht.
Adres:
vanaf 1708     Gansenmarkt, Utrecht
8 Cornelia Berendina Schijff, geboren in 08-1711 in Utrecht. Volgt 1.1.3.2.1.8.
9 Thomas Schijf [1.1.3.2.1.9], geboren in 11-1712 in Utrecht. Hij is gedoopt op 11-11-1712 in Utrecht.
Adres:
vanaf 1708     Gansenmarkt, Utrecht
Beroep:
adsistent der VOC te Colombo
10 Maria Cornelia Schijff [1.1.3.2.1.10], geboren in 1713 in Utrecht. Zij is gedoopt op 04-10-1713 in Utrecht. Maria is overleden op 30-11-1713 in Utrecht, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1713. Zij is begraven in Buerkerk te Utrecht.
Adres:
vanaf 1708     Gansenmarkt, Utrecht
11 Maria Cornelia Schijff [1.1.3.2.1.11], geboren in 1714 in Utrecht. Zij is gedoopt op 19-10-1714 in Utrecht. Maria bleef ongehuwd.
Adres:
vanaf 1708     Gansenmarkt, Utrecht
Getuige bij:
16-04-1749     doop Godert Schijff (1749-1750) [zie 1.1.3.2.1.5.9]    [tante vaderszijde]
12 Godert Schijff [1.1.3.2.1.12], geboren in 1718 in Utrecht. Hij is gedoopt op 28-08-1718 in Utrecht.
Adres:
vanaf 1708     Gansenmarkt, Utrecht
Getuige bij:
16-04-1749     doop Godert Schijff (1749-1750) [zie 1.1.3.2.1.5.9]    [oom vaderszijde]
1.1.3.2.1.2 Cornelia Schijff is geboren in 11-1698 in Utrecht, dochter van Arnoldus Schijff (zie 1.1.3.2.1) en Agnes van Ommeren. Zij is gedoopt op 27-11-1698 in Jacobikerk te Utrecht.
Adres:
vanaf 1708     Gansenmarkt, Utrecht
Cornelia trouwde met Gerrit van der Smits. Gerrit is geboren omstreeks 1690.
Beroep:
Glasemaker
1.1.3.2.1.3 Josina Schijff is geboren in 04-1701 in Utrecht, dochter van Arnoldus Schijff (zie 1.1.3.2.1) en Agnes van Ommeren. Zij is gedoopt op 24-04-1701 in Jacobikerk te Utrecht. Josina is overleden in 04-1738 in Utrecht, 36 of 37 jaar oud. Zij is begraven op 08-04-1738 in Zuiderkerk te Utrecht.
Adres:
vanaf 1708     Gansenmarkt, Utrecht
Josina trouwde, 25 jaar oud, op 04-06-1726 in Janskerk te Utrecht met Johannes Watervoer, ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op 17-05-1726 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Johannes is geboren omstreeks 1700.
Adres:
Utregtsedwarsstraat, Amsterdam
Kind van Josina en Johannes:
1 Hidde Watervoer [1.1.3.2.1.3.1], geboren in 08-1730 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 16-08-1730 in Amsterdam.
1.1.3.2.1.4 Geertruij Schijff is geboren in 04-1703 in Utrecht, dochter van Arnoldus Schijff (zie 1.1.3.2.1) en Agnes van Ommeren. Zij is gedoopt op 19-04-1703 in Jacobikerk te Utrecht.
Adres:
vanaf 1708     Gansenmarkt, Utrecht
Geertruij:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1728 in Utrecht met Arin van Doorn, ongeveer 34 jaar oud. Arin is geboren op 08-08-1694 in Utrecht.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 03-05-1742 in Utrecht met Jan Daniel Traytoran, ongeveer 42 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1700 in Utrecht. Jan is weduwnaar van Catharina Maria Stok (±1700-vr 1740), met wie hij trouwde omstreeks 1720 in Utrecht [bron: ut].
1.1.3.2.1.5 Cornelis Schijff is geboren in 08-1705 in Utrecht, zoon van Arnoldus Schijff (zie 1.1.3.2.1) en Agnes van Ommeren. Hij is gedoopt op 02-08-1705 in Jacobikerk te Utrecht. Cornelis is overleden in 02-1764 in Amsterdam, 58 jaar oud. Hij is begraven op 27-02-1764 in Westerkerk te Amsterdam.
Adres:
vanaf 1708     Gansenmarkt, Utrecht
Cornelis:
(1) trouwde in Utrecht met Elisabet Stal, nadat zij op 20-02-1739 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Nr. 581, Blz. 423]. Elisabet is geboren in 12-1713 in Amsterdam, dochter van Jan Stal en Lijsbeth Wijnverbeek. Zij is gedoopt op 20-12-1713 in Amsterdam. Elisabet is overleden op 17-09-1753 in Amsterdam, 39 jaar oud. Zij is begraven op 17-09-1753 in Amsterdam.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 29-03-1759 in Amsterdam met Maria van Aalst, 27 of 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-03-1754 in Amsterdam [bron: reg.597;fol.292]. Maria is geboren in 1731 in Amsterdam, dochter van Niet publiek en Niet publiek. Zij is gedoopt op 08-06-1731 in Amsterdam. Maria is overleden, 35 of 36 jaar oud. Zij is begraven op 15-10-1767 in Amsterdam. Maria begon eerder een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Cornelis en Elisabet:
1 Arnoldus (Ari) Schijff, geboren in 12-1739 in Amsterdam. Volgt 1.1.3.2.1.5.1.
2 Johannes (Jan) Schijff, geboren in 1740 in Amsterdam. Volgt 1.1.3.2.1.5.2.
3 Levenloos Schijff [1.1.3.2.1.5.3], levenloos geboren kind, geboren op 23-05-1741 in Amsterdam.
4 Johannes Cornelius Schijff [1.1.3.2.1.5.4], geboren in 1742 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 15-04-1742 in Nieuwekerk te Amsterdam. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Stal [grootvader moederszijde] en Lijsbeth Wijnverbeek [grootmoeder moederszijde]. Johannes is overleden op 18-07-1744 in Amsterdam, 1 of 2 jaar oud. Hij is begraven in Nieuwekerk te Amsterdam.
5 Henricus Schijff [1.1.3.2.1.5.5], geboren in 1743 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 19-05-1743 in Nieuwekerk te Amsterdam. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Stal [grootvader moederszijde] en Lijsbeth Wijnverbeek [grootmoeder moederszijde]. Henricus is overleden op 13-07-1743 in Amsterdam, geen jaar oud.
6 Levenloos Schijff [1.1.3.2.1.5.6], levenloos geboren kind, geboren op 18-07-1744 in Amsterdam.
7 Henricus Schijff [1.1.3.2.1.5.7], geboren in 1745 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 07-04-1745 in Nieuwekerk te Amsterdam. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Stal [grootvader moederszijde] en Lijsbeth Wijnverbeek [grootmoeder moederszijde]. Henricus is overleden op 06-05-1747 in Amsterdam, 1 of 2 jaar oud.
8 Agnes Johanna Schijff [1.1.3.2.1.5.8], geboren in 1747 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 25-01-1747 in Zuiderkerk te Amsterdam. Agnes is overleden op 03-05-1747 in Amsterdam, geen jaar oud. Hij is begraven in Nieuwekerk te Amsterdam.
9 Godert Schijff [1.1.3.2.1.5.9], geboren in 1749 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 16-04-1749 in Nieuwekerk te Amsterdam. Bij de doop van Godert waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Cornelia Schijff (geb. 1714) [zie 1.1.3.2.1.11] [tante vaderszijde] en Godert Schijff (geb. 1718) [zie 1.1.3.2.1.12] [oom vaderszijde]. Godert is overleden op 16-04-1750 in Amsterdam, 0 of 1 jaar oud.
10 Johannes Cornelis (Jan) Schijf, geboren in 09-1753 in Amsterdam. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.
1.1.3.2.1.5.1 Arnoldus (Ari) Schijff is geboren in 12-1739 in Amsterdam, zoon van Cornelis Schijff (zie 1.1.3.2.1.5) en Elisabet Stal. Hij is gedoopt op 25-12-1739 in Westerkerk te Amsterdam. Bij de doop van Ari waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Stal [grootvader moederszijde] en Lijsbeth Wijnverbeek [grootmoeder moederszijde]. Ari is overleden op 22-09-1787 in Leimuiden, 47 jaar oud.
Beroep:
schepen van Leimuiden
Ari:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 02-06-1765 in Leimuiden [bron: DTB Le.7.f.33] met Anna van Kastrop, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 17-05-1765 in Leimuiden in ondertrouw zijn gegaan [bron: GLe.1.p.16].
Notitie bij het huwelijk van Ari en Anna: Arnoldus van Amsterdam, nog geen vaste woonplaats hebbende
Anna is geboren omstreeks 1740 in Leimuiden?. Anna is overleden op 02-04-1781 in Leimuiden, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: begraven in de klasse f. 6
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 09-09-1781 in Leimuiden [bron: DTB Le.7.f.43] met Cornelia van Ellinkhuyse, 20 of 21 jaar oud. Cornelia is geboren in 1760 in Leimuiden.
Kinderen van Ari en Anna:
1 Cornelia Pieternella Schijff [1.1.3.2.1.5.1.1], geboren in 1766 in Utrecht. Zij is gedoopt op 31-10-1766 in Utrecht.
2 Pieter Schijff [1.1.3.2.1.5.1.2], geboren in 1768 in Leimuiden. Hij is gedoopt op 22-05-1768 in Leimuiden.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Getuige: Neeltje van Noort
Pieter is overleden op 11-06-1768 in Leimuiden, geen jaar oud.
Kinderen van Ari en Cornelia:
3 Elisabeth Schijff, geboren in 1783 in Leimuiden. Volgt 1.1.3.2.1.5.1.3.
4 Willem Schijff [1.1.3.2.1.5.1.4], geboren in 1784 in Leimuiden. Hij is gedoopt op 29-02-1784 in Leimuiden. Willem is overleden op 09-04-1784 in Leimuiden, geen jaar oud.
1.1.3.2.1.5.1.3 Elisabeth Schijff is geboren in 1783 in Leimuiden, dochter van Arnoldus (Ari) Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.1) en Cornelia van Ellinkhuyse. Zij is gedoopt op 05-01-1783 in Leimuiden. Elisabeth is overleden op 28-01-1860 in Aarlanderveen, 76 of 77 jaar oud. Elisabeth trouwde in Leimuiden? met Jan van Gijlswijk. Jan is geboren omstreeks 1780 in Leimuiden?. Jan is overleden op 08-08-1839 in Aarlanderveen, ongeveer 59 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Jan:
1 Antje van Gijlswijk, geboren op 11-11-1810 in Ter Aar. Volgt 1.1.3.2.1.5.1.3.1.
2 Cornelis van Gijlswijk, geboren in 1812 in Leimuiden. Volgt 1.1.3.2.1.5.1.3.2.
3 Adrianus van Gijlswijk [1.1.3.2.1.5.1.3.3], geboren op 09-08-1814 in Leimuiden. Adrianus is overleden op 12-12-1814 in Leimuiden, 4 maanden oud. Adrianus bleef ongehuwd.
4 Cornelia van Gijlswijk [1.1.3.2.1.5.1.3.4], geboren op 07-02-1816 in Leimuiden.
5 Adriana van Gijlswijk, geboren in 1819 in Aarlanderveen. Volgt 1.1.3.2.1.5.1.3.5.
1.1.3.2.1.5.1.3.1 Antje van Gijlswijk is geboren op 11-11-1810 in Ter Aar, dochter van Jan van Gijlswijk en Elisabeth Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.1.3). Antje trouwde, 31 jaar oud, op 28-01-1842 in Alphen met Teunis de Jong, 27 jaar oud. Teunis is geboren op 12-04-1814 in Alphen.
1.1.3.2.1.5.1.3.2 Cornelis van Gijlswijk is geboren in 1812 in Leimuiden, zoon van Jan van Gijlswijk en Elisabeth Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.1.3). Cornelis trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 30-05-1840 in Nieuwkoop met Aagje van Dijl, 22 of 23 jaar oud. Aagje is geboren in 1817 in Zevenhoven.
1.1.3.2.1.5.1.3.5 Adriana van Gijlswijk is geboren in 1819 in Aarlanderveen, dochter van Jan van Gijlswijk en Elisabeth Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.1.3).
Beroep:
dienstbaar
Adriana trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 05-02-1847 in Alphen met Cornelis Adrianus Vermeulen, 24 of 25 jaar oud. Cornelis is geboren in 1822 in Aarlanderveen.
Beroep:
postiljon
1.1.3.2.1.5.2 Johannes (Jan) Schijff is geboren in 1740 in Amsterdam, zoon van Cornelis Schijff (zie 1.1.3.2.1.5) en Elisabet Stal. Hij is gedoopt op 25-12-1740 in Westerkerk te Amsterdam. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Stal [grootvader moederszijde] en Lijsbeth Wijnverbeek [grootmoeder moederszijde]. Jan is overleden op 28-10-1779 in Leimuiden, 38 of 39 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: begraven in de 2e klasse voor f. 15
Jan:
(1) trouwde met Helena de Vijver. Helena is geboren omstreeks 1740. Helena is overleden op 02-03-1768 in Leimuiden, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Helena: Jan Schijf geeft aan het lijk van zijn Vrouw Helena Vijver, in de eerste klasse, 30 gulden
(2) ging in ondertrouw, 29 of 30 jaar oud, op 09-04-1770 in Leimuiden [bron: reg.615;fol.486] met Antje Wittenburg, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Antje: kerkelijk ondertrouw 13-4-1770 Amsterdam
Jan was wonende in Amsterdam nog, Antje in Leimuiden
Antje is geboren in 03-1746 in Leimuiden, dochter van Jan Jansz Wittenburg en Neeltje Cornelisse Mooij. Zij is gedoopt op 06-03-1746 in Leimuiden. Antje is overleden op 21-09-1787 in Leimuiden, 41 jaar oud.
Kind van Jan en Antje:
1 Pieter Schijff [1.1.3.2.1.5.2.1], geboren omstreeks 1770 in Leimuiden?.
1.1.3.2.1.5.10 Johannes Cornelis (Jan) Schijf is geboren in 09-1753 in Amsterdam, zoon van Cornelis Schijff (zie 1.1.3.2.1.5) en Elisabet Stal. Hij is gedoopt op 02-09-1753 in Nieuwekerk te Amsterdam. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van der Burgh en Jan Stal [grootvader moederszijde]. Jan is overleden op 17-02-1797 in Leimuiden, 43 jaar oud. Hij is begraven in Nieuwekerk te Leimuiden.
Notitie bij overlijden van Jan: Stijntje Swanenburg geeft aan het lijk van J. C. Schijf in de klasse van f. 3
Notitie bij Jan: Notarile akte U236a9 - 93 : Kwitantie
04-09-1778 Samenvatting inhoud akte: voor ontvangst van zyn aandeel in de nalatenschappen van zyn oom
Godart Schyff en tante Maria Cornelia Schyff en voor voogdy
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 25-03-1779 in Leimuiden [bron: DTB Le.7.f.41] met Christina Jansje (Stijntje) Swanenburg, 16 of 17 jaar oud, nadat zij op 11-03-1779 in Leimuiden in ondertrouw zijn gegaan. Stijntje is geboren in 1762 in Leimuiden, dochter van Jan Florisz (Jan) Swanenburg en Geertrui (Geertrui) Tengels. Zij is gedoopt op 01-01-1762 in Leimuiden. Stijntje is overleden op 22-04-1805 in Leimuiden, 42 of 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1805.
Kinderen van Jan en Stijntje:
1 Geertrui Schijf, geboren in 03-1788 in Leimuiden. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.1.
2 Cornelis Schijf, geboren op 13-03-1790 in Leimuiden. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.
3 Elizabeth Schijf, geboren op 18-07-1795 in Leimuiden. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.3.
1.1.3.2.1.5.10.1 Geertrui Schijf is geboren in 03-1788 in Leimuiden, dochter van Johannes Cornelis (Jan) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10) en Christina Jansje (Stijntje) Swanenburg. Zij is gedoopt op 03-03-1788 in Leimuiden. Geertrui trouwde, 22 jaar oud, op 16-12-1810 in Alkemade met Willem Mulder, 21 jaar oud. Willem is geboren op 12-04-1789 in Alkemade.
Kinderen van Geertrui en Willem:
1 Christina Mulder [1.1.3.2.1.5.10.1.1], geboren op 02-07-1814 in Leimuiden. Christina is overleden op 03-09-1817 in Leimuiden, 3 jaar oud.
2 Willem Mulder, geboren op 13-06-1819 in Leimuiden. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.1.2.
3 Gerardus Mulder [1.1.3.2.1.5.10.1.3], geboren op 14-03-1822 in Alkemade. Gerardus is overleden op 01-08-1826 in Alkemade, 4 jaar oud.
4 Christina Mulder [1.1.3.2.1.5.10.1.4], geboren in 1825 in Alkemade. Christina is overleden op 10-02-1825 in Alkemade, geen jaar oud.
5 Christina Mulder, geboren in 1826 in Alkemade. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.1.5.
6 Machteld Mulder [1.1.3.2.1.5.10.1.6], geboren in 1828 in Alkemade. Machteld is overleden op 19-10-1837 in Alkemade, 8 of 9 jaar oud.
7 Gerardus Mulder, geboren in 1831 in Alkemade. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.1.7.
1.1.3.2.1.5.10.1.2 Willem Mulder is geboren op 13-06-1819 in Leimuiden, zoon van Willem Mulder en Geertrui Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.1). Willem trouwde, 23 jaar oud, op 24-05-1843 in Haarlem met Maria Gerarda Dammuller, 26 of 27 jaar oud. Maria is geboren in 1816 in Texel.
1.1.3.2.1.5.10.1.5 Christina Mulder is geboren in 1826 in Alkemade, dochter van Willem Mulder en Geertrui Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.1). Christina is overleden op 29-03-1910 in Haarlemmermeer, 83 of 84 jaar oud. Christina trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 18-11-1849 in Spaarndam met Antonij Kuijk, 22 of 23 jaar oud. Antonij is geboren in 1826 in Werkendam, zoon van N.N. en Wilhelmina Kuijk.
1.1.3.2.1.5.10.1.7 Gerardus Mulder is geboren in 1831 in Alkemade, dochter van Willem Mulder en Geertrui Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.1). Gerardus trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 01-11-1865 in Haarlem met Wilhelmina de Jong, 37 of 38 jaar oud. Wilhelmina is geboren in 1827 in Haarlemmermeer, zoon van Gerrit de Jong en Grietje Leeuw.
1.1.3.2.1.5.10.2 Cornelis Schijf is geboren op 13-03-1790 in Leimuiden, zoon van Johannes Cornelis (Jan) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10) en Christina Jansje (Stijntje) Swanenburg. Hij is gedoopt op 14-03-1790 in Leimuiden. Cornelis is overleden op 31-07-1869 om 16:30 in Woubrugge, 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-08-1869.
Adressen:
Wijk C 3, Woubrugge
vanaf 13-03-1816     nr. 49, Woubrugge
Beroepen:
vanaf 1812     Garcon fourreur
vanaf 1814     rietdekkersknecht
vanaf 1822     Daggelder
vanaf 1823     rietdekkersknecht
vanaf 1824     Daggelder
vanaf 1825     arbeider
vanaf 1826     rietdekkersknecht
vanaf 1828     arbeider
Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 25-03-1812 in Woubrugge met Antje de Jeu, 24 jaar oud, nadat zij op 14-03-1812 in Woubrugge in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk de Jeu (geb. ±1752) [vader bruid], Hendrik Vis (geb. ±1758), Gijsbert Stigter (geb. ±1762) en Arie van Meijnen (geb. ±1779). Antje is geboren op 22-07-1787 in Woubrugge, dochter van Dirk de Jeu en Maartje van Leijden. Zij is gedoopt op 23-07-1787 in Woubrugge. Antje is overleden op 06-01-1857 om 23:30 in Woubrugge, 69 jaar oud.
Beroep:
naaister
Kinderen van Cornelis en Antje:
1 Jan Schijf, geboren op 29-07-1812 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.
2 Dirk Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.2], geboren op 12-04-1814 om 09:00 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1814. Hij is gedoopt op 14-04-1814 in Woubrugge.
Notitie bij de geboorte van Dirk: Getuigen: Dirk de Jeu, oud 62 jaar, daggelder en Cornelis Konders, oud 62 jaar, wagenmaker
Dirk is overleden op 23-04-1897 om 22:00 in Woubrugge, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-04-1897. Dirk bleef ongehuwd.
3 Christina Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.3], geboren op 18-03-1816 om 05:00 in Woubrugge.
Notitie bij de geboorte van Christina: Getuigen: Dirk de Jeu, oud 64 jaar, daggelder en Wouter Lenge, oud 61 jaar, schipper
Christina is overleden op 14-01-1818 in Woubrugge, 1 jaar oud.
4 Christina Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.4], geboren op 06-08-1818 om 13:00 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1818. Zij is gedoopt op 07-08-1818 in Woubrugge.
Notitie bij de geboorte van Christina: Getuigen: Cornelis van der Vaart??, oud 44 jaar, schippersknecht en Gijsbert versluis, arbeider
Christina is overleden op 08-03-1819 in Woubrugge, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1819.
5 Maartje Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.5], geboren op 07-12-1819 om 16:30 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1819.
Notitie bij de geboorte van Maartje: Getuigen: Abraham Bins, oud 71 jaar, buiten beroep en Casper Nieuwenhoff, oud 43 jaar, kledermaker
Maartje is overleden op 03-06-1829 in Woubrugge, 9 jaar oud.
6 Gerrit Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.6], geboren op 16-02-1822 om 19:30 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1822.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Getuigen: Philipus Vogeler, oud 38 jaar, schippersknecht en Willem de Jong, oud 25 jaar, daggelder
Gerrit is overleden op 19-08-1822 om 23:00 in Woubrugge, 6 maanden oud.
7 Gerrit Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.7], geboren op 28-03-1823 om 01:00 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-03-1823.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Getuigen: Cornelis van der Vaart, oud 49 jaar, schippersknecht en Casper Nieuwenhoff, oud 42 jaar, kledermaker
Gerrit is overleden op 09-04-1823 om 11:00 in Woubrugge, 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1823.
8 Gerrit Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.8], geboren op 25-03-1824 om 21:30 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-03-1824.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Neeltje
Gerrit is overleden op 28-01-1827 om 06:00 in Woubrugge, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1827.
9 Christina Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.9], geboren op 18-04-1825 om 18:00 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1825.
Notitie bij de geboorte van Christina: Getuigen: Gerbrand SWart, oud 37 jaar, heel- en vroedmeester en Jan Veenswijk, oud 37 jaar, arbeider
Christina is overleden op 31-05-1825 om 11:30 in Woubrugge, 1 maand oud.
10 Pieter Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.10], geboren op 29-04-1826 om 15:00 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1826.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Getuigen: Barend Hink en Kemper, oud 50 jaar, arbeider en Abraham Mulder, oud 48 jaar, veldwachter
Pieter is overleden op 11-05-1828 om 14:00 in Woubrugge, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1828.
11 Pieter Schijf, geboren op 03-07-1828 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.
12 Cornelis Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.12], geboren op 20-11-1830 om 18:00 in Woubrugge.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Getuigen: Gerbrand Swart, oud 40 jaar, heel- en vroedmeester en Arie Verbaan, oud 58 jaar, scheepmakersknecht
Cornelis is overleden op 27-01-1831 in Woubrugge, 2 maanden oud.
1.1.3.2.1.5.10.2.1 Jan Schijf is geboren op 29-07-1812 om 22:00 in Woubrugge, zoon van Cornelis Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2) en Antje de Jeu. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1812.
Notitie bij de geboorte van Jan: Getuigen: Dirk de Jeu, oud 61 jaar en Cornelis Konders, oud 61 jaar
Jan is overleden op 28-03-1870 om 11:00 in Woubrugge, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1870.
Adressen:
vanaf 1840     Wijk C 12
vanaf 1844     wijk A nr. 17, Woubrugge
Beroepen:
arbeider
bouwmansknecht
Jan:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 01-09-1836 in Woubrugge met Maria van Klaveren, 22 jaar oud. Maria is geboren op 25-11-1813 in Woubrugge, dochter van Jan van Klaveren en Jannigje van Leeuwen. Maria is overleden op 22-09-1852 om 08:30 in Woubrugge, 38 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1840     Wijk C 1
vanaf 1880     Wijk A 68
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 17-10-1861 in Woubrugge met Hendrijntje Grouwelman, 49 jaar oud. Hendrijntje is geboren op 01-11-1811 in Rijnsaterwoude, dochter van Albert Grouwelman en Catharina Rousel. Hendrijntje is overleden op 21-12-1867 in Woubrugge, 56 jaar oud. Hendrijntje is weduwe van Teunis Gaalswijk (1795-1847), met wie zij trouwde op 16-05-1833 in Woubrugge. Hendrijntje is weduwe van Gerrit de Wildeman (geb. ±1811), met wie zij trouwde op 08-04-1852 in Woubrugge.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Antje (Antje) Schijff, geboren op 18-02-1837 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.
2 Jannetje Schijf, geboren op 22-06-1838 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.2.
3 Cornelis Schijf, geboren op 20-10-1840 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.
4 Johannes (Jan) Schijf, geboren op 18-10-1842 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.
5 Dirk Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.1.5], geboren op 12-12-1844 om 06:00 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1844.
Notitie bij de geboorte van Dirk: Getuigen: Dirk Koelewijn, oud 32 jaar, arbeider en Jan Been, oud 34 jaar, arbeider
Dirk is overleden op 14-08-1847 om 16:00 in Woubrugge, 2 jaar oud (oorzaak: Verdronken, dicht bij huis). Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-08-1847.
Adres:
vanaf 1840     Wijk C 1
6 Magdalena Schijf, geboren op 12-12-1844 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.6.
7 Dirk Schijff, geboren op 12-12-1848 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.
8 Maartje Schijf, geboren op 28-12-1851 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.8.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1 Antje (Antje) Schijff is geboren op 18-02-1837 om 16:00 in Woubrugge, dochter van Jan Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1) en Maria van Klaveren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1837.
Notitie bij de geboorte van Antje: Getuigen: Gerbrand Swart, oud 47 jaar, Heel en Vroed Meester en Christiaan Rip, oud 50 jaar, arbeider
Antje is overleden op 07-04-1867 in Leiden, 30 jaar oud.
Adres:
vanaf 1840     Wijk C 1
Kind van Antje uit onbekende relatie:
1 Marinus Johannes Schijff, geboren op 12-02-1867 in Leiden. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1 Marinus Johannes Schijff is geboren op 12-02-1867 in Leiden, zoon van Antje (Antje) Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1). Marinus is overleden op 27-05-1919 om 09:00 in Alphen aan den Rijn, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-05-1919. Bij de overlijdensaangifte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Schijf (1877-1949) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5] [neef moederszijde] en Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7] [neef moederszijde].
Notitie bij Marinus: inventarisnummer 954
aktenummer 12
aktedatum 21-07-1910
bruidegom Marinus Johannes Schijff
(43 jaar, scheepmaker, geboren te Leiden, wonende te Woubrugge;
weduwnaar van Wilhelmina Gerardina Wiethoff)
bruid Gerritje van Delft
(36 jaar, zonder beroep, geboren te Rijnsburg, wonende te Haarlemmermeer;
weduwe van Cornelis Hogeveen)
moeder bruidegom Antje Schijff (overleden)
vader bruid Gerrit van Delft (overleden)
moeder bruid Aafje van den Eijkel (zonder beroep, Rijnsburg)
getuige Cornelis Schijf Cornelisz, 33 jaar, boerenarbeider, Woubrugge
2e getuige Teunis Schijf, 27 jaar, boerenarbeider, Woubrugge
3e getuige Gerrit Verhoeff, 34 jaar, boerenarbeider, Alphen, zwager bruid
4e getuige Johannes Jungerius, 46 jaar, korenmolenaar, Waarder, zwager bruid
annotatie afkondigingen 10-07-1910 en 17-07-1910 te Woubrugge en Haarlemmermeer


Occupation: Scheepmaker.
Adres:
wijk 2 nr. 8, Alphen
Beroep:
scheepmaker
Marinus:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 28-04-1898 in Woubrugge met Wilhelmina Gerardina Wiethoff, 32 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 14-06-1865 in Woubrugge, dochter van Johan Jacob Wiethoff en Antje Kleijn. Wilhelmina is overleden op 08-09-1909 in Woubrugge, 44 jaar oud.
Adres:
vanaf 05-12-1925     Rijnsburg
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 21-07-1910 in Woubrugge met Niet publiek. Zij is een dochter van Gerrit van Delft en Aafje van den Eijkel. Zij is weduwe van Cornelis Hogeveen (geb. ±1878), met wie zij trouwde op 20-05-1903 in Rijnsburg.
Kinderen van Marinus en Wilhelmina: Kinderen van Marinus en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.1 Niet publiek is geboren om 12:30, zoon van Marinus Johannes Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1) en Wilhelmina Gerardina Wiethoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1899.
Adres:
vanaf 05-12-1925     Rijnsburg
Beroep:
vanaf 1925     scheepmaker
Getuige bij:
27-09-1928     huwelijk Niet publiek en Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.2]    [broer bruid]
Hij trouwde op 26-11-1925 in Woubrugge met Niet publiek. Zij is een dochter van Cornelis Oudshoorn en Janna Wilhelmina de Haas.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.1.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.1) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.1.1.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.1.1.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.2 Niet publiek is geboren om 07:30, dochter van Marinus Johannes Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1) en Wilhelmina Gerardina Wiethoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1903.
Adressen:
Woubrugge
vanaf 05-12-1925     Rijnsburg
Zij trouwde op 27-09-1928 in Woubrugge met Niet publiek. Bij het burgerlijk huwelijk van Niet publiek en Niet publiek was de volgende getuige aanwezig: Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.1] [broer bruid].
Beroep:
vanaf 1928     opperman
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.2.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.2.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.2.3].
4 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.2.4].
5 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.2.5].
6 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.2.6].
7 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.2.7].
8 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.2.8].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3 Niet publiek, zoon van Marinus Johannes Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.2.1].
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.2.2.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.2.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.2) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.2.2.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.2.2.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.3 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.3.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.3) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.3.1.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.4 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.4.1.
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.4.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.4.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.4) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.4.1.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.4.1.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.4.1.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.5 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3.6 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.3) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4 Niet publiek, zoon van Marinus Johannes Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Cornelis Glasbergen en Adriana Bouwman.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.4.
5 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.5.
6 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.6.
7 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.7.
8 Johanna Antje Schijff [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.8], geboren op 06-02-1951 in Rijnsburg. Johanna is overleden op 19-03-1951 in Leiden, 1 maand oud.
9 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.9.
10 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.10.
11 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.11.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.2.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.2.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.4 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.4.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.5 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.6 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.7 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.7.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.9 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.9.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.9.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.10 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4.11 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1.4) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.2 Jannetje Schijf is geboren op 22-06-1838 om 06:00 in Woubrugge, dochter van Jan Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1) en Maria van Klaveren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-06-1838.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Getuigen: Gerbrand Swart, oud 48 jaar, Heel en vroed Meester en Abraham Mulder, oud 49 jaar, veldwachter
Jannetje is overleden op 19-02-1904 in Loosduinen, 65 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1840     Wijk C 1
tot 13-01-1908     wijk 4 nr. 143, Aarlanderveen
Jannetje trouwde, 25 jaar oud, op 24-06-1863 in Loosduinen met Pieter Mokkenstorm, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 02-12-1838 in Alphen. Pieter is overleden op 13-01-1908 in Aarlanderveen, 69 jaar oud.
Adres:
tot 13-01-1908     wijk 4 nr. 143, Aarlanderveen
Beroep:
timmerman
Kinderen van Jannetje en Pieter:
1 Kors Mokkenstorm [1.1.3.2.1.5.10.2.1.2.1], geboren op 02-05-1864 in Oudshoorn. Kors is overleden op 26-02-1867 in Oudshoorn, 2 jaar oud.
2 Jan Mokkenstorm, geboren op 30-10-1865 in Oudshoorn. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.2.2.
3 Christina Maria Mokkenstorm [1.1.3.2.1.5.10.2.1.2.3], geboren op 22-10-1867 in Aarlanderveen.
4 Kors Mokkenstorm, geboren op 20-11-1869 in Oudshoorn. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.2.4.
5 Maria Mokkenstorm [1.1.3.2.1.5.10.2.1.2.5], geboren op 14-11-1870 in Oudshoorn.
6 Pieter Mokkenstorm [1.1.3.2.1.5.10.2.1.2.6], geboren op 15-01-1873 in Oudshoorn.
7 Grietje Mokkenstorm [1.1.3.2.1.5.10.2.1.2.7], geboren op 18-04-1875 in Oudshoorn.
8 N. N. Mokkenstorm [1.1.3.2.1.5.10.2.1.2.8], levenloos geboren kind, geboren op 01-02-1881 in Aarlanderveen.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.2.2 Jan Mokkenstorm is geboren op 30-10-1865 in Oudshoorn, zoon van Pieter Mokkenstorm en Jannetje Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.2). Jan is overleden op 09-05-1938 in Schiebroek, 72 jaar oud. Jan trouwde met Aaltje Mulder. Aaltje is geboren omstreeks 1865 in Gouda. Aaltje is overleden op 12-11-1937 in Hillegersberg, ongeveer 72 jaar oud.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.2.4 Kors Mokkenstorm is geboren op 20-11-1869 in Oudshoorn, zoon van Pieter Mokkenstorm en Jannetje Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.2). Kors trouwde, 25 jaar oud, op 09-05-1895 in Winschoten met Geertje Bonsema, 33 jaar oud. Geertje is geboren op 23-07-1861 in Winschoten. Geertje is overleden op 05-01-1931 in Hillegom, 69 jaar oud.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3 Cornelis Schijf is geboren op 20-10-1840 om 22:00 in Woubrugge, zoon van Jan Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1) en Maria van Klaveren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-10-1840.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Getuigen: Teunis Gaalswijk, oud 44 jaar, arbeider en Abraham Mulder, oud 52 jaar, veldwachter
Cornelis is overleden op 06-02-1931 om 09:30 in Woubrugge, 90 jaar oud [bron: Aktenummer: 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1931.
Adressen:
vanaf 1840     Wijk C 1
vanaf 1868     Wijk D 24
vanaf 1872     Wijk A 71
vanaf 1877     Wijk A 62
vanaf 1880     Wijk A 68
Beroep:
arbeider (de bruidegom kan niet schrijven)
Getuige bij:
05-01-1871     huwelijk Jan Schijf (1842-1910) en Maartje de Jeu (1844-1886) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4]    [broer bruidegom]
27-02-1890     huwelijk Jan Schijf (1842-1910) en Hendrikkien Kuiper (1858-1944) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4]    [broer bruidegom]
Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 12-12-1867 in Woubrugge [bron: Aktenummer: 18] met Johanna Gaalswijk, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 11-08-1844 in Woubrugge, dochter van Teunis Gaalswijk en Hendrijntje Grouwelman. Johanna is overleden op 03-12-1899 in Leiden, 55 jaar oud.
Adres:
vanaf 1869     Wijk D 24
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Cornelis en Johanna:
1 Maria Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.1], geboren op 10-05-1868 om 15:30 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-05-1868.
Notitie bij de geboorte van Maria: Cornelis kan vanwege ongeleerdheid niet schrijven
Maria is overleden op 30-06-1868 om 01:00 in Woubrugge, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1868.
2 Hendrik Schijf, geboren op 15-09-1869 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.
3 Marinus Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.3], geboren op 16-03-1872 om 02:00 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1872.
Notitie bij de geboorte van Marinus: Getuigen: Jan Terhorst, oud 27 jaar, arbeider en Willem Knap, oud 40 jaar, veldwachter
Marinus is overleden op 27-07-1873 om 06:00 in Woubrugge, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-07-1873.
4 Marinus Johannes (Rien) Schijf, geboren op 14-08-1874 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.
5 Cornelis Schijf, geboren op 16-06-1877 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5.
6 Maartje Cornelia Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.6], geboren op 10-12-1880 om 12:00 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1880.
Notitie bij de geboorte van Maartje: Getuigen: Arie van den Boom, oud 44 jaar, winkelier en Gerardus Rodenburg, oud 60 jaar, gemeente ontvanger
Maartje is overleden op 25-12-1881 om 15:00 in Woubrugge, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1881.
7 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2 Hendrik Schijf is geboren op 15-09-1869 om 01:00 in Woubrugge, zoon van Cornelis Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3) en Johanna Gaalswijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1869.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Cornelis kan vanwege ongeleerdheid niet schrijven
Hendrik is overleden op 29-12-1946 om 24:00 in Woubrugge, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1946.
Adressen:
vanaf 1869     Wijk D 24
vanaf 1893     Wijk A 63
vanaf 1899     Wijk A 63
vanaf 1986     Wijk D 63
Beroepen:
vanaf 1896     arbeider
van 10-08-1909 tot 11-01-1935     Brugwachter
Getuige bij:
29-07-1898     huwelijk Rien Schijf (1874-1952) en Marijtje van Winkel (1878-1899) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4]    [broer bruidegom]
20-05-1903     huwelijk Cornelis Schijf (1877-1949) en Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5]    [broer bruidegom]
17-09-1908     huwelijk Niet publiek en Adriana Janna van der Veen (1885-1956) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7]    [broer bruidegom]   [bron: Aktenummer: 16]
19-04-1923     huwelijk Niet publiek en Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3]    [oom vaderszijde bruidegom]
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 19-05-1892 in Woubrugge met Maria (Miet) van Leijden, 24 jaar oud. Miet is geboren op 28-11-1867 in Woubrugge, dochter van Leendert van Leijden en Gerritje de Boer. Miet is overleden op 25-03-1948 in Woubrugge, 80 jaar oud.
Adres:
vanaf 1894     Wijk A 63
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Hendrik en Miet:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.
3 Cornelis Schijf, geboren op 21-07-1896 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3.
4 Gerritje Schijf, geboren op 28-04-1899 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.4.
5 Maria Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.5], geboren op 28-07-1908 in Woubrugge.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.1 Niet publiek is geboren om 17:30, dochter van Hendrik Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2) en Maria (Miet) van Leijden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-02-1893.
Beroep:
dienstbode
Zij trouwde op 04-09-1913 in Woubrugge met Teunis Verzaal, 22 jaar oud. Teunis is geboren op 26-05-1891 in Nieuwveen. Teunis is overleden op 18-10-1961 in Bloemendaal, 70 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
Kind van Niet publiek en Teunis:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.1.1 Niet publiek, zoon van Teunis Verzaal en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.1). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2 Niet publiek is geboren om 18:00, zoon van Hendrik Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2) en Maria (Miet) van Leijden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1894.
Adressen:
tot 01-02-1913     Woubrugge
van 01-02-1913 tot 06-12-1913     Nieuwveen
van 06-12-1917 tot 01-12-1940     Wijk B 96, Woubrugge
van 01-12-1940 tot 31-03-1947     Wijk B 119, Woubrugge
van 31-03-1947 tot 15-06-1953     Kerkstraat 9, Woubrugge
vanaf 15-07-1953     Vrouwgeestweg 18, Woubrugge
Beroepen:
wagenmaker
timmerman
vanaf 11-01-1935     Brugwachter
Getuige bij:
09-04-1925     huwelijk Maarten Kamlade (1899-1952) en Gerritje Schijf (1899-1948) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.4]    [broer bruid]
Hij trouwde op 20-12-1917 in Woubrugge met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.1.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.1.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2) en Niet publiek. Hij:
(1) begon een relatie met Niet publiek.
(2) begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 (Stief) Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.2.1], zoon van Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek (2):
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.2.2].
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.2.3.
4 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.2.4].
5 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.2.5.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.2.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.2) en Niet publiek. Zij:
(1) begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek. Hij begon eerder een relatie met Niet publiek.
(2) begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.2.3.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.2.5 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij begon eerder een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.3 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.3.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.3.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.3.3].
4 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.3.4].
5 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.3.5].
6 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.3.6].
7 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.3.7].
8 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.3.8].
9 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.3.9].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.4 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.5 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2.6 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3 Cornelis Schijf is geboren op 21-07-1896 om 17:00 in Woubrugge, zoon van Hendrik Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2) en Maria (Miet) van Leijden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1896. Cornelis is overleden op 27-05-1949 om 21:00 in Woubrugge, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-06-1949.
Adres:
vanaf 29-01-1915     Mijdrecht
Beroep:
Brugwachter
Cornelis trouwde, 19 jaar oud, op 06-04-1916 in Zevenhoven met Niet publiek. Zij is een dochter van Jan van der Sluis en Leentje Bloos.
Kinderen van Cornelis en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3.1 Niet publiek, dochter van Cornelis Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3.1.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3.1.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3.1.3].
4 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3.1.4].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3.2 Niet publiek, dochter van Cornelis Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3.3 Niet publiek, dochter van Cornelis Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Gerrit Lazet en Aaltje van Doesburg. Hij begon later een relatie met Niet publiek. Hij begon later een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3.3.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3.4 Niet publiek, dochter van Cornelis Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3.4.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3.4.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3.4.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3.5 Niet publiek, zoon van Cornelis Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.3.5.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.4 Gerritje Schijf is geboren op 28-04-1899 om 08:00 in Woubrugge, dochter van Hendrik Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2) en Maria (Miet) van Leijden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1899. Gerritje is overleden op 01-11-1948 om 23:00 in Woubrugge, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-11-1948. Gerritje trouwde, 25 jaar oud, op 09-04-1925 in Woubrugge met Maarten Kamlade, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritje en Maarten was de volgende getuige aanwezig: Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.2] [broer bruid]. Maarten is geboren op 05-12-1899 in Woubrugge, zoon van Nicolaas Kamlade en Lijsje Ket. Maarten is overleden op 10-05-1952 in Woubrugge, 52 jaar oud.
Beroep:
strohandelaar
Kinderen van Gerritje en Maarten:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.4.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.4.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.4.3].
4 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.4.4].
5 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.4.5].
6 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2.4.6].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4 Marinus Johannes (Rien) Schijf is geboren op 14-08-1874 om 01:00 in Woubrugge, zoon van Cornelis Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3) en Johanna Gaalswijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1874.
Notitie bij de geboorte van Rien: Getuigen: Johannes Hermanus Bruning, oud 36 jaar, klompmaker en gerardus rodenburg, oud 53 jaar, gemeente ontvanger
Rien is overleden op 18-09-1952 in Wassenaar, 78 jaar oud.
Adressen:
Wijk A 73a
vanaf 1899     Wijk D 31
vanaf 1906     Wijk A 56
van ±1916 tot 27-09-1917     Huizen
Beroep:
koetsier
Getuige bij:
20-05-1903     huwelijk Cornelis Schijf (1877-1949) en Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5]    [broer bruidegom]
17-09-1908     huwelijk Niet publiek en Adriana Janna van der Veen (1885-1956) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7]    [broer bruidegom]   [bron: Aktenummer: 16]
Rien:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 29-07-1898 in Koudekerk met Marijtje van Winkel, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Rien en Marijtje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Batelaan (geb. ±1838), Jan Vuijk (geb. ±1858) en Hendrik Schijf (1869-1946) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2] [broer bruidegom]. Marijtje is geboren op 24-02-1878 in Koudekerk, dochter van Johannes van Winkel en Jacoba Wilhelmina Roodenburg. Marijtje is overleden op 24-02-1899 in Woubrugge, 21 jaar oud.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 15-08-1901 in Woubrugge met Wietske (Wies) Baltje, 26 jaar oud. Wies is geboren op 26-03-1875 in Schoterland, dochter van Jan Everens Baltje en Lamkjen Idzes Idsinga. Wies is overleden op 27-08-1953 in Woubrugge, 78 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1899     Wijk D 31
vanaf 1906     Wijk A 56
van ±1916 tot 27-09-1917     Huizen
Beroep:
dienstbode
Kind van Rien en Marijtje:
1 Johanna Cornelia Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.1], geboren op 22-11-1898 in Woubrugge. Johanna is overleden op 23-02-1899 om 09:00 in Woubrugge, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1899.
Adres:
van ±1916 tot 27-09-1917     Huizen
Kinderen van Rien en Wies:
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.2], geboren om 11:00. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1902.
Adressen:
van 28-08-1902 tot 05-05-1920     Woubrugge
van ±1916 tot 27-09-1917     Huizen
van 05-05-1920 tot 30-11-1920     Heemstede
van 30-11-1920 tot 07-05-1924     Woubrugge
vanaf 07-05-1925     Heemstede
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.4.
5 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.5.
6 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.6].
7 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.7.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3 Niet publiek is geboren om 05:00, zoon van Marinus Johannes (Rien) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4) en Wietske (Wies) Baltje. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1904.
Adressen:
tot ±1916     Woubrugge
van ±1916 tot 27-09-1917     Huizen
van 27-09-1917 tot 13-05-1938     Wijk B 146, Woubrugge
van 13-05-1938 tot 22-05-1942     Woubrugscheweg 80b, Alphen aan den Rijn
van 22-05-1942 tot 06-06-1944     Oostenburger Voorstraat 12hs, Amsterdam
vanaf 06-06-1944     Rijnstraat 219 hs, Amsterdam
Beroep:
electricien
Functies:
vanaf 11-02-1933     Secretaris Woningbouw Vereniging Nieuw Leven
vanaf 1935     Bestuurslid eierveiling
Hij trouwde op 19-04-1923 in Woubrugge met Niet publiek. Bij het burgerlijk huwelijk van Niet publiek en Niet publiek was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Schijf (1869-1946) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2] [oom vaderszijde bruidegom]. Zij is een dochter van Frederik Antoon Hendricus (Freek) de Boer en Neeltje van ’t Wout.
Adressen:
tot ±1916     Woubrugge
vanaf 13-05-1938     Alphen aan den Rijn
vanaf 1941     Amsterdam
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Levenloos Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.1], levenloos geboren kind, geboren op 08-05-1923 om 09:30 in Woubrugge. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-05-1923.
Adres:
tot 13-05-1938     Woubrugge
2 Marinus Johannes (Rien) Schijf, geboren op 17-10-1924 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.2.
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.3].
4 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.4.
5 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.5].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.2 Marinus Johannes (Rien) Schijf is geboren op 17-10-1924 in Woubrugge, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3) en Niet publiek.
Adressen:
tot 13-05-1938     Woubrugge
van 23-05-1938 tot 22-05-1942     Woubrugseweg 80b, Alphen aan den Rijn
vanaf 22-05-1942     Oostenburger Voorstraat 12hs, Amsterdam
tot 30-01-1954     Kuiperstraat 89 II, Amsterdam
vanaf 30-01-1954     Zijdelweg 15, Nieuwer-Amstel
Rien trouwde, 23 jaar oud, op 01-07-1948 in Amsterdam met Johanna Wendolina Cornelia (Jo) Dorlijn, 20 jaar oud. Jo is geboren op 22-01-1928 in Buren.
Kind van Rien en Jo:
1 Marinus Johannes (Mario) Schijf, geboren op 18-02-1953 in Amsterdam. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.2.1.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.2.1 Marinus Johannes (Mario) Schijf is geboren op 18-02-1953 in Amsterdam, zoon van Marinus Johannes (Rien) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.2) en Johanna Wendolina Cornelia (Jo) Dorlijn.
Adressen:
vanaf 18-02-1953     Vechtstraat 168 IV, Amsterdam
van 01-06-1953 tot 01-04-1959     Kuiperstraat 89 II, Amsterdam
vanaf 01-04-1959     Zijdelweg 15, Nieuwer-Amstel
Mario trouwde, 28 jaar oud, op 26-05-1981 in Amstelveen met Marja Immetje (Marja) van Oostveen, 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 1995. Marja is geboren op 16-05-1959 in Amstelveen.
Kinderen van Mario en Marja:
1 Eva Marleen (Eva) Schijf, geboren op 01-05-1984 in Amsterdam. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.2.1.1.
2 Leon Alexander (Leon) Schijf, geboren op 03-01-1987 in Uithoorn. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.2.1.2.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.2.1.1 Eva Marleen (Eva) Schijf is geboren op 01-05-1984 in Amsterdam, dochter van Marinus Johannes (Mario) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.2.1) en Marja Immetje (Marja) van Oostveen. Eva ging samenwonen met Koen de Bruin. Koen is geboren op 28-07-1983 in Uithoorn.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.2.1.2 Leon Alexander (Leon) Schijf is geboren op 03-01-1987 in Uithoorn, zoon van Marinus Johannes (Mario) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.2.1) en Marja Immetje (Marja) van Oostveen. Leon ging samenwonen met Grietje Hooijenga. Grietje is geboren op 21-12-1984 in Suameer.
Kind van Leon en Grietje:
1 Feyona Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.2.1.2.1], geboren op 25-10-2007 in Leeuwarden.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.4 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.4.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.4.2.
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.4.3].
4 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.4.4.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.4.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.4). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.4.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.4). Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.4.4 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.3.4). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.4 Niet publiek is geboren om 17:30, zoon van Marinus Johannes (Rien) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4) en Wietske (Wies) Baltje. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-12-1906.
Adressen:
van 19-12-1906 tot 17-05-1929     Woubrugge
van ±1916 tot 27-09-1917     Huizen
van 17-05-1929 tot 01-06-1929     De Bilt
van 01-06-1929 tot 03-09-1931     willemstraat 42 f, Alphen
van 03-09-1931 tot 10-05-1974     Rapenburg 6, Leiden
vanaf 10-05-1974     Opaalstraat 91, Leiden
Beroepen:
scheepmaker
buffetchef
kelner
Hij trouwde op 04-04-1929 in Zwammerdam met Antje Demoet, 21 jaar oud. Antje is geboren op 26-07-1907 in Veenendaal, dochter van Hendrik Demoet en Angenieta van Rijswijk.
Kind van Niet publiek en Antje:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.4.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.4) en Antje Demoet. Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.5 Niet publiek, dochter van Marinus Johannes (Rien) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4) en Wietske (Wies) Baltje. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.7 Niet publiek, zoon van Marinus Johannes (Rien) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4) en Wietske (Wies) Baltje. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.7.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.7.2.
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.7.3].
4 Freerk Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.7.4], geboren op 21-03-1943 in Leiden. Freerk is overleden op 06-09-1943 om 18:30 in Woubrugge, 5 maanden oud.
5 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.7.5].
6 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.7.6.
7 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.7.7.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.7.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.7) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.7.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.7) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.7.6 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.7) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.7.7 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.7) en Niet publiek. Hij:
(1) begon een relatie met Niet publiek.
(2) begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4.7.7.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5 Cornelis Schijf is geboren op 16-06-1877 om 16:00 in Woubrugge, zoon van Cornelis Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3) en Johanna Gaalswijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-06-1877.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Getuigen: reindert Reinders, oud 35 jaar, politieagent en gerardus Rodenburg, oud 56 jaar, gemeente ontvanger
Cornelis is overleden op 11-09-1949 om 19:45 in Woubrugge, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-11-1949.
Adressen:
Wijk A 73a
Wijk A 152, Woubrugge
vanaf 1906     Wijk B 136
vanaf 31-05-1947     Vierambachtsweg 31, Woubrugge
Beroep:
arbeider
Getuige bij:
27-05-1919     overlijdensaangifte Marinus Johannes Schijff (1867-1919) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1]    [neef moederszijde]
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 20-05-1903 in Woubrugge met Niet publiek. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Niet publiek waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Schijf (1869-1946) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2] [broer bruidegom] en Rien Schijf (1874-1952) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4] [broer bruidegom]. Zij is een dochter van Hendrik Broekman en Maria Noordam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1882.
Adressen:
Wijk A 73a
tot 05-09-1902     Naaldwijk
vanaf 31-05-1947     Vierambachtsweg 31, Woubrugge
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Cornelis en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5.1 Niet publiek is geboren om 10:00, dochter van Cornelis Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5) en Niet publiek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-1903.
Adressen:
van 29-11-1910 tot 19-06-1920     Alphen
van 19-06-1920 tot 26-07-1920     Woubrugge
vanaf 26-07-1920     Heemstede
Zij trouwde op 10-05-1928 in Woubrugge met Niet publiek. Bij het burgerlijk huwelijk van Niet publiek en Niet publiek was de volgende getuige aanwezig: Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5.2] [broer bruid]. Hij is een zoon van Leendert Kulk en Johanna Maria (Annemie) Wildschut.
Beroep:
hulpbesteller der posterijen
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5.2 Niet publiek is geboren om 22:30, zoon van Cornelis Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5) en Niet publiek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1906.
Adressen:
Wijk B 110, Woubrugge
vanaf 31-05-1947     bateweg 17, Woubrugge
vanaf 08-12-1953     Vierambachtsweg 31, Woubrugge
Beroepen:
heier
baggeraar
Getuige bij:
10-05-1928     huwelijk Niet publiek en Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5.1]    [broer bruid]
Hij trouwde op 10-09-1931 in Woubrugge met Niet publiek.
Adres:
vanaf 10-09-1931     Woubrugge
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5.3 Niet publiek, dochter van Cornelis Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Johannes van der Beek en Jacoba Kooy.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5.3.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5.3.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5.3.3].
4 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5.3.4].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5.4 Niet publiek, dochter van Cornelis Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.5) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7 Niet publiek is geboren om 06:00, zoon van Cornelis Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3) en Johanna Gaalswijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-06-1883.
Adressen:
tot 31-05-1947     Wijk A 57, Woubrugge
van 31-05-1947 tot 09-07-1964     boddens Hosangweg 18, Woubrugge
vanaf 09-07-1964     weteringpad 3, Woubrugge
Beroep:
arbeider op de cementfabriek
Getuige bij:
27-05-1919     overlijdensaangifte Marinus Johannes Schijff (1867-1919) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.1.1]    [neef moederszijde]
Hij trouwde op 17-09-1908 in Woubrugge [bron: Aktenummer: 16] met Adriana Janna van der Veen, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Niet publiek en Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Schijf (1869-1946) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.2] [broer bruidegom] en Rien Schijf (1874-1952) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.4] [broer bruidegom]. Adriana is geboren op 29-04-1885 in Oudshoorn, dochter van Cornelis van der Veen en Marijtje van Poelgeest. Adriana is overleden op 01-08-1956 in Woubrugge, 71 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Niet publiek en Adriana:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.1.
2 Cornelis Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.2], geboren op 15-04-1911 in Woubrugge. Cornelis is overleden op 16-02-1921 om 16:30 in Woubrugge, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1921.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.4.
5 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.5].
6 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.6.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7) en Adriana Janna van der Veen.
Adres:
vanaf 15-07-1929     Leimuiden
Zij trouwde op 04-07-1929 in Woubrugge met Niet publiek.
Beroep:
scheepmaker
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.1.1].
2 Teunis Vogelaar [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.1.2], geboren op 17-12-1932 in Leimuiden. Teunis is overleden op 28-10-1942 in Leimuiden, 9 jaar oud.
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.1.3].
4 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.1.4].
5 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.1.5].
6 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.1.6].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7) en Adriana Janna van der Veen. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3.3.
4 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3.4].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3.2.1.
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3.2.2].
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3.2.3.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3.2.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3.2.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.3) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.4 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7) en Adriana Janna van der Veen. Zij begon een relatie met Nico Anton Hagen. Nico is geboren op 02-01-1916 in Alphen, zoon van Hendrik Hagen en Teuntje van Leeuwen. Nico is overleden op 12-07-1950 in Utrecht, 34 jaar oud.
Adressen:
van 20-10-1927 tot 06-09-1935     de Ruiterstraat 33, Alphen
van 06-09-1935 tot 21-08-1936     Pirokstraat 11, Utrecht
vanaf 21-08-1936     G Borgesiusstraat 10, Alphen
Beroepen:
loodgieter
verwarmingsmonteur
Kinderen van Niet publiek en Nico:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.4.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.4.2].
3 Teunis Dirk Hagen [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.4.3], geboren op 22-09-1942 in Alphen aan den Rijn. Teunis is overleden op 12-06-1946 in Alphen aan den Rijn, 3 jaar oud.
4 N.N. Hagen [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.4.4], levenloos geboren kind, geboren op 15-12-1943 in Alphen aan den Rijn.
5 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.4.5].
6 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.4.6].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.6 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7) en Adriana Janna van der Veen. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.6.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.6.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.3.7.6.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.4 Johannes (Jan) Schijf is geboren op 18-10-1842 om 09:00 in Woubrugge, zoon van Jan Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1) en Maria van Klaveren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1842.
Notitie bij de geboorte van Jan: Getuigen: Martinus Goudriaan, oud 42 jaar, arbeider en Abraham Mulder, oud 54 jaar, veldwachter
Jan is overleden op 08-12-1910 om 04:00 in Woubrugge, 68 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1840     Wijk C 1
vanaf 1892     Wijk A 24
vanaf 1897     Wijk A 74
Beroep:
veldarbeider
Jan:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 05-01-1871 in Woubrugge met Maartje de Jeu, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Maartje was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Schijf (1840-1931) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3] [broer bruidegom]. Maartje is geboren op 28-11-1844 in Woubrugge, dochter van Dirk de Jeu en Jannetje Batelaan. Maartje is overleden op 30-03-1886 in Woubrugge, 41 jaar oud.
Adres:
vanaf 1897     Wijk A 74
Beroep:
dienstbode
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 27-02-1890 in Woubrugge met Hendrikkien Kuiper, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Hendrikkien was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Schijf (1840-1931) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.3] [broer bruidegom]. Hendrikkien is geboren op 28-08-1858 in Meppel, dochter van Harm Kuiper en Jentien Smit. Hendrikkien is overleden op 24-11-1944 in Zeist, 86 jaar oud.
Adressen:
tot 27-02-1890     Meppel
van 27-02-1890 tot 08-11-1912     Woubrugge
vanaf 08-11-1912     Zaandam
Beroep:
huishoudster
Kinderen van Jan en Hendrikkien:
1 Maria Jentina Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.1], geboren op 02-12-1890 om 11:00 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-12-1890. Maria is overleden op 25-12-1890 om 14:30 in Woubrugge, 23 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1890.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.4.
5 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.5.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.2 Niet publiek is geboren om 15:00, zoon van Johannes (Jan) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4) en Hendrikkien Kuiper. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-05-1892.
Adressen:
tot 16-10-1912     Woubrugge
vanaf 16-10-1912     Koog a/d Zaan
Beroepen:
pakhuisknecht
veehouder
Hij trouwde op 04-06-1919 in Wormerveer met Niet publiek. Zij is een dochter van Jacob Buijs en Neeltje Bakker.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Johannes Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.2.1], geboren op 18-10-1919 in Zaandam. Johannes is overleden op 12-06-1948 in Zaandam, 28 jaar oud.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.2.2.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.2.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.3 Niet publiek is geboren om 05:30, dochter van Johannes (Jan) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4) en Hendrikkien Kuiper. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1893.
Adressen:
tot 14-12-1911     Woubrugge
vanaf 14-12-1911     Zaandam
Beroep:
dienstbode
Zij trouwde op 15-11-1928 met Pieter van der Meer, 36 jaar oud. Pieter is geboren op 27-09-1892 in Zaandam. Pieter is overleden op 23-04-1953 in Utrecht, 60 jaar oud.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.4 Niet publiek is geboren om 12:00, dochter van Johannes (Jan) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4) en Hendrikkien Kuiper. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1895.
Adressen:
tot 08-11-1912     Woubrugge
vanaf 08-11-1912     Zaandam
Beroep:
dienstbode
Zij trouwde op 20-02-1919 in Zaandam met Niet publiek. Hij is een zoon van Auwel Prins en Eefje Breeuwer.
Beroep:
reiziger
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.4.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.4). Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.5 Niet publiek is geboren om 12:00, zoon van Johannes (Jan) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4) en Hendrikkien Kuiper. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1897.
Adressen:
tot 08-11-1912     Woubrugge
van 08-11-1912 tot 16-04-1929     wijk S 488, Zaandam
van 16-04-1929 tot 20-10-1940     Hollandschepad 84, Zaandam
van 20-10-1940 tot 28-08-1969     Hollanschepad 12, Zaandam
vanaf 28-08-1969     Statenhoek 71, Zaandam
Beroepen:
los werkman
veehouder
seinwachter
Brug en sluiswachter
Hij trouwde op 10-08-1922 in Zaandam met Niet publiek. Zij is een dochter van Simon Walst en Trijntje Flens.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.5.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.5) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.5.1.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.5.1) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.5.1.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.5.1) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.5.1.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.5.1) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.5.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.5) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.5.3 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.5) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.5.3.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.4.5.3) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.6 Magdalena Schijf is geboren op 12-12-1844 om 11:00 in Woubrugge, dochter van Jan Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1) en Maria van Klaveren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1844. Magdalena is overleden op 30-06-1918 in Oudshoorn, 73 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1840     Wijk C 1
vanaf 04-05-1868     wijk 2 nr. 109, Oudshoorn
Magdalena trouwde, 29 jaar oud, op 05-08-1874 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.8;fol.45v] met George Pieter May, 21 of 22 jaar oud. George is geboren in 1852 in Amsterdam, zoon van Niet publiek en Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7 Dirk Schijff is geboren op 12-12-1848 om 10:00 in Woubrugge, zoon van Jan Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1) en Maria van Klaveren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1848.
Notitie bij de geboorte van Dirk: Getuigen: Jan van Klaveren, oud 61 jaar, scheepmaker en Abraham Slingerland, oud 27 jaar, timmermansknecht
Dirk is overleden op 15-02-1940 in Haarlemmermeer, 91 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1840     Wijk C 1
vanaf 29-05-1868     Nieuwveen
tot 19-07-1871     Leimuiden
van 19-07-1871 tot 26-03-1872     Oudshoorn
van 26-03-1872 tot 17-11-1875     wijk C nr. 63, Woubrugge
van 17-11-1875 tot 18-12-1896     wijk C nr. 63, Haarlemmermeer
Beroepen:
arbeider
inlandse kramer
Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 17-10-1872 in Woubrugge met Marijtje de Vries, 21 jaar oud. Marijtje is geboren op 12-08-1851 in Nieuwveen, dochter van Cornelis de Vries en Klaasje van Iperen. Marijtje is overleden op 25-09-1925 in Haarlemmermeer, 74 jaar oud (oorzaak: Verdronken). Marijtje begon eerder een relatie met Niet publiek.
Adressen:
vanaf 29-05-1868     Nieuwveen
tot 19-07-1871     Leimuiden
van 19-07-1871 tot 26-03-1872     Oudshoorn
vanaf 26-03-1872     Woubrugge
Beroep:
naaister
Kinderen van Dirk en Marijtje:
1 (Gewettigd) Cornelia Schijf, geboren op 25-08-1871 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.1.
2 Johannes Schijff [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.2], geboren op 29-11-1874 in Haarlemmermeer. Johannes is overleden op 02-10-1876 in Haarlemmermeer, 1 jaar oud.
3 Johannes Schijff [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.3], geboren op 29-07-1877 in Haarlemmermeer. Johannes is overleden op 14-04-1878 in Haarlemmermeer, 8 maanden oud.
4 Jan Schijff, geboren op 30-07-1879 in Haarlemmermeer. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.
5 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.
6 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.6.
7 Hendrik Schijff, geboren op 04-06-1887 in Haarlemmermeer. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7.
8 Antje Schijff [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.8], geboren op 18-12-1889 in Haarlemmermeer. Antje is overleden op 25-12-1890 in Alkemade, 1 jaar oud.
9 Antje Magdalena Schijff, geboren op 08-08-1892 in Alkemade. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.9.
10 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.1 Cornelia Schijf is geboren op 25-08-1871 om 07:30 in Woubrugge, dochter van Niet publiek en Marijtje de Vries, gewettigde dochter van Dirk Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1871.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aangifte door Maarten ouweleen, vader onbekend, marijtje was dienstbode
Getuigen: Marinus de Leurt, oud 26 jaar, metselaar en Hermanus Cornelis Antonie ter Horst, oud 62 jaar, tuinman
Cornelia is overleden op 13-05-1927 in Haarlemmermeer, 55 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Cornelia is op 28-02-1902 Door Dirk erkend
Adres:
vanaf 25-08-1871     Wijk B 77, Woubrugge
Cornelia trouwde, 30 jaar oud, op 26-03-1902 in Haarlemmermeer met Willem Plaisier, 25 jaar oud. Willem is geboren op 30-03-1876 in Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van Willem Plaisier en Pietertje Stehouwer. Willem is overleden op 11-04-1929 in Haarlemmermeer, 53 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht
Kind van Cornelia en Willem:
1 Willem Plaisier [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.1.1], geboren omstreeks 1905 in Haarlemmermeer. Willem is overleden op 17-03-1951 in Leiden, ongeveer 46 jaar oud.
Beroep:
scheepmaker
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4 Jan Schijff is geboren op 30-07-1879 in Haarlemmermeer, zoon van Dirk Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7) en Marijtje de Vries. Jan is overleden op 14-03-1955 in Amsterdam, 75 jaar oud.
Adres:
van 20-08-1913 tot 20-05-1936     Huigsloterdijk 18, Haarlemmermeer
Beroep:
landarbeider/landbouwersknecht
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 30-05-1906 in Haarlemmermeer met Jenneke Schilders, 22 jaar oud. Jenneke is geboren op 06-01-1884 in Haarlemmermeer, dochter van Wouter Schilders en Adriana Schreuders. Jenneke is overleden op 10-05-1914 in Haarlemmermeer, 30 jaar oud.
Adres:
van 20-08-1913 tot 20-05-1936     Huigsloterdijk 18, Haarlemmermeer
Kinderen van Jan en Jenneke:
1 Dirk Schijff, geboren op 22-10-1906 in Haarlemmermeer. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.2.
3 Cornelis Marinus Schijff [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.3], geboren op 02-01-1909 in Haarlemmermeer. Cornelis is overleden op 12-03-1909 in Haarlemmermeer, 2 maanden oud.
4 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.4.
5 Marijtje Schijff [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.5], geboren op 06-03-1912 in Haarlemmermeer. Marijtje is overleden op 23-12-1912 in Haarlemmermeer, 9 maanden oud.
6 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.6.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.1 Dirk Schijff is geboren op 22-10-1906 in Haarlemmermeer, zoon van Jan Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4) en Jenneke Schilders. Dirk is overleden op 29-01-1937 in Leiden, 30 jaar oud.
Adres:
van 08-07-1931 tot 26-11-1937     Huigsloterdijk 17, Haarlemmermeer
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 08-07-1931 in Leiden met Niet publiek. Zij is een dochter van Wouter Teske en Eilsabeth Voorzaat.
Adressen:
van 08-07-1931 tot 26-11-1937     Huigsloterdijk 17, Haarlemmermeer
van 26-11-1937 tot 11-07-1956     Waardgracht 67, Leiden
vanaf 11-07-1956     Lange Zandstraat 8, Leiden
Beroep:
fabrieksarbeidster
Kinderen van Dirk en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.1.1 Niet publiek, zoon van Dirk Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.1) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.1.2 Niet publiek, dochter van Dirk Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.1) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.1.2.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.1.2.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.1.2.3].
4 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.1.2.4].
5 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.1.2.5].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.2 Niet publiek, dochter van Jan Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4) en Jenneke Schilders. Zij trouwde op 20-11-1930 in Aalsmeer met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.2.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.4 Niet publiek, dochter van Jan Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4) en Jenneke Schilders. Zij:
(1) begon een relatie met Niet publiek.
(2) begon een relatie met Fredrik Doldersum. Fredrik is geboren op 16-01-1898 in Hoogeveen. Fredrik is overleden op 09-10-1951 in Purmerend, 53 jaar oud.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.4.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.6 Niet publiek, zoon van Jan Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4) en Jenneke Schilders. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Cornelis Swart en Anna Elisabeth Geukens.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.6.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.6) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.6.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.6) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.6.3 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.4.6) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5 Niet publiek, zoon van Dirk Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7) en Marijtje de Vries.
Adres:
Leimuiderdijk 476, Nieuw-Vennep
Beroepen:
veehouder
vanaf 1931     schipper
Hij trouwde op 09-06-1905 in Haarlemmermeer met Niet publiek. Zij is een dochter van Jan Gortzak en Trijntje van Iperen.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.
5 Cornelia Maria Schijff [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.5], geboren op 07-07-1910 in Haarlemmermeer. Cornelia is overleden op 09-02-1911 in Haarlemmermeer, 7 maanden oud.
6 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.
7 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.
8 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.
9 Jan Hendrik Schijff [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.9], geboren op 16-09-1915 in Haarlemmermeer. Jan is overleden op 10-10-1915 in Haarlemmermeer, 24 dagen oud.
10 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10.
11 Lena Adriana Schijff [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.11], geboren op 19-04-1918 in Haarlemmermeer. Lena is overleden op 23-11-1918 in Haarlemmermeer, 7 maanden oud.
12 Leendert Adrianus Schijff [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.12], geboren op 24-04-1919 in Haarlemmermeer. Leendert is overleden op 05-03-1920 in Haarlemmermeer, 10 maanden oud.
13 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.13.
14 Marinus Leendert Schijff [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.14], geboren op 07-07-1921 in Haarlemmermeer. Marinus is overleden op 06-08-1924 in Haarlemmermeer, 3 jaar oud (oorzaak: Verdronken) [bron: Leidsche Courant 11-08-1924].
15 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.15.
16 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.16.
17 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.17.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5) en Niet publiek.
Adressen:
vanaf 07-11-1905     Leimuiderdijk 476, Nieuw Vennep
vanaf 21-06-1931     Leimuiderdijk 487, Nieuw Vennep
Beroep:
vanaf 1931     schipper
Hij trouwde op 21-06-1931 in Woubrugge met Niet publiek. Bij het burgerlijk huwelijk van Niet publiek en Niet publiek was de volgende getuige aanwezig: Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2] [broer bruidegom]. Zij is een dochter van Willem Kinkel en Krijntje van Dam.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.1.
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.2].
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.4.
5 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.5.
6 Schijff [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.6], levenloos geboren dochter, geboren op 10-08-1943 in Haarlemmermeer.
7 Marijtje Schijff [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.7], geboren op 10-08-1944 in Haarlemmermeer. Marijtje is overleden op 14-12-1945 om 16:00 in Haarlemmermeer, 1 jaar oud.
8 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.8.
9 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.9.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.1.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.1). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.1.1.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.1.1.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.3 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.3.1.
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.3.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.3.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.3) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.3.1.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.3.1.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.3.1.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.4 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Jan Korsman en Fredrika Petronella Vriese.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.4.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.5 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.5.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.8 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.8.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.8.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.8.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.9 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.9.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.9.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1.9.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5) en Niet publiek.
Getuige bij:
21-06-1931     huwelijk Niet publiek en Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.1]    [broer bruidegom]
Hij:
(1) begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Willem Kinkel en Krijntje van Dam.
(2) begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Barend Elsman en Elisabeth Dorothea Wagemans.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.1.
2 Willem Cornelis Schijff [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.2], geboren op 12-12-1934 in Haarlemmermeer. Willem is overleden op 13-01-1935 in Haarlemmermeer, 1 maand oud.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.4.
5 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.5].
6 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.6.
7 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.7.
8 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.8.
9 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.9.
10 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.10.
11 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.11].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Leendert Cornelis Goulooze en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.1.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.1). Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.1.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.1). Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.1.2.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.3.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.3). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.3.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.3). Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.3.3 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.3). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.3.4 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.3). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.4 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.4.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.4). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.4.1.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.4.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.4). Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.6 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.6.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.6) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.6.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.6) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.6.2.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.6.2.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.7 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2) en Niet publiek. Zij:
(1) begon een relatie met Niet publiek.
(2) begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.7.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.7.3.
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.7.4].
Kind van Niet publiek en Niet publiek (2):
4 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.7.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.7.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.7). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.7.3 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.7). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.8 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.8.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.8.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.9 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.9.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.9.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.10 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.10.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.10) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.10.1.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.10.1.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.10.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.10) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.10.2.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.2.10.2.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5) en Niet publiek. Zij trouwde op 03-09-1930 in Haarlemmermeer met Niet publiek. Hij is een zoon van Hendrik Schalk en Wilhelmina Reijngoud.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.3.1].
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.3.2.
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.3.3].
4 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.3.4].
5 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.3.5].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.3.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.3). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5) en Niet publiek. Hij:
(1) begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Arie Leeflang en Maria Godefroij.
(2) begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Gerardus Cornelis van Hilten en Gerritje van Lutterveld.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek (1):
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Gijsbert Stigter en Kniertje Wilhelmina van Staveren.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.2.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.2) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.2.1.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.2.1.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.2.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.2) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.2.2.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.2.2.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.3 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Petronella van Klink.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.3.1.
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.3.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.3.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.3) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.4 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.4.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.4). Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.4.1.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.4.1.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.4.1.3].
4 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.4.1.4].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.4.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.4). Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.4.2.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.4.2.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.4.3 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.4). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.4.4 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.4). Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.4.4.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.4.4.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.5 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.5.1].
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.5.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.5.3.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.5.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.5) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.5.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.5) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.6 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.6.1.
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.6.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.6.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.6). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.4.6.1.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Jan Johannes van der Wal en Hendrina Maria de Jong.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.4.
5 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.5.
6 Jannetje Johanna Schijff [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.6], geboren op 29-05-1946 in Leimuiden. Jannetje is overleden op 16-06-1946 in Leimuiden, 18 dagen oud.
Adres:
vanaf 1956     Woodstock, Ontario, Canada (Geemigreerd)
7 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.7.
8 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.8.
9 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.9.
10 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.10.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.2.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.2). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.2.1.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.2.1.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.2.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.2). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.2.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.2). Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.3.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.3.2.
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.3.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.3.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.3). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.3.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.3). Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.3.2.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.4 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.4.1].
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.4.2.
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.4.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.4.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.4). Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.5 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.5.1.
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.5.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.5.3].
4 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.5.4].
5 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.5.5.
6 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.5.6.
7 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.5.7].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.5.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.5) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.5.1.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.5.1.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.5.1.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.5.5 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.5) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.5.6 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.5) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.7 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.7.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.7.2.
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.7.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.7.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.7) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.7.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.7) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.8 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.8.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.8.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.8.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.9 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.9.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.9.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.9.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.10 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.10.1.
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.10.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.10.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.6.10) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Jan van Marsbergen en Batje van Vuren.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.1.
2 Cornelis Marinus Schijff [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.2], geboren op 08-05-1943 in Haarlemmermeer. Cornelis is overleden op 27-08-1943 in Haarlem, 3 maanden oud.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.4.
5 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.5.
6 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.6.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.1.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.1) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.1.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.1) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.1.2.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7) en Niet publiek. Zij:
(1) begon een relatie met Niet publiek.
(2) begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.3.1].
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.3.2.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.3.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.3). Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.4 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.4.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.4) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.4.1.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.4.1.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.4.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.4) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.4.2.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.4.2.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.4.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.4) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.4.3.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.4.3.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.4.3.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.5 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.5.1.
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.5.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.5.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.5). Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.5.1.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.5.1.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.6 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.6.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.6.2.
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.6.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.6.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.6) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.6.1.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.6.1.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.6.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.7.6) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5) en Niet publiek. Zij trouwde op 16-05-1934 in Haarlemmermeer met Niet publiek. Hij is een zoon van Abraham van der Groef en Cornelia van Groenigen.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3.
4 Marinus Leendert van der Groef [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.4], geboren op 27-07-1944 in Nieuw Vennep. Marinus is overleden op 25-07-1945 in Leiden, 11 maanden oud.
5 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.5.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8). Zij:
(1) begon een relatie met Niet publiek.
(2) begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.1.1].
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek (2):
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.1.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.1.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8). Hij:
(1) begon een relatie met Niet publiek.
(2) begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3.1.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3.1.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3.1.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3.2.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3) en Niet publiek. Zij:
(1) begon een relatie met Niet publiek.
(2) begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3.3.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3.3.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3.3.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3.4 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3.4.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.3.4.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.5 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8). Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.5.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.5) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.5.1.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.5.1.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.5.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.5) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.8.5.2.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Reinier van Egmond en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10.1.
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10.2].
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10.3.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10.1.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10.1.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10.1.3].
4 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10.1.4].
5 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10.1.5].
6 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10.1.6].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10.3 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10.3.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10.3.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10.3.3].
4 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.10.3.4].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.13 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5) en Niet publiek. Zij:
(1) begon een relatie met Victor Macpherson. Victor is geboren omstreeks 1909. Victor is overleden in 1955, ongeveer 46 jaar oud.
(2) begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.15 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.15.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.15.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.15.3].
4 Lena Adriana van Iperen [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.15.4], geboren op 01-07-1950 in Rijnsaterwoude. Lena is overleden op 21-08-1951 in Rijnsaterwoude, 1 jaar oud (oorzaak: Verdronken).
5 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.15.5].
6 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.15.6].
7 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.15.7].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.16 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.16.1].
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.16.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.16.3.
4 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.16.4].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.16.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.16) en Niet publiek. Zij:
(1) begon een relatie met Niet publiek.
(2) begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.16.2.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.16.2.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.16.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.16) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.16.3.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.16.3.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.17 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.17.1.
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.17.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.17.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.5.17) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.6 Niet publiek, dochter van Dirk Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7) en Marijtje de Vries.
Adressen:
tot 04-07-1902     wijk 2 nr. 3, Oudshoorn
vanaf 04-07-1902     Alkemade
Beroep:
dienstbode
Zij trouwde op 31-10-1907 in Lisse met Gijsbertus Spaargaren, 25 jaar oud. Gijsbertus is geboren op 14-04-1882 in Lisse, zoon van Niet publiek en Niet publiek. Gijsbertus is overleden op 16-12-1961 in Bennebroek, 79 jaar oud.
Kind van Niet publiek en Gijsbertus:
1 Antje Magdalena Spaargaren [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.6.1], geboren op 02-10-1907 in Lisse.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7 Hendrik Schijff is geboren op 04-06-1887 in Haarlemmermeer, zoon van Dirk Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7) en Marijtje de Vries. Hendrik is overleden op 12-02-1941 in Amsterdam, 53 jaar oud.
Beroepen:
schipper
bloemenkoopman
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 12-03-1913 in Haarlemmermeer met Niet publiek. Zij is een dochter van Willem van der Hengst en Barbara Buurman.
Kinderen van Hendrik en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7.2.
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7.3].
4 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7.4.
5 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7.5.
6 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7.6].
7 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7.7].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7.1 Niet publiek, dochter van Hendrik Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7.2 Niet publiek, dochter van Hendrik Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7.2.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7.2.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7.2.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7.4 Niet publiek, dochter van Hendrik Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7.5 Niet publiek, dochter van Hendrik Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.7) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.9 Antje Magdalena Schijff is geboren op 08-08-1892 in Alkemade, dochter van Dirk Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7) en Marijtje de Vries. Antje is overleden op 27-11-1918 in Haarlemmermeer, 26 jaar oud. Antje trouwde, 21 jaar oud, op 29-07-1914 in Amsterdam [bron: reg.5F;fol.5] met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek. Hij trouwde later op 17-12-1919 in Amsterdam met Elisabeth Jacoba Maria van Schaik (geb. 1901). Dit huwelijk werd ontbonden op 29-12-1921 in Amsterdam. Hij trouwde later op 21-12-1927 in Amsterdam met Gerrigje Zembsch (1886-1937).
Adres:
tot 09-08-1972     Jan Bongastraat 5, Amsterdam
Beroep:
matroos bij de koninklijke marine
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10 Niet publiek, zoon van Dirk Schijff (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7) en Marijtje de Vries. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Sijbrand Bout en Jannetje Meijer. Zij begon eerder een relatie met Gerrit Nat (geb. 1906).
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10.1].
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10.4.
5 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10.5.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Hoek Dijkstra en Maartje Poel.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10.3.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10.3.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10.3.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10.4 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek. Zij begon later een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10.4.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10.5 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.7.10) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.8 Maartje Schijf is geboren op 28-12-1851 om 02:30 in Woubrugge, dochter van Jan Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1) en Maria van Klaveren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1851.
Notitie bij de geboorte van Maartje: Getuigen: hendrik de Blanken, oud 30 jaar, arbeider en jan Verhoef, oud 41 jaar, kleermaker
Maartje is overleden op 06-10-1924 om 23:00 in Woubrugge, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-10-1924.
Adressen:
vanaf 1840     Wijk C 1
vanaf 08-12-1853     wijk 2 nr. 128, Oudshoorn
Maartje trouwde, 21 jaar oud, op 17-07-1873 in Woubrugge met Johannes Gerrit (Gerrit) de Blanken, 19 jaar oud. Gerrit is geboren op 08-12-1853 in Woubrugge, zoon van Johannes de Blanken en Petronella (Neeltje) van Vliet. Gerrit is overleden op 10-09-1904 in Woubrugge, 50 jaar oud.
Adres:
vanaf 05-03-1887     wijk 1 nr. 116, Oudshoorn
Beroep:
zadelmakersknecht
Kinderen van Maartje en Gerrit:
1 Johannes de Blanken, geboren op 13-08-1873 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.8.1.
2 Marinus de Blanken [1.1.3.2.1.5.10.2.1.8.2], geboren op 31-12-1875 in Oudshoorn. Marinus is overleden op 08-03-1877 in Oudshoorn, 1 jaar oud.
3 Maria de Blanken, geboren op 12-02-1878 in Oudshoorn. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.8.3.
4 Jan de Blanken, geboren op 29-06-1880 in Oudshoorn. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.8.4.
5 Cornelis de Blanken, geboren op 19-07-1882 in Oudshoorn. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.8.5.
6 Magdalena de Blanken, geboren op 16-04-1884 in Oudshoorn. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.1.8.6.
7 Maartje de Blanken [1.1.3.2.1.5.10.2.1.8.7], geboren op 09-01-1886 in Oudshoorn.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.8.1 Johannes de Blanken is geboren op 13-08-1873 in Woubrugge, zoon van Johannes Gerrit (Gerrit) de Blanken en Maartje Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.8). Johannes:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 23-05-1901 in Woubrugge met Willemijntje Stolk, 20 jaar oud. Willemijntje is geboren op 25-06-1880 in Bleiswijk.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 20-05-1914 in Rotterdam met Aagje van der Kaa, 32 jaar oud. Aagje is geboren op 11-03-1882 in Moordrecht.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.8.3 Maria de Blanken is geboren op 12-02-1878 in Oudshoorn, dochter van Johannes Gerrit (Gerrit) de Blanken en Maartje Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.8). Maria trouwde, 20 jaar oud, op 12-05-1898 in Woubrugge met Gerrit van der Nagel, 21 jaar oud. Gerrit is geboren op 13-10-1876 in Oudshoorn.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.8.4 Jan de Blanken is geboren op 29-06-1880 in Oudshoorn, zoon van Johannes Gerrit (Gerrit) de Blanken en Maartje Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.8). Jan trouwde, 21 jaar oud, op 28-05-1902 in Rotterdam met Maria van der Pad, 23 jaar oud. Maria is geboren op 12-12-1878 in Bleiswijk.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.8.5 Cornelis de Blanken is geboren op 19-07-1882 in Oudshoorn, zoon van Johannes Gerrit (Gerrit) de Blanken en Maartje Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.8). Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1906 in Woubrugge met Petronella Cornelia Hijzelendoorn, 22 of 23 jaar oud. Petronella is geboren in 1883 in Alkemade.
1.1.3.2.1.5.10.2.1.8.6 Magdalena de Blanken is geboren op 16-04-1884 in Oudshoorn, dochter van Johannes Gerrit (Gerrit) de Blanken en Maartje Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.1.8). Magdalena trouwde, 18 jaar oud, op 08-05-1902 in Woubrugge met Pieter Kelderman, 20 jaar oud. Pieter is geboren op 28-03-1882 in Oudshoorn.
1.1.3.2.1.5.10.2.11 Pieter Schijf is geboren op 03-07-1828 om 16:00 in Woubrugge, zoon van Cornelis Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2) en Antje de Jeu.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Getuigen: Gerbrand Swart, oud 37 jaar, heel- en vroedmeester en Gerard Bakker, oud 34 jaar, winkelier
Pieter is overleden op 10-08-1910 in Woubrugge, 82 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1854     Wijk C 3
vanaf 1865     Wijk A 17
vanaf 1869     Wijk A 144
Beroep:
arbeider (de bruidegom kan niet schrijven)
Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 13-11-1851 in Woubrugge met Johanna Elizabeth (Anna) Timmers, 23 jaar oud. Anna is geboren op 14-11-1827 in Woubrugge, dochter van Cornelis Timmers en Jannetje van der Lee. Anna is overleden op 02-02-1890 in Woubrugge, 62 jaar oud.
Adres:
vanaf 1869     Wijk A 144
Kinderen van Pieter en Anna:
1 Jansje Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.11.1], geboren op 06-07-1853 om 03:00 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-07-1853.
Notitie bij de geboorte van Jansje: Getuigen: Albert Kroon, oud 35 jaar, secretaris en Abraham Mulder, oud 64 jaar, veldwachter
Aangever Gerbrand Swart, heel- en verloskundige
Vader Pieter tijdelijk afwezig
Jansje is overleden op 09-11-1853 om 24:00 in Woubrugge, 4 maanden oud.
2 Jansje Schijf, geboren op 20-12-1854 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.2.
3 Kornelis Johannes Schijf, geboren op 31-05-1858 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.
4 Kornelis Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.11.4], geboren op 24-02-1860 om 03:30 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1860.
Notitie bij de geboorte van Kornelis: Getuigen: johannes vromans, oud 29 jaar, schipper en Albert Kroon, oud 41 jaar, secretaris

Pieter kan niet schrijven
Kornelis is overleden op 20-02-1861 om 03:00 in Woubrugge, 11 maanden oud.
5 Cornelis Schijf, geboren op 03-03-1862 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.
6 Jan Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.11.6], geboren op 23-07-1865 om 13:00 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-07-1865.
Notitie bij de geboorte van Jan: Getuigen: Dirk van der Laan, oud 31 jaar, arbeider en Pieter de Ridder, oud 30 jaar, secretaris
Jan is overleden op 11-10-1865 om 23:00 in Woubrugge, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1865.
7 Johannes (Jan) Schijf, geboren op 13-11-1869 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.
8 Levenloos Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.11.8], levenloos geboren zoon, geboren op 06-05-1872 in Woubrugge.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.2 Jansje Schijf is geboren op 20-12-1854 om 21:00 in Woubrugge, dochter van Pieter Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11) en Johanna Elizabeth (Anna) Timmers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1854.
Notitie bij de geboorte van Jansje: Getuigen: Frans van der Laan, oud 50 jaar, arbeider en Willem Deele, oud 42 jaar, arbeider
Jansje is overleden op 19-03-1894 om 10:30 in Woubrugge, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1894. Jansje trouwde, 31 jaar oud, op 01-07-1886 in Woubrugge met Jan de Wit, 28 jaar oud. Jan is geboren op 30-11-1857 in Harmelen, zoon van Willem Wilhelmus de Wit en Grietje Oskam. Jan is overleden op 14-09-1914 in Alkemade, 56 jaar oud. Jan trouwde later op 24-10-1894 in Woubrugge met Hilletje van Wieringen (1868-1918).
Beroep:
schipper
Kinderen van Jansje en Jan:
1 Willem Wilhelmus de Wit [1.1.3.2.1.5.10.2.11.2.1], geboren op 01-05-1887 in Woubrugge. Willem is overleden op 21-09-1940 in Leiden, 53 jaar oud.
2 Pieter de Wit [1.1.3.2.1.5.10.2.11.2.2], levenloos geboren zoon, geboren op 11-09-1888 in Woubrugge.
3 Pieter de Wit [1.1.3.2.1.5.10.2.11.2.3], levenloos geboren zoon, geboren op 21-01-1890 in Woubrugge.
4 Johanna Elisabeth de Wit [1.1.3.2.1.5.10.2.11.2.4], levenloos geboren dochter, geboren op 15-03-1892 in Woubrugge.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.3 Kornelis Johannes Schijf is geboren op 31-05-1858 om 02:00 in Woubrugge, zoon van Pieter Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11) en Johanna Elizabeth (Anna) Timmers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1858.
Notitie bij de geboorte van Kornelis: Getuigen: Cornelis Bol, oud 55 jaar, zonder beroep en Albert Kroon, oud 40 jaar, secretarisr
Kornelis is overleden op 21-04-1915 in Warmond, 56 jaar oud.
Adressen:
Wijk B 167, Warmond
vanaf 1855     Wijk A 68
vanaf 31-05-1858     Wijk C 3, Woubrugge
vanaf 1887     Wijk A 54
Beroep:
arbeider
Kornelis trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1884 in Woubrugge met Krijntje Laros, 22 jaar oud. Krijntje is geboren op 07-08-1861 in Oudshoorn, dochter van Gijsbert Laros en Maartje Overvliet. Krijntje is overleden op 13-03-1944 in Warmond, 82 jaar oud.
Adressen:
Wijk B 167, Warmond
vanaf 1888     Wijk A 54
Kinderen van Kornelis en Krijntje:
1 Johanna Elisabeth Schijf, geboren op 25-02-1885 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.1.
2 Gijsbert Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.2], geboren op 26-12-1885 om 18:00 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1885. Gijsbert is overleden op 23-01-1897 in Woubrugge, 11 jaar oud.
3 Pieter Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.3], geboren op 16-01-1887 om 02:00 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1887. Pieter is overleden op 27-01-1887 om 06:30 in Woubrugge, 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1887.
4 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.4.
5 Marinus Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.5], geboren op 07-12-1894 in Warmond. Marinus is overleden op 29-06-1895 in Warmond, 6 maanden oud.
6 Gijsbert Marinus Schijf, geboren op 23-09-1898 in Warmond. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.6.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.1 Johanna Elisabeth Schijf is geboren op 25-02-1885 om 10:30 in Woubrugge, dochter van Kornelis Johannes Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.3) en Krijntje Laros. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1885. Johanna is overleden op 11-04-1958 in Rotterdam, 73 jaar oud.
Adres:
Sophiakade 39b, Rotterdam
Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 07-06-1910 in Warmond met Niet publiek. Hij is een zoon van Nicolaas van der Bent en Mietje Wilbrink.
Adressen:
van 06-08-1931 tot 03-02-1960     Sophiakade 39b, Rotterdam
van 03-02-1960 tot 13-09-1963     Hoge Boezem 15b, Rotterdam
Kinderen van Johanna en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.1.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.1.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.4 Niet publiek is geboren om 16:00, zoon van Kornelis Johannes Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.3) en Krijntje Laros. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-05-1888. Hij trouwde op 15-09-1916 in Hoek van Holland met Niet publiek. Zij is een dochter van Jan Cornelis Thomas Elve en Francientje Janneke Rosseel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1891.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Cornelis Johannes Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.4.1], geboren op 15-12-1920 in Delft. Cornelis is overleden op 03-03-1945 in Grijpskerk, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-03-1945. Hij is begraven op 08-03-1945 in Delft.
Beroep:
bootsman waterpolitie
2 Jan Cornelis Thomas Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.4.2], geboren op 06-02-1922 in Delft. Jan is overleden op 20-01-1927 in Delft, 4 jaar oud.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.4.3.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.4.3 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.4) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.4.3.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.6 Gijsbert Marinus Schijf is geboren op 23-09-1898 in Warmond, zoon van Kornelis Johannes Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.3) en Krijntje Laros. Gijsbert is overleden op 10-04-1945 in Warmond, 46 jaar oud.
Beroepen:
pertroleumventer
tuinder
Gijsbert begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Andries Nek en Grietje Kaaijk. Zij begon later een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Gijsbert en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.6.1.
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.6.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.6.3].
1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.6.1 Niet publiek, zoon van Gijsbert Marinus Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.6) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.11.3.6.1.1].
1.1.3.2.1.5.10.2.11.5 Cornelis Schijf is geboren op 03-03-1862 om 07:00 in Woubrugge, zoon van Pieter Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11) en Johanna Elizabeth (Anna) Timmers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1862.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Getuigen: Gijsbert Stigter, oud 35 jaar, karreman en Albert Kroon, oud 43 jaar, secretaris
Cornelis is overleden op 13-10-1939 om 09:30 in Woubrugge, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1939.
Adressen:
vanaf 1889     Wijk A 57
vanaf 1890     Wijk A 35
vanaf 1897     Wijk A 55
Beroep:
arbeider
Getuige bij:
20-05-1897     huwelijk Jan Schijf (1869-1941) en Jansje van Heijningen (1869-1918) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7]    [broer bruidegom]
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1888 in Woubrugge met Willemina Roos, 23 jaar oud. Willemina is geboren op 04-04-1865 in Woubrugge, dochter van Pieter Roos en Adriana de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1865. Willemina is overleden op 15-10-1948 in Woubrugge, 83 jaar oud.
Adres:
vanaf 1890     Wijk A 35
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Cornelis en Willemina:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.1.
2 Pieter Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.2], geboren op 21-10-1890 om 13:00 in Woubrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-10-1890.
Beroep:
veehouder
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.4.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.1 Niet publiek is geboren om 06:30, dochter van Cornelis Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.5) en Willemina Roos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-04-1889. Zij trouwde op 26-05-1910 in Woubrugge met Cornelis Johannes Wittebol, 22 jaar oud. Cornelis is geboren op 05-07-1887 in Woubrugge, zoon van Arie Wittebol en Dina Cornelia van der Maal. Cornelis is overleden op 04-03-1956 in Woubrugge, 68 jaar oud.
Beroepen:
boerenarbeider
kruidenier
Kinderen van Niet publiek en Cornelis:
1 Arie Cornelis Wittebol [1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.1.1], geboren op 26-10-1910 in Woubrugge.
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.1.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.3 Niet publiek is geboren om 23:00, zoon van Cornelis Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.5) en Willemina Roos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1895.
Adressen:
van 15-09-1925 tot 23-06-1939     de Ruijterstraat 14, Alphen aan den Rijn
van 23-06-1939 tot 30-10-1973     drebbelstraat 137, ’s-Gravenhage
vanaf 30-10-1973     Uranusstraat 364, Alphen aan den Rijn
Beroep:
zuivelarbeider
Getuige bij:
16-05-1928     huwelijk Niet publiek en Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.4]    [broer bruidegom]
Hij trouwde op 18-11-1920 in Leimuiden met Ijmkje Zwaan, 22 jaar oud. Ijmkje is geboren op 15-01-1898 in Leimuiden, dochter van Christiaan Zwaan en Sjouke Ijpenga.
Adressen:
vanaf 11-11-1920     Woubrugge
vanaf 1925     Alphen
van 15-09-1925 tot 23-06-1939     de Ruijterstraat 14, Alphen aan den Rijn
vanaf 30-10-1973     Uranusstraat 364, Alphen aan den Rijn
Kinderen van Niet publiek en Ijmkje:
1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.3.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.3) en Ijmkje Zwaan. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.3.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.3) en Ijmkje Zwaan. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.4 Niet publiek is geboren om 20:30, zoon van Cornelis Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.5) en Willemina Roos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-06-1897.
Adressen:
vanaf 10-04-1919     Waverveen
vanaf 11-05-1920     Woubrugge
vanaf 21-05-1928     Alphen
van 21-09-1930 tot 22-02-1938     Wijk A 96, Woubrugge
van 22-02-1938 tot 31-05-1947     Wijk B 69, Woubrugge
van 31-05-1947 tot 13-09-1961     Comriekade 3, Woubrugge
van 13-09-1961 tot 15-11-1972     Weteringpad 23, Woubrugge
van 15-11-1972 tot 26-01-1977     bateweg 23, Woubrugge
vanaf 26-01-1977     Westerweg 174, Alkmaar
Beroepen:
stoker
machinist
Getuige bij:
15-03-1923     huwelijk Niet publiek en Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.5]    [neef vaderszijde bruidegom]
Hij trouwde op 16-05-1928 in Woubrugge met Niet publiek. Bij het burgerlijk huwelijk van Niet publiek en Niet publiek was de volgende getuige aanwezig: Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.3] [broer bruidegom]. Zij is een dochter van Jacob van Gorkum en Trijntje Blijleven.
Adressen:
vanaf 21-05-1928     Alphen
vanaf 21-09-1930     Wijk A 96, Woubrugge
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.4.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.4) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.4.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.4) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7 Johannes (Jan) Schijf is geboren op 13-11-1869 om 12:00 in Woubrugge, zoon van Pieter Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11) en Johanna Elizabeth (Anna) Timmers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1869.
Notitie bij de geboorte van Jan: Getuigen: Wilhelmus Johannes van Kan, oud 28 jaar, scheepmaker en Ernst Jansma, oud 29 jaar, berowp ??r
Jan is overleden op 24-08-1941 om 08:00 in Alphen aan den Rijn, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-08-1941.
Adressen:
vanaf 1893     Wijk A 75a, Woubrugge
van 1899 tot 25-03-1903     Wijk A 137, Woubrugge
van 03-09-1907 tot 25-03-1908     Aarlanderveen
van 25-03-1908 tot 09-05-1908     Alphen
van 09-05-1908 tot 23-04-1909     Aarlanderveen
van 23-04-1909 tot 15-03-1916     Oudshoorn
vanaf 15-03-1916     Woubrugge
Beroepen:
arbeider
vanaf 1907     scheepmaker
vanaf 1930     los arbeider
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1897 in Woubrugge met Jannetje (Jansje) van Heijningen, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Jansje was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Schijf (1862-1939) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.5] [broer bruidegom]. Jansje is geboren op 15-12-1869 in Leimuiden, dochter van Gerrit van Heijningen en Neeltje Klomp. Jansje is overleden op 25-09-1918 in Woubrugge, 48 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1893     Wijk A 75a, Woubrugge
vanaf 1899     Wijk A 137, Woubrugge
van 03-09-1907 tot 25-03-1908     Aarlanderveen
van 25-03-1908 tot 09-05-1908     Alphen
van 09-05-1908 tot 23-04-1909     Aarlanderveen
van 23-04-1909 tot 15-03-1916     Oudshoorn
vanaf 15-03-1916     Woubrugge
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Jan en Jansje:
1 Gerrit Schijf, geboren op 31-07-1898 in Woubrugge. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.4.
5 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.5.
6 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.6.
7 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.7.
8 Wilhelmina Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.8], geboren op 02-01-1910 in Woubrugge. Wilhelmina is overleden op 04-01-1910 in Woubrugge, 2 dagen oud.
9 Wilhelmina Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.9], geboren in 1912 in Woubrugge. Wilhelmina is overleden op 14-07-1913 in Woubrugge, 0 of 1 jaar oud.
10 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.10.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.1 Gerrit Schijf is geboren op 31-07-1898 om 19:30 in Woubrugge, zoon van Johannes (Jan) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7) en Jannetje (Jansje) van Heijningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1899. Gerrit is overleden op 11-05-1961 in Woubrugge, 62 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1899     Wijk A 137, Woubrugge
van 03-09-1907 tot 25-03-1908     Aarlanderveen
van 25-03-1908 tot 09-05-1908     Alphen
van 09-05-1908 tot 23-04-1909     Aarlanderveen
van 23-04-1909 tot 15-03-1916     Oudshoorn
vanaf 15-03-1916     Woubrugge
Beroepen:
vanaf 1926     opperman
vanaf 1930     groentehandelaar
Getuige bij:
20-05-1926     huwelijk Niet publiek en Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.4]    [broer bruid]
18-10-1931     huwelijk Niet publiek en Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.7]    [broer bruid]
Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op 18-09-1930 in Woubrugge met Niet publiek. Zij is een dochter van Cornelis Schinkel en Clasina Maria van Schaik.
Kinderen van Gerrit en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.1.1 Niet publiek, dochter van Gerrit Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.1) en Niet publiek. Zij:
(1) begon een relatie met Niet publiek.
(2) begon een relatie met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Alexander Albert Martin van Nieuwkoop [1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.1.1.1], geboren in 02-1958 in Leiden. Alexander is overleden op 23-02-1958 in Leiden, 23 dagen oud.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.1.2 Niet publiek, dochter van Gerrit Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.1) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.1.3 Niet publiek, zoon van Gerrit Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.1) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.2 Niet publiek, dochter van Johannes (Jan) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7) en Jannetje (Jansje) van Heijningen.
Adressen:
tot 03-09-1907     Woubrugge
van 03-09-1907 tot 25-03-1908     Aarlanderveen
van 25-03-1908 tot 09-05-1908     Alphen
van 09-05-1908 tot 23-04-1909     Aarlanderveen
Zij trouwde op 06-11-1930 in Woubrugge met Niet publiek. Hij is een zoon van Gerrit Matthijs Langhout en Henderijntje van Elswijk.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.3 Niet publiek is geboren om 10:30, zoon van Johannes (Jan) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7) en Jannetje (Jansje) van Heijningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1901.
Adressen:
tot 03-09-1907     Wijk A 137, Woubrugge
van 03-09-1907 tot 25-03-1908     Aarlanderveen
van 25-03-1908 tot 09-05-1908     Alphen
van 09-05-1908 tot 23-04-1909     Aarlanderveen
van 23-04-1909 tot 15-03-1916     Oudshoorn
vanaf 15-03-1916     Woubrugge
van ±1918 tot 20-10-1920     Rijnsaterwoude
van 20-10-1920 tot 16-07-1929     Woubrugge
vanaf 16-07-1929     Oudshoornseweg nr. 160, Alphen
Beroep:
betonwerker
Getuige bij:
15-03-1923     huwelijk Niet publiek en Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.5]    [broer bruid]
Hij trouwde op 27-06-1929 in Uithoorn met Jansje van Ewijk, 23 jaar oud. Jansje is geboren op 23-09-1905 in Lienden. Jansje is overleden op 20-04-1955 in Ter Aar, 49 jaar oud.
Kinderen van Niet publiek en Jansje:
1 NN Schijf [1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.3.1], levenloos geboren dochter, geboren op 02-10-1930 om 14:00 in Alphen.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.3.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.3.3.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.3.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.3) en Jansje van Ewijk. Zij:
(1) begon een relatie met Niet publiek. Hij begon later een relatie met Niet publiek.
(2) begon een relatie met Niet publiek. Hij is een zoon van Jacobus Scheerhoorn en Sapperdina Ellina Bakker.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.3.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.3) en Jansje van Ewijk. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.4 Niet publiek is geboren om 19:00, dochter van Johannes (Jan) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7) en Jannetje (Jansje) van Heijningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1903.
Adressen:
tot 03-09-1907     Wijk A 137, Woubrugge
van 03-09-1907 tot 25-03-1908     Aarlanderveen
van 25-03-1908 tot 09-05-1908     Alphen
van 09-05-1908 tot 23-04-1909     Aarlanderveen
van 23-04-1909 tot 15-03-1916     Oudshoorn
vanaf 15-03-1916     Woubrugge
Zij trouwde op 20-05-1926 in Woubrugge met Niet publiek. Bij het burgerlijk huwelijk van Niet publiek en Niet publiek was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Schijf (1898-1961) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.1] [broer bruid]. Hij is een zoon van Cornelis Roos en Geertrui Janna Vink.
Beroep:
fabrieksarbeider
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.4.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.4.2].
3 Johannes Roos [1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.4.3], geboren op 04-11-1938 in Woubrugge. Johannes is overleden op 22-04-1946 in Woubrugge, 7 jaar oud.
4 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.4.4].
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.5 Niet publiek, dochter van Johannes (Jan) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7) en Jannetje (Jansje) van Heijningen.
Adressen:
tot 03-09-1907     Wijk A 137, Woubrugge
van 03-09-1907 tot 25-03-1908     Aarlanderveen
van 25-03-1908 tot 09-05-1908     Alphen
van 09-05-1908 tot 23-04-1909     Aarlanderveen
van 23-04-1909 tot 15-03-1916     Oudshoorn
vanaf 15-03-1916     Woubrugge
Zij trouwde op 15-03-1923 in Woubrugge met Niet publiek. Bij het burgerlijk huwelijk van Niet publiek en Niet publiek waren de volgende getuigen aanwezig: Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.5.4] [neef vaderszijde bruid] en Niet publiek [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.3] [broer bruid]. Hij is een zoon van Cornelis Roos en Geertrui Janna Vink.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.5.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.5.2].
3 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.5.3].
4 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.5.4].
5 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.5.5].
6 N. N. Roos [1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.5.6], geboren op 22-12-1939 in Alphen. N. is overleden op 22-12-1939 in Alphen, geen dag oud.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.6 Niet publiek, dochter van Johannes (Jan) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7) en Jannetje (Jansje) van Heijningen.
Adressen:
tot 03-09-1907     Woubrugge
van 03-09-1907 tot 25-03-1908     Aarlanderveen
van 25-03-1908 tot 09-05-1908     Alphen
van 09-05-1908 tot 23-04-1909     Aarlanderveen
van 23-04-1909 tot 15-03-1916     Oudshoorn
van 15-03-1916 tot 13-09-1926     Woubrugge
van 13-09-1926 tot 13-10-1927     Alphen
van 13-10-1927 tot 20-12-1930     Woubrugge
vanaf 20-12-1930     Zwammerdam
Zij trouwde op 06-05-1932 in Zwammerdam met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.6.1].
2 Niet publiek [1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.6.2].
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.7 Niet publiek, dochter van Johannes (Jan) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7) en Jannetje (Jansje) van Heijningen.
Adressen:
van 25-03-1908 tot 09-05-1908     Alphen
van 09-05-1908 tot 23-04-1909     Aarlanderveen
tot 23-04-1909     Aarlanderveen
van 23-04-1909 tot 15-03-1916     Oudshoorn
vanaf 15-03-1916     Woubrugge
Zij trouwde op 18-10-1931 in Woubrugge met Niet publiek. Bij het burgerlijk huwelijk van Niet publiek en Niet publiek was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Schijf (1898-1961) [zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.1] [broer bruid].
Beroep:
vanaf 1931     scheepmakersknecht
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.7.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.7). Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.7.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.7). Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.10 Niet publiek, zoon van Johannes (Jan) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7) en Jannetje (Jansje) van Heijningen. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Benjamin van Dam en Willemijntje Lindhout.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.10.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.10) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.10.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.10) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.10.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.3.2.1.5.10.2.11.7.10) en Niet publiek. Zij begon een relatie met Niet publiek.
1.1.3.2.1.5.10.3 Elizabeth Schijf is geboren op 18-07-1795 in Leimuiden, dochter van Johannes Cornelis (Jan) Schijf (zie 1.1.3.2.1.5.10) en Christina Jansje (Stijntje) Swanenburg. Zij is gedoopt op 19-07-1795 in Leimuiden. Elizabeth trouwde, 24 jaar oud, op 02-03-1820 in Woubrugge met Wilhelmus de Jong, 27 of 28 jaar oud. Wilhelmus is geboren in 1792 in Rijnsaterwoude, zoon van Niet publiek en Elisabeth Vermolen. Wilhelmus is overleden op 14-12-1844 in Waddinxveen, 51 of 52 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht
Kind van Elizabeth en Wilhelmus:
1 Christina de Jong [1.1.3.2.1.5.10.3.1], geboren op 21-04-1820 in Oudshoorn.
1.1.3.2.1.8 Cornelia Berendina Schijff is geboren in 08-1711 in Utrecht, dochter van Arnoldus Schijff (zie 1.1.3.2.1) en Judith van Duyn. Zij is gedoopt op 30-08-1711 in Utrecht.
Adres:
vanaf 1708     Gansenmarkt, Utrecht
Cornelia trouwde, 22 jaar oud, in 02-1734 in Utrecht met Henricus Cornelius van Cuylenburg, ongeveer 24 jaar oud. Henricus is geboren omstreeks 1710 in Utrecht.
Beroep:
predicant tot ’s Heeren Abt en Simonskercke
1.1.3.4 Maychgen Joosten (Grietgen) Schijff is geboren in 1635 in Utrecht, dochter van Joost Cornelissoon Schijff (zie 1.1.3) en Janneken Goijerts van de Dael. Zij is gedoopt op 27-11-1635 in Utrecht. Grietgen is overleden op 10-01-1685 in Utrecht, 49 of 50 jaar oud. Zij is begraven in Jacobikerk te Utrecht. Grietgen trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 26-10-1658 in Utrecht met Baltus Martenss Sticht, ongeveer 28 jaar oud. Baltus is geboren omstreeks 1630 in Utrecht.
1.1.3.7 Elijas Willems (Elias) Schijff is geboren in 1642 in Utrecht, zoon van Joost Cornelissoon Schijff (zie 1.1.3) en Janneken Goijerts van de Dael. Hij is gedoopt op 02-01-1642 in Jacobikerk te Utrecht. Elias is overleden op 24-12-1681 in Utrecht, 38 of 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-01-1682. Hij is begraven in Jacobikerk te Utrecht.
Notitie bij Elias: Jacob Willems Schijff, geb. ca. 1608, na 1659 rk?, schietschuitschipper, begr. Zuilen 10 jan. 1691, tr. 1e N.N., tr. 2e (gegevens Hein Vera) Zuilen (herv.) 27 maart 1659 (m.b.t 1e of 2e huw.: overl. vorige echtgen. wordt niet verm. in tr.-boek, maar er staat ook geen j.m.) Annichje Hermans Soetemans (zelfde als Annigje Hermans verm. als lidmaat herv.kerk Zuilen 06-06-1693?). [Jacob is misschien fam. van Elias Willems Schijff, pottebacker te Lauwenrecht?]

Jan Jansz van Suijlen, kan schrijven, tichelaar tot Zuilen (tot 1648) en daarna meester tichelaar aan de Rodebrug in juli 1679, overl. voor 6-4-1681, als lidm. N.H. kerk Utrecht in 1662 verm. (’buiten de Weerd’), ook verm. vermeld 21-08-1668, 26-11-1679, 28-4-1680, 6-4-1681, tr. Trijntgen Wijgerts [naam gecheckt], Catharina Wyers, verm. 6-4-1681, overl. ca. 1683, zelfde als Jan Janss de Vries, en Trijntje Weyers [kan tekenen: Jan Jansz de Vries, Trijntje wordt in 1682 verm. met de fam.naam De Vries (diakonie Zuilen inv.nr.749. 71), tekent not. akte 1659 ’Jan Jans van Zuijlen’, pas in 1668 draagt Jan voor de naam ’De Vries’ voor het eerst. Jan Jansen de Vries wordt op 26-11-1679 verm. als voogd voor de kinderen van Jan Joosten van de Bilt, meester backer in de Weert, wed. van Jannigien Hendriksen van Boekholt. Jan Jans van Suijlen is ook voogd voor de kinderen van een dochter van Elias Willems Schijff, pottenbakker aan de Rodebrug. Verwijzingen: schuldbekentenis d.d. 4-10-1662 voor notaris W. van der Houve. Ook not. 31 juli 1659: ’Harmen Claes van Ghij.weert, Cornelis van Zuijlen en Jan Jans van Zuijlen (kan schrijven), allen wonende int gerecht van hogenoort’
Adres:
Lauwenrecht, Utrecht
Beroep:
vanaf 1668     pottenbakker
Elias:
(1) trouwde, 16 of 17 jaar oud, in 1659 in Utrecht met Hilligjen Lamberts(en), ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elias en Hilligjen: Akte Inventarisnummer U70a3, aktenummer 4
Aktedatum 10-01-1669
Aktesoort Testament
Notaris J. DUERKANT ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Elias Willemss Schyff
Naam echtgenote eerste partij: x Annichgen Gerrits van Alden
Beroep eerste partij: pottebacker
Woonplaats eerste partij: Lauwenrecht
Samenvatting inhoud akte: lyftocht langstlevende
Hilligjen is geboren omstreeks 1640. Hilligjen is overleden op 31-12-1666 in Utrecht, ongeveer 26 jaar oud. Zij is begraven in Jacobikerk te Utrecht.
Adres:
Lauwenrecht, Utrecht
(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1667 in Utrecht met Annichje Gerrits van Alden, ongeveer 27 jaar oud. Annichje is geboren omstreeks 1640. Annichje is overleden op 17-10-1670 in Utrecht, ongeveer 30 jaar oud. Zij is begraven in Jacobikerk te Utrecht.
Adres:
vanaf 1668     Lauwenrecht, Utrecht
Kind van Elias en Hilligjen:
1 Truygen Elias Schijff [1.1.3.7.1], geboren omstreeks 1660 in Utrecht.
1.1.3.9 Neeltjen Schijff is geboren in 1650 in Utrecht, dochter van Joost Cornelissoon Schijff (zie 1.1.3) en Janneken Goijerts van de Dael. Zij is gedoopt op 03-11-1650 in Antoni Gasthuis te Utrecht. Neeltjen is overleden op 10-09-1677 in Utrecht, 26 of 27 jaar oud. Neeltjen trouwde met Jacob van Griethuisen. Jacob is geboren in 1660 in Utrecht, zoon van Adriaen Pieters van Griethuisen en Catalijntje van Groenendaal. Hij is gedoopt op 06-05-1660 in Utrecht. Jacob is overleden na 1698 in Utrecht, minstens 38 jaar oud.
Beroep:
Mercktschipper
1.2 Adriaen Elias Schijff is geboren omstreeks 1570 in Utrecht, zoon van [misschien] Schijff (zie 1). Adriaen is overleden vr 1633 in Utrecht, ten hoogste 63 jaar oud. Adriaen trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1601 in Utrecht met Barbara Bartholomeusdr, ongeveer 31 jaar oud. Barbara is geboren omstreeks 1570 in Utrecht. Barbara is overleden na 1627 in Utrecht, minstens 57 jaar oud. Barbara is weduwe van Cornelis Schijff (±1570-1600), met wie zij trouwde omstreeks 1590 in Utrecht, zie 1.1.
Getuige bij:
26-10-1627     huwelijk Claes Schijff (±1603-1651) en Pertien Jans van Arkshoek (geb. ±1600) [zie 1.2.4]    [moeder bruidegom]
Kinderen van Adriaen en Barbara:
1 [waarschijnlijk] Anthonius Adriaents Schijff, geboren omstreeks 1600 in Utrecht. Volgt 1.2.1.
2 Adriaentgen Ariaens Schijff, geboren omstreeks 1601 in Utrecht?. Volgt 1.2.2.
3 Neeltgen Adriaensz Schijff, geboren omstreeks 1602 in Utrecht. Volgt 1.2.3.
4 Elias Adriaensz (Claes) Schijff, geboren omstreeks 1603 in Utrecht?. Volgt 1.2.4.
1.2.1 Anthonius Adriaents Schijff is geboren omstreeks 1600 in Utrecht, zoon van [waarschijnlijk] Adriaen Elias Schijff (zie 1.2) en [waarschijnlijk] Barbara Bartholomeusdr. Anthonius trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 23-11-1628 in Utrecht met Elisabeth Jans, ongeveer 28 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1600 in Utrecht.
1.2.2 Adriaentgen Ariaens Schijff is geboren omstreeks 1601 in Utrecht?, dochter van Adriaen Elias Schijff (zie 1.2) en Barbara Bartholomeusdr. Adriaentgen trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 11-11-1627 in Utrecht met Cornelis Luiten, ongeveer 22 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1605 in Utrecht?.
1.2.3 Neeltgen Adriaensz Schijff is geboren omstreeks 1602 in Utrecht, dochter van Adriaen Elias Schijff (zie 1.2) en Barbara Bartholomeusdr. Neeltgen is overleden op 18-10-1647 in Utrecht, ongeveer 45 jaar oud. Zij is begraven in Utrecht, Sint Jacob.
Notitie bij Neeltgen: Naam: Schaijck, van; Peter Gerritszen
Adres: bij de Roobrugge
Afk.v.: Utrecht
Godsd.: Ger
Huwel.: 18-05-1623 Utrecht St. Jacob
Naam: Schijff; Neeltgen Ariaens
Adres: buyten de Weerdt
Afk.v.: Utrecht
Boek: 93 - 222
Neeltgen trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 18-05-1623 in Utrecht met Peter Gerritsz van Schaijck, ongeveer 23 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1600, zoon van Gerrit van Schaijck en Niet publiek.
1.2.4 Elias Adriaensz (Claes) Schijff is geboren omstreeks 1603 in Utrecht?, zoon van Adriaen Elias Schijff (zie 1.2) en Barbara Bartholomeusdr. Claes is overleden op 03-02-1651 in Utrecht, ongeveer 48 jaar oud. Hij is begraven in Utrecht, Sint Jacob.
Notitie bij Claes: Plaats Leiden
Datum ondertrouw 05-10-1627
Bron Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)
Bruidegom Elias Adriaensz Schijff
Plaats geboorte Uytrecht
Bruid Pietertgen Jansdr van Arcxhouck
Plaats Leyden
Wed Wolphertgen van Rosbeec
Folio K - 063v
Aktejaar 1627
Opmerkingen Getuigen bruidegom: Barbertgen Bartholomees moeder - Getuigen bruid: Trijntgen Salomons moeder -
Adres:
Voorstraat, Utrecht buiten de Weert
Beroep:
kruidenier
Claes:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 25-02-1624 in Utrecht met Marijckjen Gerrits van Schaick, ongeveer 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-02-1624 in St. Jacobskerk Utrecht. Marijckjen is geboren omstreeks 1600 in Utrecht, dochter van Gerrit van Schaijck en Niet publiek. Marijckjen is overleden vr 21-10-1624 in Utrecht, ten hoogste 24 jaar oud.
Notitie bij Marijckjen: Overleden bij en met de geboorte van haar kind.

"Naam: Schayck, van; Marichgen Gerrits en haer kijnt
Burgerlijke staat: huysfr. van Eelgis Adriaensz Schijff
Nagelaten betrekkingen: haren man sonder kijnderen
Adres: in de Weert
Begraafplaats: St. Jacob
Groefbidder: Ewit Gijsbertsz
Aangiftedatum: 21-10-1624
Boek: 121 - 167."
Adres:
tot 25-02-1624     Aen de Roo-brugge, Utrecht
(2) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 15-05-1625 in Utrecht met Janneckjen Heijndrickx van der Nieupoort, ongeveer 25 jaar oud. Janneckjen is geboren omstreeks 1600.
(3) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21-01-1627 in Utrecht met Wounichen Heijmans van Ravenswaij, ongeveer 27 jaar oud. Wounichen is geboren omstreeks 1600 in Culemborg.
(4) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 26-10-1627 in Leiden met Pertien Jans van Arkshoek, ongeveer 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Claes en Pertien waren de volgende getuigen aanwezig: Barbara Bartholomeusdr (±1570-na 1627) [zie 1.1] [moeder bruidegom] en Trijntje Salomons (geb. ±1580) [moeder bruid].
Notitie bij het huwelijk van Claes en Pertien: Elias Adriaensz Schijff , weduwnaar van Wolphertgen van Rosbeec , Uytrecht
Pertien is geboren omstreeks 1600 in Leiden, dochter van Jan Bouwens van Arkshoek en Trijntje Salomons.
Kind van Claes en Janneckjen:
1 Jannichien Elias Schijff, geboren in 1626 in Utrecht. Volgt 1.2.4.1.
Kinderen van Claes en Pertien:
2 Arijen Schijff [1.2.4.2], geboren in 1628 in Utrecht. Hij is gedoopt op 10-12-1628 in Utrecht. Arijen is overleden op 23-02-1729 in Utrecht, 100 of 101 jaar oud.
3 Jan Schijff [1.2.4.3], geboren in 1630 in Utrecht. Hij is gedoopt op 10-01-1630 in Utrecht. Jan is overleden op 30-03-1630 in Utrecht, geen jaar oud.
4 Adrianus Schijff [1.2.4.4], geboren in 1631 in Utrecht. Hij is gedoopt op 18-12-1631 in Utrecht. Adrianus is overleden op 05-03-1632 in Utrecht, 0 of 1 jaar oud.
5 Johannes Schijff [1.2.4.5], geboren in 1633 in Utrecht. Hij is gedoopt op 07-04-1633 in Utrecht.
6 Harmannus Schijff [1.2.4.6], geboren in 12-1635 in Leiden. Hij is gedoopt op 30-12-1635 in Leiden.
Notitie bij de geboorte van Harmannus: Dopeling Harmannus
Vader Elias Adriaens Schijff
Moeder Pietertje Jans
Getuige Pieter Gerrijts van Schaick
Cornelis Luyten
Neeltgen Adriaens Schijff

Plaats Leiden
Datum doop 30-12-1635

DTB Leiden Dopen NH Hooglandsche Kerk
1.2.4.1 Jannichien Elias Schijff is geboren in 1626 in Utrecht, dochter van Elias Adriaensz (Claes) Schijff (zie 1.2.4) en Janneckjen Heijndrickx van der Nieupoort.
Notitie bij Jannichien: d. Emerentia Aerts van Ammel, geb. vr ca. 1615, ovl. 1636-1648, filiatie niet bewezen, tr. Utrecht 12-9-l636[637] Willem Gerritsz van Woerden, ovl. Utrecht 26-5-1673. Hij hertr. 3-4-1648 Janneke Elias Schijff.[638]
Adres:
buyten de Weertpoort, Utrecht
Jannichien:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 03-04-1648 in Utrecht met Willem Gerritss van Woerden, ongeveer 28 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1620 in Utrecht. Willem is overleden op 26-05-1673 in Utrecht, ongeveer 53 jaar oud.
Adres:
buyten de Weertpoort, Utrecht
Beroep:
Kuyper
(2) trouwde, 47 of 48 jaar oud, op 03-11-1674 in Utrecht met Fredrik van Dam, ongeveer 54 jaar oud. Fredrik is geboren omstreeks 1620 in Utrecht.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 21-10-2011 18:38